לך לך

Back to homepage
לך לך פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך מצוות המילה מעוררת שאלה, כפי שזו נשאלה מפי "פילוסוף אחד" (בראשית רבה פרשה יא,ו): "אם חביבה היא, מפני מה לא ניתנה לאדם הראשון". כלומר, אם הבורא רוצה

הרב אליהו גגולה לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולא בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך השם "אברהם" כשנגלה הקב"ה לאברהם כדי לצוותו על מצוות ברית המילה, הוא צירף לכך הודעה על אודות שינוי שמו. מכאן ואילך ישתנה שמו מ"אברם" ל"אברהם". כתוצאה משינוי

לך לך פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך הזוהר בפרשתנו מספר כי רבי אבא הכריז שמי שמעוניין בעושר ובאריכות ימים בעולם הבא, יבוא ויעסוק בתורה. בא בחור, יוסי שמו, והצהיר כי רצונו ללמוד תורה כדי

הרב מאיר מושיאשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך מעשה בחכם אחד מקובל גדול, שמצאו לו עלילה בשקר מצד הממשלה, והמושל הניחו בבית האסורים. ולא הִנִּיחוֹ לישב עם האסורים ביחד, אלא הניחו בחדר אחד קטן, שיהיה

הרב מיכאל מירון לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך לך לך- הנהגת הבריאה ואנחנו: בפרשתנו מתארת לנו התורה, את מעמד ברית בין הבתרים. שם נגלה הקב"ה אל אברם במחזה כלשון התורה. לאחר שאברהם שואל את השאלה

לך לך פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך בציווי לאברהם אבינו אומר הקב"ה: "לֶךְ-לְךָ". מדוע לא הסתפק ב"לך" בלבד? מסביר רש"י: "לְךָ" הכוונה "להנאתך ולטובתך". ההנאה והטובה שיתקבלו מההליכה הן "וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל, וַאֲבָרֶכְךָ, וַאֲגַדְּלָה

הרב מאיר מושיאשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך בן כמה אתה באמת??? "וְאַבְרָם בֶּן חָמֵשׁ שָׁנִים וְשִׁבְעִים שָׁנָה בְּצֵאתוֹ מֵחָרָן" (בראשית ח, כא-כב). רבינו יוסף חיים, ה"בן איש חי", פירש פסוק זה (בספרו בן איש

לך לך פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך לפני ירידתם למצרים פנה אברהם אל שרה וביקש ממנה: "אִמְרִי נָא אֲחֹתִי אָתְּ, לְמַעַן יִיטַב לִי בַעֲבוּרֵךְ וְחָיְתָה נַפְשִׁי בִּגְלָלֵךְ". אברהם חשש שהמצרים יבקשו לקחת את שרה

הרב אילן שמילה לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך נמרוד ואברהם המדרש במספר על עשרה ניסיונות שנתנסה אאע"ה, וישנם חילוקי דעות בתיאור העשרה, י"א (רש"י וכו') דניסיון אור כשדים ג"כ היה במנין הניסיונות. וי"א (רמב"ן וכו')

הרב יצחק מוזגרשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת 'לך לך'   נאמר בפרשה בתחילתו "ויאמר אל אברם לך לך מארצך" וכו' התנא במשנה מס' אבות פ"ה מ"ג אומר: "בעשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ע"ה ועמד בכלם", להודיע