בשלח

Back to homepage
בשלח התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח כשבני ישראל יצאו ממצרים בדרכם להר סיני כדי לקבל את התורה אירעו להם שתי מלחמות, האחת המלחמה עם פרעה והשניה המלחמה עם עמלק. בפרשת השבוע מספרת התורה על

בשלח הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח ״עם זו קנית״ מפרש רש״י, מנין לנו קנין זה לה/ כחפץ הקנוי לאדם בדמים יקרים דהוא מאוד חביב על האדם. מה הפירוש לזה? מרע״ה, בחטא העגל, התפלל לה׳

בשלח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח חמישה-עשר בשבט קשור בפירות שבהם נשתבחה ארץ ישראל – "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש". פנימיות התורה מבארת את עניינם של הפירות האלה בנפש

בשלח הרב אברימי מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח בפרשתנו מסופר על מלחמת עמלק בישראל: "וַיָּבֹא עֲמָלֵק וַיִּלָּחֶם עִם יִשְׂרָאֵל בִּרְפִידִם". בהמשך, בספר דברים, אנו למדים שעמלק תקף את החוטאים שבבני ישראל, כלשון הפסוק: "וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל

בשלח פרשת שבוע מאת... ר' שמואל אלישעשוילי

ר' שמואל אלישעשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח קריעת ים סוף הנס ומה שבניהם כדי להבין את הדברים נתבונן בפרשה ונבין את גדלות הנסים שקרו בפרשה זו. בפרשתנו מסופר שהמצרים ראו את בני ישראל בתוך הים

בשלח הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

ח' יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח 'כתב זאת זיכרון בספר' (יז-יד) והנה חז"ל אמרו (מגילה יג.) למה נקרא שמה אסתר? על שם אסתהר (לבנה), כי הנה לפעמים הקב"ה עושה נסים אשר הם למעלה מהטבע

בשלח התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשולי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח כשבני ישראל יצאו ממצרים להר סיני על מנת לקבל את התורה אירעו להם בדרכם שתי מלחמות, המלחמה עם פרעה והמלחמה עם עמלק. בפרשת השבוע פרשת בשלח מספרת התורה

בשלח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח קריעת ים סוף התחוללה כאשר משה נצטווה להרים את מטהו ולנטות את ידו על הים. על-פי תרגום יונתן היו חקוקים על מטה משה שמו הגדול של הקב"ה, עשר

בשלח הרב אלירן מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח בפרשתנו מסופר שכאשר עם ישראל יצא ממצרים לקבל תורה על הר סיני הם עברו שתי מלחמות, האחת המלחמה עם פרעה ועבדיו, והשניה המלחמה עם עמלק. ההבדל בין שתי

בשלח הרב יעקב גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח ויהי בשלח (שם, יג-יז) הנה ידוע שמנהג כל בית ישראל שאוכלים בשבת זו תבשיל חיטה לזכר הנס שנעשה במן שאכלו בני ישראל במדבר שמשה רבינו ציווה את בני