לך לך

Back to homepage
הרב אבישי בטאשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך סוד כוחו של עם ישראל מלחמת העולם הראשונה מסופרת לנו בפרשת השבוע, ארבעה מלכים נלחמו מול חמישה, ובקרב הגדול נפל בשבי לוט בן אחי אברהם, לאחר שאברהם

לך לך פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך בגמרא (נדרים לב,א) נאמר: "בן מ"ח שנה הכיר אברהם את בוראו". האם הכוונה שהשלים אז ארבעים ושמונה שנים או שנכנס לשנתו זו? שאלה זו מזמינה דיון רחב

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך בפרשתינו מסופר שכאשר אברהם אבינו הגיע לגיל תשעים ותשע ציווה אותו הקב"ה לקיים את מצוות המילה, והשוני הוא שאת שאר המצוות קיים אברהם אבינו מבלי שנצווה על

חכם שלום טטרואשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך בגאון ובזקיפות קומה היה רב אחד בתל אביב משיירי הדור הקודם שהיה נוהג לטייל מידי יום ביומו בשעות בין הערביים בשדרות רוטשילד בתל אביב. באותו העת השדרה

לך לך פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך מצוות המילה מעוררת שאלה, כפי שזו נשאלה מפי "פילוסוף אחד" (בראשית רבה פרשה יא,ו): "אם חביבה היא, מפני מה לא ניתנה לאדם הראשון". כלומר, אם הבורא רוצה

הרב אליהו גגולה לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולא בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך השם "אברהם" כשנגלה הקב"ה לאברהם כדי לצוותו על מצוות ברית המילה, הוא צירף לכך הודעה על אודות שינוי שמו. מכאן ואילך ישתנה שמו מ"אברם" ל"אברהם". כתוצאה משינוי

לך לך פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך הזוהר בפרשתנו מספר כי רבי אבא הכריז שמי שמעוניין בעושר ובאריכות ימים בעולם הבא, יבוא ויעסוק בתורה. בא בחור, יוסי שמו, והצהיר כי רצונו ללמוד תורה כדי

הרב מאיר מושיאשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך מעשה בחכם אחד מקובל גדול, שמצאו לו עלילה בשקר מצד הממשלה, והמושל הניחו בבית האסורים. ולא הִנִּיחוֹ לישב עם האסורים ביחד, אלא הניחו בחדר אחד קטן, שיהיה

הרב מיכאל מירון לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך לך לך- הנהגת הבריאה ואנחנו: בפרשתנו מתארת לנו התורה, את מעמד ברית בין הבתרים. שם נגלה הקב"ה אל אברם במחזה כלשון התורה. לאחר שאברהם שואל את השאלה

לך לך פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך בציווי לאברהם אבינו אומר הקב"ה: "לֶךְ-לְךָ". מדוע לא הסתפק ב"לך" בלבד? מסביר רש"י: "לְךָ" הכוונה "להנאתך ולטובתך". ההנאה והטובה שיתקבלו מההליכה הן "וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל, וַאֲבָרֶכְךָ, וַאֲגַדְּלָה