ר' מיכאל "הקטן"

ר' מיכאל "הקטן"

רבי מיכאל הקטן

קונטרס

"הבו לה' כבוד"

(הועתק מפרק א' שמתוך הס' "הבו לה' כבוד" השלם שלמחבר זה הקונטרס)

שם הס' רומז

בראשית לתת כבוד לה',

שנית הרי זה גימ' מיכאל.

והוא ע"ש הצדיק הר' מיכאל ב"ר אליהו מיכאלשוילי "הקטן" זצ"ל.

א"ה: ישנם כמה צורות לכתיבת שם המשפחה ובצורה שכתבתי כאן היא בחירתי האהובה שכן בתוכה טמונה המילה מיכאל ג"כ לפי סדר האותי'.

ובשלישית כמה רמזים בשם זה והוא:

שהמילה "כבו"ד בגימ' לב גימ' שם ה' כ"ו וד' אותי' כידוע.

ועוד כבוד ה' הוא סוד השכינה (ראה רגל ישרה מערכת אות כ')

ועוד שרוב כינוי כבוד הוא למלכות

ועוד שר"ת הבו לה' כבוד הוא אותי' כלה הרומזת למלכות אשר רומזת לשכינה

ועוד סופי תיבות הבו לה' כבוד הוא הוד וירמוז לספירת ההוד ובכוונתי בחיבורי זה לתת הוד והדר לקב"ה ושיהיה ליקבה"ו

הספר "הבו לה' כבוד" השלם כולל

מגילת יוחסין, שו"ת, חיד' תנ"ך, מכתבים, שירים, חלומות, לוח ברכות המורחב, רשימת שמות ספרי השותי"ם מזמן הגאונים ועד דורינו זה, רשימת ספרי הגאונים והראשונים, שורשי נשמות, ספורים תמונות ועוד.

ממני המחבר נו"נ לצדיק הנ"ל (דור שישי לרה"צ)

הצב"י ר' שבתי מיכאלאשוילי.

העלום נעלם שנבלע החו"פ בעיר אשדוד ת"ו

בארצנו הקדושה.

הנולד מן מרת אימי אינזה עליזה שתחי' אשת מר אבי אדוני אהרן מיכאלשוילי נ"י שליט"א

הנולד מן מרת רות הנולדה מן מרת פנינה (אשת מר יוסף) הנולדה מן חכם אהרון בנו של

הצדיק המקובל המלוב"ן בוצינא קדישא רבינו הרה"ח ר' מיכאל "הקטן" מיכאלשוילי זצוק"ל זיע"א מקולאשי שבגרוזיה.

"יוצא לאור בסיוע השי"ת"

כל הזכויות לא שמורים, וניתן להעתיק ולצלם לשכפל וכדו' בכל דרך שהיא וללא רשותי וללא הגבלה ובתנאי שזה לשם שמים ולעם ישראל היהודים בלבד ולזיכוי הרבים לפרט ולכלל, והספר והנעתק ממנו טעון גניזה

שלשלת יוחסין

לבית משפחת הרב הגדול המקובל בוצינא קדישא

הרב מיכאל "הקטן" מיכאלשווילי זצ"ל זיע"א

מקולאשי שבגרוזיה

למען ידעו בנינו ויוצאי חלצינו מקור מחצבתם אשר זרע קודש היא, וילכו בדרך הקודש אשר סללו לנו.

פתיחה

היהדות מאמינה בעניין שנקרא זכות אבות. כלומר מי שאבותיו היו צדיקים ובעלי מעשים טובים, זכותם מגינה על צאצאיהם ומכאן כוחו של הייחוס. נושא זה עולה בעיקר כשמחפשים שידוך מתאים לבן או לבת (מי ההורים שלו ? והדודים ? משפחה מכובדת ?). יש סוגים שונים של ייחוס: משפחה של אדמו"רים, רבנים, גבירים, עסקני-ציבור ועוד. ומצינו לדוגמא אילן היחס של רש"י זצ"ל שמגיע עד דוד המלך, וספרים שלמים שנתחברו על היחוסין כגון ס' סדר הדורות לרבינו יחיאל היילפרין זצ"ל ספר שלשלתהקבלה לר' גדליה ן' יחייא זצ"ל ומגילת יוחסין למהר"ל מפראג,כרם ישראל שלשלת הגדולה שמתוך ס' תפארת אבות ועוד ואכמ"ל.

בנוהג שבעולם שלשלת יוחסין עוברת מן הדור הזקן אל הדור הצעיר.

ומצינו מגדולי הדור שעסקו גם בסדר קבלת התורה כגון מח"סהיוחסין להורות שלשלת קבלת התורה ממשה רבינו ע"ה ועד זמן המחבר הוא כמהר"ר אברהם זכות זצ"ל.

וכן איתא במס' אבות משנה א': משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה …

ומצינו במדרש רבה במדבר פרשה ב' : (לא מצוטט)

כל מי שהמקום מתעסק בו להעמיד ממנו אומה או שלשלת יוחסין היה המקום מתעסק בו, כענין הזה לכתוב בו תולדות. שכן את מוצא י"ב תולדות בכתובים הראשון (בראשית ב) אלה תולדות השמים והארץ, (שם ה) זה סדר תולדות אדם (שם ו), אלה תולדות נח(שם י) אלה תולדות בני נח (שם) אלה תולדות שם, אלה תולדות תרח, אלה תולדות ישמעאל עשו יצחק ויעקב. כתב המקום תולדותם אחד לשלשלת המלכות ואחד לשלשלת הכהונה, ואלה תולדות פרץ שהעמיד שלשלת המלכות הימנו, אלה תולדות אהרן ומשה בשביל שלשלת הכהונה.

עד כאן דברי פתיחתי בקוצר שכלי.

גרוזיה

(ב-26 במאי 1918 הכריזה הרפובליקה הדמוקרטית של גרוזיה על עצמאותה)

גרוזיה בקצירת האומר היא ארץ קטנה עם הרריה הנישאים והמקושטת בעמקיה ובקעותיה הנהדרים. עם נהרותיה הניגרים והזורמים והירוק שמיערותיה ואלוניה הזקופים, רבים אשר התפעלו מהוד טבעה והדרה. ארץ הנמצאת מעבר לקוקאז דרומית מזרחית לים השחור ובה יושב עם עתיק ותרבותי. היה ידוע לעולם העתיק אשר עם צור וצידון עשו את מסחרם. ועם יוונים נשאו ונתנו מקדם, ולהם ולרומאים ידועה היא גרוזיה בשם "אבריה" ו"קולחידה".

מהיכן באו היהודים לגרוזיה? ומתי התחילה הישוב העברי שם? אין אנו יודעים זאת. אולם עם זאת מוצאים אנו ידיעות חשובות מהיסטוריונים וכותבי דבר. יש האומרים שיהודי גרוזיה באו לגרוזיה במאה השלישית. ויש מסורה האומרת שהם הוגלו ע"י שלמנאסר מלך אשור בהגלותו את עשרת השבטים לחלם חבור, נהר גוזן וערי מדי הקרובים אל גרוזיה. ויש אומרים עוד לפני אחרי חורבן ביהמ"ק הראשון ואפשר אולי שקודם לזה.

ואחת מכפריה של גרוזיה נקראת קולאשי.

מפת גרוזיה מפת גרוזיה המראה את היישובים שבהם התגוררו היהודים בגרוזיה

יישובים של יהודים כיום

יישובים של יהודים בעבר

קולאשיעיירה קטנה ב"נפת סמטרדיה" שבמחוז "אימרתי" במערב גרוזי

ה. העיירה ממוקמת 4 קילומטר צפונית ל "סמטרדיה" ומרוחקת כ-250 ק"מ מן עיר הבירה טביליסי.

כונתה העיר קולאשי 'ירושלים של גרוזיה'.

היו בה שכונות שמהם נקראו שכונת "בותראשוילי" ושכונת "כווימו אובני" (השכונה התחתונה) ושכונת "אבואשוילי" ועוד, השכונות נקראו על שם ריבוי אותן בעלי שמות המשפחה באותו המקום.

בעיירה קולאשי פעלו בה בתי כנסת גדולים וקטנים ואף ישיבה בת קומותיים שבקומה העליונה היו 8 חדרים. ויש שמילדי העיירה היהודים נהגו ללמוד בבית ספר כללי ולבלות את שעות אחר הצהריים בלימודי תורה ויהדות ב'חדר'. יהודי קולאשי בדומה לרוב יהודי גרוזיה עסקו במסחר, בין היתר מסחר בזהב, יהלומים ובדים וראו ברכה בעמלם, בכפר שלימים נהפך לעיירה היו: מפעל אריגה, ציוד לייצור מוצרי בדולח, ומתפרות.

בשנת 1883 היו בקולאשי בערך 937 יהודים ובשנת 1911 היו כ 1836 יהודים, בתחילת שנות השבעים של המאה העשרים עזבו את הכפר מעל כ-10,000 איש מיהודי גרוזיה שגרו בקולאשי ועלו לישראל (אז היה כשלוש עשרה אלף או ארבע עשרה אלף בערך יהודים ונהפכה קולאשי מ"כפר" ל"עיירה"). בקולאשי היו חכמים ורבנים גדולים הנטועים שם בארץ זרועה מחכמי גרוזיה. וניתן למתוח קו במקביל לאחד מהן אור יוקד הענק מבין ענקים האלוף בוצינא קדישא המלומד בניסים גאון עצום בנגלה ובנסתר ובכל חלקי התוה"ק, איש אלוקים אשר ממעשיו ימשיך להדהד באוזני בני האדם לעוד דורות רבים לאחר זמן מפעליו של הרב הגדול, צדיק יסוד עולם האי סבא קדישא אשר שמו בישראל הרב מיכאלזצוקללה"ה המכונה במידת הענווה "הקטן" לבית משפחת מיכאלשוילי המעתירה, בנם של מרת שרה אשת החכם מר אליהו יהי זכרם ברוך.
בית הכנסת הגדול והמרכזי והעתיק בקולאשי, וכנראה העתיק ביותר בכל גרוזיה שעוד עומד על תילו, ונבנה לפני כ – 250 שנים בערך.

(התמונה מתוך הס' "רבני גרוזיה")

מראה הפנימי של ביהכנ"ס הגדול

ביהכנ"ס הקטן שבקולאשי
ביכנ"ס נוסף וישן שבשכונת "אבואשוילי" שבקולאשי,

בסוף שנות העשרים פעלו  בקולאשי 5 בתי כנסת.

לעיל מראה הישיבה "המשופץ" של קולאשי, לפני השיפוץ הישיבה היתה בעלת קומתיים, בקומה העליונה היו 8 חדרים שנועדו לתלמוד תורה לילדים ובקומה התחתונה היו שני אולמות ששימשו כחדרי תפילה, הישיבה עברה שריפה שלאחריה הוסרה הקומה העליונה.

הישיבה נוסדה ביוזמת רבה הראשי של קולאשי דאז הוא ר' אהרן בר אליהו בותראשוילי זצ"ל בשנת 1911 ונחנך בשנת 1913, ור' אהרן מינה לראש הישיבה (בשנת 1920 בערך) את ר' בן ציון אפרמאשוילי זצ"ל (התמונה מתוך הס' "רבני גרוזיה")

צילומים מרחובותיה של קולאשי בשנת 1935 (התמונות מתוך הס' "רבני גרוזיה)

תמונה (בפורמט קטן) ובה מחכמי גרוזיה

התמונות עצמן לוקחו מהספר הנפלא מעשי ידי אומן "רבני גרוזיה", והעיצוב הגרפי והרפרדוקציה מאתי אני המחבר

וזאת למודעי כי אלו הרבנים המה מדור אשר נודעו, ובוודאי שהיו עוד ענקי רוח בתורתם ובצדקתם וביראת שמיים קודם להם.

הס' "רבני גרוזיה" (הראשון) כשש שנים עמלו עליו רבנים מדענים ועוד, הרעיון להפקת הס' הוא ביוזמת רבני העדה.

המו"ל הוא מר דוד בותראשוילי שליט"א מאשדוד, שלפני כמה שנים היה בגרוזיה בשליחות מועצת הרבנים וקבוצה מדעית, והוא חקר ואסף חומר היסטורי רב שמשקף את תולדות היהודים בגרוזיה.

מגילת היחוס

רשימת שמות היוחסין להלן לא מחייבת רשימה מלאה, ולאו דוקא לפי סדר הילודה

ומראש אני המחבר מגלה דעתי

וכאן המקום לומר שכל השמות של עם ישראל הנזכרים בספר מהנפטרים כוונתי בכך שתנצב"ה, וכל שמות הצדיקים המובאים בס' הם זצוק"ל, אעפ"י באם שלא צויין זאת במפורשות ליד שמם כתוספת לשבח או לברכה.

זה ספר תולדות אדם תואר והדר גאון עוז צדיק מושל ביראת אלקים אשר הלך במנהג אבותיו הקדושים הוא ר' מיכאל מיכאלשווילי "הקטן" זצ"ל שמקולאשי שבגרוזיה.

מר אליהו ומרת שרה (הורי הצדיק)

לגבי מקור מקום מוצאם של הורי הצדיק מר אליהו ומרת שרה תנצב"ה שח לי מר ד"ר משה מיכאלי (נין הצדיק) שכנראה ומשערים שבאו מאחלציחה שבגרוזיה (היא נפה במחוזסאמצחה-ג'אוואחתי שבגרוזיה. בצפן-מערבה היא גובלת בנפת אדיגני, מצפון מזרח נפת סמטרדיה, נפת ואני ונפת בורג'ומי ובדרום ודרום-מזרחנפת אספינדזה, בדרום מערב היא גובלת בטורקיה.

משנת 1846 ועד לשנת 1917 היה נכלל שטח הנפה ב"מזרה" (אויזד) של אחלציחה בתוך פלך כותאיסי. מאותו זמן ועד לשנת 1930 היא נפה נפרדת, משנת 1933 חזרה לגבולותיה המקוריים).

ועוד סיפר מר ד"ר משה הנ"ל שכן סיפרו למר אברהם ספיאשוילי מח"ס "קולאשי" (שבו תיאר את פרטי יהדות גרוזיה בפרט בעיירה "קולאשי" והוא העורך ומו"ל של העתון "עליה" והוא דר בא"י בבת ים ואח"כ ברחובות) .

בנם של הנ"ל הוא הצדיק המלוב"ן המקובל והגאון רבינו מיכאל"הקטן" מיכאלשוילי זצ"ל

דרך כוכב מאיר זה ביעקב הורתו ולידתו בקדושה ובטהורה ונולד בשנת 1852 שנת התרי"ב (5612 לבריאת העולם),ונפטר בשנת 1927 התרפ"ז בכ' בניסן[5687 לבריאת העולם] ה' דחול המועד ערב שביעי של פסח ביום השישי ערב שבת קודש  וה' לעומר בחי' הוד שבחסד וחי כ­-­75 שנים. (ואפשר לקשר ולרמוז בשם כותרת זה הס' שנק' "הבו לה' כבוד" שהוא בגימ' "מיכאל" ע"ש הרה"צ, וס"ת "הבו לה' כבוד" הוא הוד הרומז ליום שנפטר הרה"צ שהוא בה' לעומר שבבחי' הוד שבחסד).

אך ייתכן מאוד וקרוב לוודאי  ששנת פטירתו של הרב היא בשנת 1928 (כלומר שלהי שנת 1927 ותחילת שנת 1928), שכן ידוע במשפחתנו וכמו שסיפר מר ראובן (לליה) בר יצחק בר הרה"צ מהוריו, שנולד הוא (ראובן) היה זה בשנת 1927, והיה הרה"צ הסנדק שלו ולאחר זמן כשהיה בערך בן שנה אזיי נפטר הרה"צ, ולשיטה זו כלומר שהרה"צ נפטר בשנת 1928 וחי כשבעים ושש שנים. ואין ספק שהיה זה בכ' בניסן בחול המועד ערב שביעי של פסח.

(לגבי תאריך הלידה של הרה"צ יש כמה מקורות, וזכורני פעם כמדומני ששאלתי לפני מספר שנים את מר שותא (שתיא) מיכאלשוילי לגבי התאריכים הנ"ל, והלה ענה לי ישירות ובלי היסוס ואמר את התאריכים כאשר כתובים לעיל (1852-1927).

מר שותא הנ"ל הוא אסף מידע אודות רבני גרוזיה תצלומים רשומות כתבות ועוד ועבר מעיר לעיר ותרם רבות לידיעות מתולדותיהם של רבני גרוזיה) .

לאחרונה נודע לי שבידו של המו"ל של ס' "רבני גרוזיה" הוא מר דוד בותראשוילי שבאשדוד יש פנקס רשימת תאריכים של רבני גרוזיה כתיבת יד, ושם מופיע שתאריך לידת הרה"צ הוא 1854, והיה לי זה תמוה מאוד והעיר לי הנ"ל שהנכון הוא כפי שכתבתי כאן שהוא 1852 וככתוב כן בס' "רבני גרוזיה".

ובאם נאמין בנכונות סברא זו אזיי יוצא חשבון כזה: 1852/4-1927/8.

סיפר לי מר ד"ר משה הנ"ל נין הצדיק שכאשר נפטר הרה"צ ר' מיכאל "הקטן" זצ"ל אזיי לכבוד הלוויתו יצאו כמעט כל תלמידי החכמים ותלמידיהם, והתלוו האנשים ללוות את הצדיק למנוחתו כבוד כאשר בידם נרות דלוקים. ולזה יש מקור שכן זה עדותו של מר גבו (גבריאל) מיכאלשוילי (לקביה) מקולאשי (לימים פעיל ציבור ועתונאי) שהיה אחד מהילדים שאחז בנר, והלה סיפר זאת למר ד"ר משה הנ"ל שסיפר לי כן.

(ולמיטב ידיעתי ולעניות דעתי כנראה שההלוויה התרחשה במוצאי שבת קודש, וכבר נאמר לעיל שנפטר הרה"צ בערב שב"ק).

אחותו הגדולה של הרה"צ היא מרת דבורה ובעלה גיסו של הרה"צ הוא מר רפאל שמליקאשווילי מכותאיסי שבגרוזיה וחיו בקולאשי (ועליהם ידובר בהמשך).

אחותו הנוספת של הרה"צ היא מרת ציפורה שנשואה למר דודבטוניאשוילי מקולאשי (גיסו של הרה"צ), ומרת ציפורה היא הסבתא של חכם גבריאל שליט"א (שנולד בקולאשי בשנת 1913, והוא מתושבי אשדוד) בר מנשה בטוניאשוילי (אחיינו של הרה"צ)וח' גבריאל הוא הסבא של אשת דודי (דודי הוא מר משה הנשוי למרת מרינה).

לרה"צ היו בסה"כ 5 אחיות אך שלושה מהן אין בידי מידע עליהן.

הרה"צ היה מחוני הכפר קולאשי שבגרוזיה ושם היה מראשי ורבני האזור ופוסק הלכות.

(ובספר "רבני גרוזיה" מציין שהיה מראשי בתי הדין שבקולאשי).

והרב הגדול ר' משה מיכאלשוילי שליט"א מרבני העדה בא"י בקריית מלאכי שח למר ד"ר משה הנ"ל שאמר לי בשמו שהרה"צ היה מלמד ת"ח ברמה של נתינת שיעור בגמ' משניות וכדו'.

ארג מסכת חייו של הצדיק לעומק פרטיו אין ברשותי, אלא שרידים ושארית הפליטה שנשארו מזכרונם של אלו שעדיין זוכרים דבר מה, ואני על עלים אלו ליקטתים ובתקווה שיהיו לנחת הרב הצדיק.
תמונת הצדיק של הרב מיכאל "הקטן" מיכאלשווילי זצ"ל

התמונה צולמה כנראה שהרה"צ עומד על תיבת בית כנסת (הגדול?) שבקולאשי שבגרוזיה,

וי"א שלא  מהעובדה שבקולאשי לא היו עמודים כבתמונה, והנוף שברקע הוא ציור דמיוני.

הרה"צ ר' מיכאל זצ"ל בזיווג ראשון

הרה"צ נשא שני נשים כאשר בזיוו"ר נשא את מרת שמחה שממנה הביא שלושה בנים ולאחר זמן נתאלמן, ואח"כ נשא בזוו"ש (וזאת משום שבתקופה דאז כנראה שהקפידו לא הישאר בלא אישה ובפרט הרה"צ שהיה צדיק גדול ומקובל מלוב"ן ועוסק בתורת הח"ן) את מרתרחל שמכותאיסי וממנה הביא שלושה בנים ושלושה בנות (אחת מהן בת חורגת),

הרב מיכאל זצ"ל בזיווג ראשון נשא את מרת שמחה, ומזרעם נולדו:

הבכור מר אליהו שנפטר בצעירותו ולא הניח אחריו זרע, ואולי כנראה שנקרא אליהו ע"ש סבו אבי הרה"צ שנק' ג"כ אליהו.

מר אליהו הנז' יחד עם מר אברהם שמליקאשווילי (תלמידו ואחיינו של הרה"צ, שכן הוא בנה של מרת דבורה אחותו הגדולה של הרה"צ)למדו אצל הרה"צ. (כן סיפר לי בנו של מר אברהם הנ"ל הוא מר רפאל שמליקאשווילי ששמע כן מאביו).

אחריו נולד הרה"ח ר' משה זצ"ל (ראה עליו להלן) ואחריו נולד ר'אהרן המכונה "אנגרוזי".

(בשפה הגרוזינית פירושה "הקמיע", היות והרב היה עוסק ברוקחות עממית ובקמיעות, וייתכן שרחש ידיעות אלו מאביו הרה"צ. אגב הנכון הוא לומר "אנגרוזי" כנ"ל ולא "אנגלוזי" שפירושו "המלאך").

ואני המחבר היכרתי מקהילתנו באשדוד וממתפללי ביהכנ"ס "גור אריה יהודה" שעוד זוכרים את הרה"ח ר' אהרן "אנגרוזי" ומהם מר אברהם בר מיכאל אלאשוילי שליט"א מקולאשי (נולד בשנת 1927) ומר מיכאל בר יצחק אלאשוילי שליט"א (נולד בשנת 1933) והוא סיפר לי בנוסף שגם אחיו של הרה"ח ר' אהרן "אנגרוזי" הוא הרה"ח ר' משה שגם הוא היה עוסק ברוקחות עממית ונכון הדבר, וכן שח לי הרב משה מיכאלשוילי שליט"א שמקריית מלאכי שהכיר ג"כ את ר' אהרן "אנגרוזי".

זרע חכם משה (בנו השני של הר' מיכאל) ומרת אסתר

הרה"ח ר' משה בן הרה"צ [נפטר כנראה ב-1943]

מר שמואל חיים בנו של ר' משה בר הרה"צ [1916-1969]
התמונות באדיבות מר דוד (דתיה) בר חיים בר משה בר הרה"צ

אשתו של ר' משה היא מרת אסתר הנולדה מן מרת רות אשת מר יצחק בניאשוילי מקולאשי, למרת אסתר היו לה 5 אחיות  ו- 3 אחים (מר יעקב מר דוד ומר מאיר).

אחד האחים הוא מר יעקב (1900-1986) שמבניו הוא מר אברהם בניאשוילי שליט"א (נולד בשנת 1928) שמבניו הוא מר אפרים הנשוי למרת מרינה בתה של מרת שרה אחות סבי מר אברהם מיכאלשווילי שמקולאשי ומתושבי אשדוד.

וסיפר לי מר אברהם בניאשוילי הנ"ל אחיינה של מרת אסתר אשת ר' משה בר הרה"צ,

שפעם אחיו הוא מר משה (נולד בשנת 1931) בילדותו חלה חולי כבד מאוד וכבר חששו לחייו, והביאוהו לפני ר' משה בר הרה"צ והלה החל להתפלל ולשפוך תפילה לפני בורא עולמים לרפואת אחיינה של אשתו מר משה בניאשוילי, והנה לפתע פתאום לאחר התפילה הילד שב לבריאותו בריאות איתנה ויהי המחזה לפלא.

בניו של הרה"ח ר' משה בר הרה"צ הם:

מר שמואל חיים מר רפאל והתאומים המה מר מנשה ומר אפריםומרת ציפורה.

מזרע מר שמואל חיים  הנ"ל הם:

א) מר מיכאל שמזרעו:

מר שבתי (שמזרעו מר שמואל חיים מר בן ומרת חיה).

מרת לאה (שמזרעה מרת אסתר מרת רחל ומרת תמר)

ומר גבריאל (שמזרעו מרת ניקול ומרת ספיר).

ב) מר דוד שמזרעו:

מרת שרה (שמזרעה מרת אביגיל ומרת דיאנה)

מר אליהו (שמזרעו מר שמואל חיים מר משה ומר שבתי)

מרת תמר (שמזרעה מרת ציפורה מר בנימין ומר אור)

ומרת חנה.

ג) מר יוסף שמזרעו מר *שמואל חיים.

ד) מר משה שמזרעו מר חיים (ומזרעו מר אליהו ומר משה) ומרת אסתר (שמזרעה מר משה).

ה) מרת קוצוניה (שמחה) שמזרעה:

מר משה (שמזרעו מר אברהם מר דודי מרת שמחה ועוד בת)

ו) מרת לובה (ציפורה) שמזרעה:

מרת חנה (שמזרעה מר איתי מר נדב ועוד בן) מר חיים, ומררפאל.

מזרע מר מנשה בר משה בר הרה"צ הם:

מר משה (ולו ב' בנות) מר שבתי (ולו מר מרדכי מר שמואל חיים ועוד בת) מר יצחק (ולו ג' בנים) ומרת לובה (ולה ב' בנים ובת אחת).

מזרע מר אפרים בר משה בר הרה"צ הם:

מר אהרן (ומזרעו מר משה מר בנציון ומרת גלית) מרת נטלה(ולה מר ישראל מרת סוליקו ומרת ריטה ומרת בלה) מרת לובה(ולה מר ישראל מרת עליזה ומרת מזל) ומרת אסתר (ומזרעה מרמשה ומרת ריטה).                                   

נכדו של הרה"צ ר' מיכאל הקטן מר אפרים בר משה בר הרה"צ נפטר בכ"ה שבט תשנ"ד בגיל 72

(1922- 1994)

מזרע מר רפאל בר משה בר הרה"צ הם:

מר גבריאל (שמזרעו מר משה מר יוסף מר רפאל ומרת אסתר)

מר אליהו (שמזרעו מר משה מר שבתי ומרת אסתר)

מרת תמרה (שמזרעה מר שבתי ומרת נזי)

מרת ריבה (זמזרעה מר משה)

ומרת לובה (שמזרעה מרת ליאנה ועוד ב' בנות)

מזרע מרת ציפורה בת הר' משה בר הרה"צ הם:

מר מיכאל (שמזרעו מר גבריאל מר דוד ומרת דודו)

מר משה ומרת לילי (שמזרעה מר אליהו ועוד ב' בנות)

זרע חכם אהרן (בנו השלישי של הרה"צ) ומרת רבקה

הר' אהרן הוא המכונה "אנגרוזי", ונפטר י"ט בכסלו שנת התשט"ז (1956).
מראה פניו של  ר' אהרן זצ"ל (אנגרוזי) בנו השלישי של הרה"צ ר' מיכאל "הקטן" זצ"ל.

תמונה זו באדיבות נכדו מר דוד בר אברהם בר אהרן בר הרה"צ.

ותמונה זו נמצאה בס' "קולאשי" שלמר אברהם  ספיאשוילי.

ר' אהרן זצ"ל היה סבה של סבתי (היא מרת רות "בבי ריבה" תנצב"ה).

והיה הרב הזה כותב קמיעות ועוסק ברוקחות עממית ושכנראה רחש את ידיעותיו מאביו הרה"צ, ולא זה היה עיקר פרנסתו שכן הר' היה סוחר בזהב ובצעירותו אף נוסע לטורקיה (כן סיפר לי נכדו מר ד"ר משה מיכאלי)

אגב לפני שאפרט את זרעם אזכיר כי כלתו של הרה"צ שהיא אישתו של החכם אהרן "אנגרוזי" היא מרת רבקה (כונתה "קוקולו" כלומר בובה שהיתה יפת תואר) היתה אחותו של מר מיכאל (בבו מיכקו) שהיה אביו של סבי מר אברהם שהיה הוא בעלה של סבתי נכדתם של הרה"ח ר' אהרן ומרת רבקה (קוקולו).

בניו של הרה"ח ר' אהרן ומרת אסתר המה חמישה:

א) הח' מר פנחס (שהיה מלומד בתורה בקולאשי וספר במקצועו, וכט"ו שנים האחרונות לא ראה טוב בעיניו, ושמעתי שנפטר בערך בגיל 59). אשתו מרת תמרה הייתה אחותו של מר מיכאל אביו של חמי וסבה של אישתי. ומזרעם של מר פנחס ומרת תמרה הם מר מיכאלומר אליהו.
הח' מר פנחס בר אהרן "אנגרוזי" בצעירותו

התמונה באדיבות נכדו מר יהודה מיכאלי

מר מיכאל הנ"ל נשוי למרת מרגו (מרים) ומזרעם מר יהודהומרת אסתר .

מר יהודה הנ"ל מזרעו: מר בני (ולו מרת ספיר) מרת תמר (ולה מר מיכאל מרת שרה ומר גבריאל) ומר פנחס.

מרת אסתר הנ"ל מזרעה: מר דוד מרת תמר ומרת מרינה (ולה מרנתנאל ומר נהוראי).

אגב מרת מרגו הנ"ל אחיינה הוא הרב גרשון פוטרשוילי (אשביל) שליט"א, רב בית כנסת לקהילה הגרוזית באזור הסיטי שבאשדוד. והר' גרשון הוא חתנו של ר' יצחק מיכאלשוילי שליט"א שמרבני העדה בחב"ד לוד שהוא בנו של מר אברהם אחיו של מר מיכאל המכונה "בבו מיכקו" שהיה אביו של סבי הוא מר אברהם).

ומר אליהו הנ"ל נשוי למרת חנה ומזרעם :

מר אהרן (ולו מרת סופי מרת אסתר ומר פנחס) מרת תמרה (ולה מר תמורי מרת ננה

ומרת דיאנה) ומרת רחל (ראיסה) (ולה מרת חנה ומרת מדונה) .
ב) הבן השני של הרה"ח ר' אהרן "אנגרוזי" הוא מר בנימין.

מר בנימין בר אהרן (אנגרוזי) בר הרה"צ.( 1919-1975)

כבן 56 בפטירתו

התמונה באדיבות דוד בר אברהם

ומזרעו הם:

א) מר משה שמזרעו: מר אהרן (שמזרעו מרת אוראל ומרעומרי) מרת פנינה (שמזרעה מר מתן ומרת שיראל) ומר בנימין.

ב) מר יוסף שמזרעו: מר מרדכי (שמזרעו מר אהרן מרת סיוןומרת שירן (שרה), מר שבתי (שמזרעו מר עידו שלום ומר אורי(רחמים) ומר בנימין.

ג) מרת שמחה שמזרעה: מר סימו (שמזרעו מרת מירי מר יעקבומר שי), מרת יזולדה (שמזרעה מר בנימין מר משה ומרתלינדה) ומרת שרה (שמזרעה מר שי מר שגי ומר אור).

ד) מרת אסתר שמזרעה: מר מאיר (שמזרעו מר בנימין מר שיומר עידו), מר אהרן (שמזרעו מר בנר ומרת טליה), מרת שרה(שמזרעה מר בנימין מר מורי ומרת מעין).

ה) מרת טינה שמזרעה: מרת מיה (שמזרעה מרת פנינה מרתימית ומרת נטלי), מרת סווטה (שמזרעה מרת רווית ומר שגי) מרת מננה (ולה בן ובת) ומר שבתי.
ג) הבן השלישי של הרה"ח אהרן "אנגרוזי" הוא מר שבתי.                                  

מר שבתי בר אהרן (אנגרוזי) בן הרה"צ

והוא אביו של מר ד"ר משה מיכאלי

(1924-1971)

התמונה באדיבות בנו האיש היקר מר דוד מיכאלי

מר שבתי הנ"ל בזוו"ר (ר"ת בזיווג ראשון) נשא את מרת בת ציון ספיאשוילי שמכותאיסי, ולהם היה 2 ילדים שנפטרו בילדותם.

בזוו"ש (ר"ת בזיווג שני) לאחר שנתאלמן נשא את מרת בת ציון בתם של מר מרדכי ואביגיל מירילאשוילי שמקולאשי.

(אגב מר מרדכי הנ"ל שהיה חמיו של מר שבתי בר אהרן בר הרה"צ, היה אחיו של מר מיכאל (מיכקו) שהוא היה חמיו של מר אברהם בר אהרן בר הרה"צ (מר אברהם היה אחיו של מר שבתי).

מזרעו  של מר שבתי בזוו"ש הם מר ראובן (שנפטר צעיר) ומרתשמחה (שנפטרה בצעירותה) מר ד"ר משה ומר דוד.

מזרע מר ד"ר משה מיכאלי (רופא משפחה) הנשוי למרת מריםשלושה בנים והמה:

א) מר ד"ר אליהו שהוא רופא שיניים ולמחלות פה (שמזרעו מרתשירלי ומר יאיר).

ב) מר שבתי עו"ד וכלכלן (שמזרעו מר מיכאל מר אהרן ומראריאל).

ג) ומר חגי רו"ח וכלכלן.

מזרע מר דוד (בנו של מר שבתי ואחיו של מר ד"ר משה מיכאלי) הנשוי למרת לאה המה:

מר שבתי עו"ד ומנהל עסקים.

ומרת ציונה (שמזרעה מר שלו מר הילאי ומראוריין).

ד) הבן הרביעי של הרה"ח ר' אהרן "אנגרוזי" הוא מר אברהם.

מר אברהם בנו של ר' אהרן[אנגרוזי]בן הרה"צ[1926-1983]                                                                     

ומזרעו של מר אברהם הוא:

א) מר שמואל שמזרעו מר אהרן (שמזרעו מרת לורן מרת לימורמרת שיר ומר אברהם) מר מיכאל (שמזרעו מרת אלינור מרתיעל ומר רפאל) ומר פנחס שמזרעו (מר אוראל).

ב) מר דוד שמזרעו מר אהרן (ומזרעו מרת סול ומרת ליב) מרתרינה (ומזרעה מר ביל) ומרת שרית שמזרעה מרת ליאת ומראביב).

ג) מרת נטלה שמזרעה מר דוד (ומזרעו מר דניאל מר אבירן מרמיכאל ומרת עינבל) מר יעקב [נוגזרי] (שמזרעו מר תומר מרתנטה מרת נועה ומרת הדר) ומרת אסתר (שמזרעה מרת שריתמרת שירלי מרת יובל ומר מישה).

ד) מרת מרים שמזרעה מר אליהו (ומזרעו מר גאי ומר איתיי) מרבנימין (שמזרעו מרת לי ועוד בת ומר נועם) מר עמי (שמזרעומר ליאם ומר שגי) ומרת איריס (ומזרעה מר איליי).

ה) מרת נזי שמזרעה מר מיכאל (שמזרעו מרת מורן ומר שלו)מרת ריטה (שמזרעה מר אבירן מרת לינוי ומרת רותם) מרת מיה (שמזרעה מרת אריאל מרת מאור ומר נאור)

ה) הבן החמישי של הרה"ח ר' אהרן "אנגרוזי" הוא מר סימן טובולו בנים ובנות.

מר סימן טוב  בנו של ר' אהרן "אנגרוזי" בן  הרה"צ. נפטר בערך בשנת 1965

מר יצחק צבי (סביה) נין של הרה"צ אביו הוא מר סימן טוב בנו של ר' אהרן  "אנגרוזי" בן הרה"צ                           .

שח לי מר ד"ר משה מיכאלי נין הצדיק ונכד לר' אהרן "אנגרוזי", שזוכר והיה עד בעצמו שהיה ילד קטן עוד לפני גיל הכניסה לבית הספר, הוא ועוד כמה ילדים מנכדי ר' אהרן ילידי תחילת שנות החמישים ישבו במרפסת ביתו הקדמית של הר' ח' אהרן "אנגרוזי", כאשר הרה"ח מפנה מבטו כלפי נכדיו ולעברו של ד"ר מיכאלי ופתח פיו ואמר "אני מבקש שתשמרו על סביה שלי"

מזרעו של מר סימן טוב הם:

א) מר יצחק צבי (סביה) שמזרעו מר שמעון (ולו מרת ספיר),ומרת ננה (חנה) (ולה יש את מר דודי מר ליאם ומרת דניאל).

ב) מר יעקב שמזרעו מר שמעון מרת ריקי (ולה מר אוהד) מרתדורית (מר שגי מר נתנאל ומר לידור) מרת נורית (ולה מר ניבומרת שיר).

ובנותיו של מר סימן טוב הן:

א) מרת שמחה (סימה, שמזרעה מר שמעון (ולו מר אופיר ומר עידן) מר אהרן (ולו מר איליי מר רן ומרת אגם) מר שלום(שמזרעו מר יובל מרת קוראל ומרת נועה) ומרת מיה (שמזרעה מרת לירז מר בן ומרת ליאת)

ב) מרת נזי שמזרעה מרת מיה (ולה מרת שרית מרת חן מרתליאן ומר מיכאל) מרת חיה (ולה מרת תמר מר אוהד ומרתנועה) מרת בת שבע (ולה מרת עדן מר שניר מר שלו ומר נועם) ומר אברהם.

ג) ומרת תמר (ציצינו) ומזרעה מר אבי (אברהם) מר שימי (שמעון) מר איציק (יצחק) מרת רחל ומרת נופר.

בנותיו של הרה"ח ר' אהרן "אנגרוזי" ומרת רבקה הן:

א) מרת חי שרה ולה לא היו ילדים אלא אחד מאומץ ושמו מרשלום.  

ב) מרת פנינה (פניקו, ושמעתי שהיא הבכורה) אשת מר יוסף(קוקיה) הנולד מן מרת רות אשת מר גבריאל

מר יוסף (קוקיה) הנ"ל לאחר שנתאלמן נשא את מרת שרה בזוו"ג שממנה לא היו ילדים.

ולאחר העיון נראה שייתכן ומר יוסף (קוקיה) הוא נכד לאחות הרה"צ ר' מיכאל הקטן, והתייתם כנראה כבר בילדותו והובא מן הכפר באנדזה שבגרוזיה לקולאשי ובניו של הרה"צ גידלוהו ולבסוף היה לחתנו של ר' אהרן "אנגרוזי", מר קוקיה אבא של סבתי מרת רות היה תופר ומוכר כובעים, ואף בארץ הקודש ובעיר הקודש בירושלים בשוק מחנה יהודה היה לו אף חנות כובעים.

זרע מרת פנינה (בת מר אהרן בר הצדיק מיכאל)

מזרעה מר גבריאל ומרת רות.

זרע מר גבריאל (בנה של מרת פנינה בת מר אהרן בר הצדיק מיכאל)

מר גבריאל נולד בשנת 1934 ונפטר בשנת 2001 וחי  כ-67 שנים.

מר גבריאל הנשוי למרת תמרה מזרעם המה: מר משה מרתאיזולדה ומרת מזל (מזי).

א)מזרע מר משה הנשוי למרת מרינה המה: מרת שרית (אשת מרליאור וביתם מרת ליאה) מרת פנינה מר שי ומר גל.

ב) מזרע מרת יזולדה אשת מר מנשה המה: מרת שרה (המכונת אירינה והיא אימא למרת מיכלי ומרת דנה). מר משה (ולו בת מרת שירה). ומר יוסף.

ג) מזרע מרת מזל (מזי)  הוא בנה מר חיים.

זרע מרת רות (בת מרת פנינה בת אהרן בר הצדיק מיכאל)

נולדה בשנת 1936 ונפטרה בשנת 1998 בגיל 62 שנים.

מרת רות אשת מר אברהם והם בזיווג שני מב' הצדדים והמה הוריו של אבי.

סבתי רות בזיווג ראשון נישאה למר שלום בר אליהו בר אהרןבותראשוילי זצ"ל רבה של קולאשי, ומר אליהו היה דודו שלהרה"ח ר' רפאל אלאשווילי זצ"ל מגדולי רבני העדה בא"י.

סבי מזוו"ר נשא את מרת סוליקו (בת מישה שמוואני שבגרוזיה) שממנה הביא את מרת מרים ומר יצחק שנפטר בקטנותו בערך בגיל 4 חודשים. 

מעט מייחוס סבי:

מר אברהם סבי הוא אחיהם של מרת ראיסה מרת שרה (אגב חתנה מר אפרים, סבו מר יעקב הוא אחיה של אשת ר' משה בר הרה"צ)ומרת טיניקו (טינה) כולם מזרע מרת מרים (אשת בבו מיכקו מר מיכאל בזוו"ר).

ומרת מרים הנ"ל היא אחות מרת נינה ומרת מלכה ומרת ציפורה(שמלאשוילי) ועוד (הם היו בסה"כ כאחד עשרה אחים ואחיות)בנותיה של מרת רחל אשת מר ישראל (אמשיקשוילי).

ומרת ציפורה הנ"ל יש לה בת בשם מרת שמחה (סוליקו) ולה בן מר מנשה ולו בן ידידי ורעי פה מפיק מרגליות איש נבון וחכם ומשכיל בתורתינו הקדושה מר מאיר נ"י שליט"א בעלה של מרתשושנה רבקה שתחי' ולהם בן מר יהודה אחיה של מרת אביגיל.

מרת מרים הנ"ל (אם סבי) היא אשת מר מיכאל (בבו מיכקו)הנולד ממרת אסתר אשת מר יצחק מיכאלשוילי.

לבבו מיכקו היה אישה נוספת בזוו"ש והיא מרת רחל וממנה הביא את מר דוד מר שבתי מר אליהו מרת נזי (יוכבד) ומרת אסתר.

בבו מיכקו מר מיכאל (שהיה אביו של סבי הוא מר אברהם) אחיו היו מר אברהם ומר יעקב ואחיותיו הן מרת חנה מרת תמר ומרתמלכה ומרת רבקה שהיתה אשת הרה"ח ר' אהרן "אנגרוזי" בנו של הרה"צ ר' מיכאל "הקטן" זצ"ל, הוריהם של אלו כנ"ל הם מריצחק ואישתו מרת אסתר לבית משפחת מיכאלשוילי שמקולאשי.

ואני הכותב שהייתי נינו של בבו מיכקו זכיתי להיות במחיצתו כמה שנים והכרתיו והיה בעל הדרת זקן וירא שמים והיה מקפיד בסדר תפילות ובחק לימוד התורה ובשאר מצוות ואף זכורני  שבזיקנתו היה מקפיד עדיין לבנות בחג הסוכות את סוכתו, והיה דר באשדוד והוא נולד בשנת 1911 והיה מחוני קולאשי  והיה סוחר עור, נפטר בא"י בגיל 87 בשנת תשנ"ח (1998) ומנו"כ בהר הזיתים יהי זכרו ברוך.

סבא מיכאל (בבו מיכקו) בר יצחק הנולד מן אסתר מיכאלשוילי מקולאשי

(1911-1998)

אחותו של בבו מיכקו כאמור היא כלתו של הרה"צ (אשתו של ר' אהרן "אנגרוזי")

ומסתברא שמסתמא גם הוא היה מרואי פניו של הרה"צ, שכן כשנפטר הרה"צ אז בבו מיכקו היה כבן 16 בערך.

ואני שמעתי עליו שהאדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל שמאשדוד בעל ה"אמונת אברהם" הר' אברהם אבא לייפער זצ"ל הלך לעולמו ובשעת פטירתו נסמך האדמו"ר בידיו של בבו מיכקו, וכן סיפר לי נכדו ששמע כן מפיו של בבו מיכקו.

ומזרעם של מרת רות סבתי נינת הצדיק ומר אברהם סבי הם:

א) מרת תמר אשת מר רפאל ולהם ב' בנים מר ציון ומר יוסף.

ב) מרת מרים (שנולדה מסבי מר אברהם אך מזוו"ר ממרתסוליקו) אשת מר מרדכי ולהם בנים מר אליהו ומר יוסף, ואחותם מרת חנה הנשואה למר יצחק ולהם ב' בנים מר מאור ומר לירון.

ג) מר משה שליט"א (ז"ל) הנשוי למרת מרינה ולהם שתי בנות מרת גלית ומרת קארין.

מרת מרינה הנ"ל סב סבה (הח' מר דוד) הוא גיסו של הרה"צ הנשוי לאחות הרה"צ (מרת ציפורה).

(אגב אישתו של הר' יעקב בר אברהם גגולאשוילי שליט"א רבה של שכונות אזור ד' וה' באשדוד ורב ביהכנ"ס "גור אריה יהודה" ומרת מרינה הנ"ל הן בנות דודות).

ד) מר אבי אדוני אהרון שליט"א הי"ו הנשוי לאימי כבודה הנעימה מרת אינזה (עליזה) שתחי' הנולדה מן מרת חנה (בבי נני) אשת מר אליהו למשפחת באזוב.

מעט מייחוס הורי אימי:

סבי מר אליהו אביה של אימי נולד מן מרת חוה (שהוריה הם מרחיים ומרת אסתר) אשת מר יעקב (שהוריו הם מר מרדכי ומרתאסתר).

סבתי מרת חנה אם אימי נולדה מן מרת סשה שרה (בתם של מראברהם ומרת שמחה) אשת מר גרשון (בנם של מר יעקב ומרתאסתר) .

למר אבי ומרת אימי נולדו:

אני המחבר וכותב אלו השורות שמי שבתי נ"י ס"ט ולא לי משפט הבכורה כי לפניי נפל היה.

נולדתי ה' לחודש הרחמים אלול שנת התשל"ו (וכנראה יום שלישי בשבת קודש) באשקלון, וחו"פ בעיר אשדוד ת"ו בארץ ישראל הקדושה. ואני דור שישי לצדיק ר' מיכאל הקטן מיכאלשוילי שמקולאשי זצ"ל, שכן אני שבתי נ"י ס"ט בר אהרן בר מרת רות בת מרת פנינה בת הרה"ח אהרן "אנגרוזי" בנו של הרה"צ ר' מיכאל הקטן זצ"ל זיע"א בר אליהו מיכאלשוילי.

ואני נישאתי ביום חמישי בשבת קודש בכ"ד תמוז שנת 5759 לברה"ע (שנת 1999) וע"י הרב המקדש ר' יעקב בר אברהם גגולאשוילי שליט"א למרת כבודה הנעימה תמר שתחי' לחיים טובים וארוכים אנס"ו שנולדה ב ו' בכסלו התשל"ט, בת מרת ננהאשת מר שלום.

מעט מייחוס הורי אישתי שתחי':

חמתי כבודה מרת ננה בת מרת תמרה (אשת מר בנימין הנולד מן מרת תמרה) הנולדה מן מרת נעומי.

חותני מר שלום טטרואשוילי (זהו שם משפחה של המאמץ של אביו, והמקורי הוא צ'קוושוילי) בר מרת מלכה (הנולדה ממרת תמר אשת מר משה) אשת מר מיכאל (הנולד ממרת אביגיל אשת מר שבתיצ'יקוושוילי, ואחיו של מר מיכאל היו מר אהרן מר יצחק, ואחיותייו היו מרת שמחה ומרת תמר שהיתה אשתו של מר פנחס בנו של ר'אהרן "אנגרוזי" בר הרה"צ ח' מיכאל "הקטן" זצ"ל).

אגב אבי חמי מר מיכאל לא היה יתום אך אומץ ע"י ר' ישראל טטרואשוילי זצ"ל שהיה השוחט ובודק שבקולאשי.

(1879-1949 בערך, ולנו ידוע שנפטר בט' בניסן, וייתכן שהיה אף הוא מרואי פניו של הרה"צ ר' מיכאל "הקטן", שכן ובהנחה שהתאריך לעיל נכון שנפטר הרה"צ ח' מיכאל אז היה ר' ישראל כבן 48 בערך.

ר' ישראל טטרואשוילי זצ"ל הוריו היו מר אברהם ומרת רבקה, ואשתו היתה מרת ציפורה) .

אחיינו של מר מיכאל אבי חמי היה מר אליהו (בר אהרן אחי מר מיכאל אבי חמי) שהיה מ"מ ראש מועצה קרית מלאכי.

ולי אני הדל והפשוט המחבר בעהשי"ת נולדו שתי בנות:

מרת אוראל (האור שמאת הקב"ה) שתחי' שנולדה בט' בניסן יום השישי בשב"ק התשס"ב בשעה 11:35 בבוקר בערך.

ומרת בתאל (בתו של הקב"ה) שתחי' שנולדה ביום שני בשב"ק י"ג סיון פרשת שלח-לך התשס"ה בשעה 16:40 אחה"צ בערך.

ואני המחבר הדל והשפל זכיתי להתברך בברכות שונות בעהשי"ת ע"י הר' עובדיה יוסף שליט"א הי"ו מירושלים גדול הדור, וזכיתי לדבר עימו ביחידות בדברים הנצרכים לי.

כמו"כ נתברכתי ע"י האדמו"ר מפיטסבורג שבאשדוד הר' אברהם אבא לייפער זצ"ל בעל ה"אמונת אברהם", וזכורני שבילדותי האדמו"ר קרא לי שאבוא אליו, ובראותו אותי אמר לי שכתוב במצחי שאני עתיד להיות תלמיד חכם בישראל.

כמו"כ נתברכתי ע"י בנו כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג שליט"א שמאשדוד הרב מרדכי יששכר בער לייפער שליט"א.

וכן נתברכתי ע"י האדמו"ר מנדבורנא שבצפת.

וכן ע"י האדמו"ר ממעליץ שליט"א שבאשדוד הרב נפתלי אשר ישעיהו מוסקוביץ’ שליט"א.

וכן נתברכתי ע"י הרב המקובל ר' מרדכי שיינברגר שליט"א, והרב זיכני להיות אצלו אורח ב"אור הגנוז" שהיא קהילת "אור הגנוז" הממוקמת בישוב כפרי קטן למרגלות הר מרון ליד קיברו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל. קהילה של אנשי מעשה ורוח המונה כ – 70 משפחות. נוסד לפני יותר מ-17 שנים ע"י תלמידים של רב ירושלמי מקובל איש חסד ואמת כבוד הרב הגאון מרדכי שיינברגר שליט"א. הרב הינו תלמיד האדמו"ר מסטרעטין הרב המקובל רבי יהודה צבי ברנדווין זצוק"ל שהיה תלמידו המובהק של ענק הדור המקובל האלוקי  רבי יהודה הלוי אשלג זצוק"ל (1886 – 1955) הידוע  כ"בעל הסולם".

וכן נתברכתי ע"י האחים הקדושים לבית משפחת אביחצירא המה ר' יקותיאל שליט"א ר' רפאל שליט"א ור' דוד שליט"א (שענה לי תשובה לבקשתי) בני הרב מאיר זצ"ל זיע"א הבבא מאיר בנו של הבבא סאלי הק' זיע"א בר מסעוד בר יעקב אביחצירא זצוק"ל.

וכן נתברכתי מר' חיים פינטו שליט"א שמאשדוד בנו של ר' משה אהרן פינטו זצוק"ל.

ואני הקטן שבקטנים אחוז בבעש"ט הק' זצ"ל, וזכורני שפעם אחזתי בס' שבו ממעשיו של הבעש"ט הק' (הנק' "כל סיפורי בעש"ט" ד"ח מאת ר' ישראל יעקב קלפהולץ זצ"ל) ופתאום גופי החל להרגיש כמי שרועד ולקבל מן חשמל וחום וכמו ש "ותזדקפנה שערותיי" ואזי ידעתי שיש לי כנראה חלק בו ובתורתו. אך בידוע לי שלפני כן נקשרתי בהאריז"ל הק', ובילדותי רציתי להשתטח על קברו ולא זכיתי והיו לי עכובים מן השמים, ופעם חלמתי ודמות לבושה בגדי לבנים אחוז באויר לנוף מרובה עצים ופירות ופניו מסונוורות וזוהרות ופשט יד ימינו לעברי ואזי נתעוררתי, ומי היה הרב ? ידעתי בהשערתי ולא כתבתי. ולאחר זמן מה זכיתי להיות אצל קברו ולטבול במקווה האר"י, ועד כאן מקורטוב מעשיי.

אחותי היא מרת פנינה שתחי' אשת מר דוד גיסי היקר הנולד מן מרת לאה אשת מר יוסף.

ולאחותי שלוש בנות מרת ימית מרת רווית ומרת שנאל.

אחותי הנוספת היא מרת חוה שתחי' אשת מר ניר גיסי היקר הנולד מן מרת שושנה אשת מר צבי הירש בר אריה בר שמחהלמשפחת ליבוביץ (ברנה).

הרב מיכאל זצ"ל בזיווג שני

הרב מיכאל זצ"ל בזיווג שני נשא את מרת רחל שמכותאיסי וממנה הביא את:

מר יצחק (שנולד בשנת 1903 ונפטר בשנת 1983 בגיל 80 שנים, והיה נשוי בזוו"ר למרת אסתר ונתאלמן ונשא בזוו"ש את מרת שרה) ומזרעו הם:

א) מר ד"ר מיכאל (אימו מרת אסתר) רופא א.ג.ג שמבת ים, בנו הוא מר זאב (ולו מר יצחק מר מיכאל ומרת אסתר), ובתו היא מרת אסתר (אלזה) ולה מרת קארין ומרת צליל.

ב) מר ראובן (אימו מרת אסתר) שמזרעו:

מר בן ציון (בוריס) ומזרעו מרת מירי הילה ומרת עדי.

מר שלום ומזרעו מר אלון ומר רן.

ומרת אסתר שמזרעה מרת שרית (קתי) ומרת איריס.

ג) מר ד"ר דוד (אימו מרת שרה) רופא פנימאי, ובניו הם מר יגאל(עו"ד) ומר אילן.

בנו הנוסף של הרה"צ הוא מר יוסף (הנשוי למרת מאשו).

ומזרעו מר שלום מר מיכאל מר סימן טוב מרת רות מרת נזי מרתמרים ומרת אניצ'קה.

מזרע מר שלום הנ"ל (נפטר בחיי אביו) הם:

מר דניאל (שמזרעו מר יוזה מר שמעון ומרת אירמה).

מר יעקב (שמזרעו מרת אינגה ומר דוד).

ומרת ציצו (ומזרעה מרת אסתר מר אברהם ומר שמעון).

מזרע מר מיכאל הנ"ל הם:

מר אליהו (ולו 3 ילדים).

מרת מזיה (ולה מרת גלית ומר גבריאל).

מרת אסתר (ולה 3 ילדים).

מר משה (ולו מר שלום מר גבריאל ומרת תמר)

מר שמעון (ולו 4 ילדים).

מזרע מר סימן טוב הנ"ל (נפטר בחיי אביו) הם:

מר יצחק (ומזרעו מרת ציפי מר שמעון ועוד בן).

מר אהרן (ולו 4 ילדים).

מרת ננולי (ולה מר יוסף מר גבריאל ומרת ציפי)

מזרע מרת רות הנ"ל הם:

מר בסיקו (ולו כ-6 ילדים).

מרת תתו (ולה מר אהרן מר משה ומרת אסתר).

מזרע מרת נזי הנ"ל הם:

מר שלום (ומזרעו מרת מיה (ולה בת מרת ספיר ובן מר שר) מרתנורית ומר יוסף).

מרת לאה (ומזרעה מר דוד מר גבריאל ומר אברהם).

מר שמעון (ומזרעו מר יוסף מרת תמר ומרת חן).

מר ישראל (ומזרעו מר רפאל ומרת גלית).

מרת אסתר (ומזרעה מרת גלית מרת סיגל מר אברהם ומריצחק).

מר אליהו (ומזרעו מר מיכאל ומר איליי).

מזרע מרת מרים (מרו) הנ"ל הם:

מרת אסתר (ולה 3 ילדים).

מרת ריבה (ולה 4 ילדים).

ומר בן ציון (ולו 3 ילדים).

מזרע מרת אניצ'קה הנ"ל הם:

מרת סוליקו (ומזרעה מרת ציפי מר משה ועוד בן).

בנו הנוסף של הרה"צ הוא מר יעקב (19001975) ומזרעו:

מרת מרים (שמזרעה מרת נטלה).

מר בנציון (שמזרעו מר אפרים מרת מרים ומרת ציפורה).

ומר מיכאל (נולד בשנת 1930) ושמזרעו הם:

מר ראובן מר אהרן מרת חוה (ננה) מרת שרה (רוסיקו) מרתמרים ומרת יוכבד, ומזרעם להלן :

מר ראובן מזרעו מרת שרה מר מישאל ומר דוד (שבנו הוא מריהונתן).

מר אהרן מזרעו מר יעקב מר דוד ומרת מירי.

מרת שרה (רוסיקו) מזרעה מרת רות מרים מר חיים ומר ישראל.

מרת (חוה) ננה מזרעה מרת דינה מרת מוניקה ומרת סיגל.

מרת רחל מזרעה מר פנחס מר יוסף מר שמואל ומרת רבקה.

מרת יוכבד מזרעה מרת מרים ועוד בת.

בנותיו של הרה"צ מזוו"ש הן מרת שמחה (בוסה) מרת פוטולהומרת מלכה:

א) מרת שמחה (בוסה) בתו של הרה"צ הנ"ל מזרעה מרת דורה(בת ציון) ומרת רחל.

אגב בעלה של מרת שמחה (בוסה) שנפטרה בשנת 1973 או 1974 בערך בגיל 72, הוא מר יוסף בטאשוילי מקולאשי חתנו של הרה"צ, והיה הגבאי של ביהכנ"ס של שכונת "בטאשוילי" שבקולאשי מעל ארבעים שנה.

מרת דורה (בת ציון) הנ"ל (נולדה בשנת 1930 ונפטרה בשנת 1973, בת מרת שמחה (בוסה) בת הרה"צ) מזרעה :

מר שבתי (שמזרעו מר סימן טוב מרת מרינה ומרת בת ציון).

מר אברהם (שמזרעו הרב רפאל הרב בן ציון והרב אבישי).

מרת תמר (שמזרעה מר יוסף יצחק ומר שניאור זלמן).

ומר אבישי שמזרעו:

* מר סימן טוב (שמזרעו מרת שמחה מר מנחם מנדל מר מיכאלמר נריה ומרת בתאל).

* מר יוסף (שמזרעו מר אפרים חיים מרת שרה מר שבתי מנחם מנדל ומרת שיראל).

* מרת מלכה (מזרעה מר יוסף מרת רבקה ומר מנחם מנדל). אגב בעלה של מרת מלכה הוא מר אברהם שליט"א בנו של הרה"ר ליהדות גרוזיה הר' רפאל אלאשוילי זצ"ל.

* מרת בת ציון (ומזרעה מרת עדי ומר נהוראי).

מרת רחל הנ"ל (נולדה בשנת 1938, בתה של מרת שמחה (בוסה) בת הרה"צ) מזרעה:

מר גבריאל (אבולי) מר מיכאל ומרת אסתר (אתרי) ומזרעם כדלהלן:

* מר גבריאל (אבולי) הנז' מזרעו:

מר יוסף (כלכלן) שמזרעו (מר אראל בנימין, מרת רותם, ומריובל מיכאל).

מר דוד (עו"ד) (ומזרעו מרת טליה).

* מר מיכאל הנז' מזרעו:

מר יוסף שניאור זלמן (ומזרעו מרת הדס).

מרת בת שבע ("ומזרעה מרת קרן ציפורה, ומר ניב אליה).

* מרת אסתר (אתרי) הנ"ל מזרעה חמש בנות:

מרת שמחה (סימה) ושמזרעה מר אלעד ומרת ליאה.

מרת שרית ושמזרעה מר אוראל ומרת הלל.

מרת רויטל, מרת שרון, ומרת חנה.

ב) מרת פוטולה בתו של הרה"צ הנ"ל (מצכוס צולי למשפחת טטרואשוילי) מזרעה מרת אסתר מרת רות מר אליהו מר פנחסומר חיים שמזרעו מר גבריאל (גבולו) ועוד, מרת פוטולה הייתה בתו החורגת של הרה"צ, שכן אימה מרת רחל שמכותאיסי הייתה כבר אלמנה שנישאה שנית לרה"צ, ובחיקה הביאה עימה מנישואיה הראשונים את מרת פוטולה והרה"צ לקחה תחת חסותו.

ג) מרת מלכה בתו של הרה"צ הנ"ל מזרעה:

(מסתבר שנפטרה בשנת 1966 בשנות השישים ומשהו לחייה, ונישאה למר אברהם מירילאשוילי חתנו של הרה"צ שנולד בערך בשנת 1906 ונפטר לאחר כ-74 שנים,  ודרו בקולאשי ולאחר מכן עברו לסוחומי ושם היה מר אברהם גבאי באחת מביהכ"ס).

בניה הם:

א) מר מנשה (ומזרעו מר שבתי מרת נטלה ומרת ציהלה).

ב) ומר מיכאל (ומזרעו מר אהרן מר יצחק ומרת מלכה).

בנותיה הן:

א) מרת נינה (ומזרעה מר מתתיהו מר יצחק ומר אהרן).

ב) מרת שרה (ומזרעה מר משה מר יוסף ומרת שמחה).

ג) מרת רבקה (ומזרעה מר בוריס מרת מרים מרת שרה ומרתציהלה).

ד) מרת תמר ולה בן אחד וג' בנות.

והבנות הן :

א) מרת ציפורה שמזרעה מרת רות (ולה ב' בנות מרת ספיר ומרתקארין), מר גבריאל (ולו בן מר יעקב) ומר אברהם.

ב) מרת אסתר ולה ב' בנים מר אברהם ומר מיכאל.

ג) מרת רחל שמזרעה מרת סוניה (ולה בן מר יוסף), מרת רבקה(ולה בן מר יצחק ובת מרת נטלי), ומרת ציפורה (ולה ב' בנים מרדוד ומר ראובן).

ובנה של מרת תמר הוא מר סימן טוב (נולד בשנת 1940, ואגב הנחת התפילין שלו בבר מצווה הוא מאת ר' אהרן "אנגרוזי" בנו של הרה"צ הר' מיכאל "הקטן").  

ומזרעו של מר סימן טוב הם:

מר דוד (בנותיו מרת שרה ומרת ציפורה).

מרת מלכה (ומזרעה מר אליהו ומרת יוכבד).

מרת אסתר (ומזרעה מר בנימין ומרת רויטל).

מרת רוזה (שמזרעה הם מרת תמרה מרת סוניה ומר דניאל)

זרע מרת דבורה אשת מר רפאל לבית משפחת שמליקאשוילי (אחותו הגדולה של הרה"צ ר' מיכאל "הקטן" זצ"ל)

בתה היא מרת רבקה אחותו של מר אברהם מקולאשי (אחיינו ותלמידו של הרה"צ) בעלה של מרת אסתר.
מר אברהם בר דבורה אשת מר רפאל שמליקאשוילי

(1888-1986)

נפטר בכ"ח כסלו התשמ"ו בגיל 98 שנים

והוא אחיינו ובצעירותו תלמידו של הרה"צ ר' מיכאל הקטן, יחד עם בכורו של הרה"צ מר אליהו.

כשנפטר הרה"צ היה ח' אברהם בערך בגיל 40 שנים

מזרעו של מר אברהם ומרת אסתר הם מר יעקב מר רפאל מרתרחל מרת שרה ומרת ריבה שמזרעם  כדלהלן:

*מר יעקב הנ"ל (מזרעו מר משיח, מר שלום, מרת נינה, מרתלאה, ומרת תמר).

*מר רפאל הנ"ל (נולד בשנת 1930) מזרעו הוא:

א) מרת מרים (שמזרעה מר יעקב ומר דוד).

ב) מרת חנה (שמזרעה מר מישל מרת דורית ומרת שירלי)

ג) מרת ציפורה (שמזרעה מרת גלית מרת לירז מרת מיטל ומרמשה)

ד) מרת ונרה שמזרעה: מר אהרן (ומזרעו מר אברהם מרת לורןועוד ב' בנות). מר מיכאל (שמזרעו מר רפאל ומרת אלינור). ומרפינחס שמזרעו מר אורן.

ה) מרת רבקה שמזרעה מר אהרן (רוני) מרת שרה ומרת רינה(רחל) שמזרעה מרת שרי שמחה מרת מיה מרת טלי מר בן יעקבומרת יעל.

ו) מרת רות שמזרעה מר אברהם מרת שרית מרת יהונתן (יוני) ומר משה.

ז) מר ד"ר סימון (שמזרעו מר אברהם מר עמית ומרת אילה).

* מרת רחל הנ"ל (מזרעה מר רפאל מר בוריס ומרת סימה)

* מרת שרה הנ"ל (מזרעה מר שבתי מר מרדכי מר ראובן מרתציפורה מרת מרים ומרת נזי).

*מרת ריבה הנ"ל (מזרעה מר שבתי).

מעשיות ומופתים

מר' מיכאל "הקטן" מיכאלשוילי זצ"ל

לפני שאתחיל בכתיבת מעשיותיו של הרב זצ"ל, בקצרה ארשום ראשית למשמרת זכרוני

מעשה ובדידי הווה עובדא כי אני הכותב בימי חורפי בילדותי חלום חלמתי ובו הופיע הרה"צ ר' מיכאל "הקטן" מיכאלשוילי זצ"ל שמקולאשי ואחזני בידיו והרימני ושמח בחיוך ובשמחה כמו אב ששמח בבנו הקטן, ומי אני שאדע אם יש קורטוב דקשוט בזה החלום.

ולאחר שנים רבות ובהיותי כותב את קורות חייו של הרה"צ ואני כבן שלושים ואחד, פעם במוצש"ק ז' בניסן תשס"ח הלכתי לישון והנה חלום ובחלום בא אליי הרה"צ ר' מיכאל "הקטן" ואני והוא כמו שיושבים מסביב לשולחן והתחלתי לשאול את הרה"צ כמה שאלות שלתשובותיהן זקוק אני למלאות את החסר לי בפרטים בענין קורות חייו של הרה"צ, ועל כל שאלה ששאלתיו הרה"צ ענה לי בסבר פנים יפות ועל פניו נחת ושביעות רצון.

ולאחר שננתעוררתי הרגשתי טוב בענין זה החלום רק שנצטערתי מעט כי לא הספקתי לשאול את הרה"צ עוד שאלות כי בשלב מסויים הרה"צ בחלום נעלם לי.

ואני ידעתי היטב כי לא חלום אמת הוא ואולי מעורב בו גם אמת ושקר כי בתשובותיו לא היה מידע שיכלתי לקשרו למציאות נכונה, ברם פניו הקדושות של הרה"צ היו כבתמונה המפורסמת שלו.

ונזכרתי לאחר כותבי אלו הדברים בחלום נוסף שחלמתי כמדומני בליל שב"ק ובו תמונת הרה"ח הר' אהרן אנגרוזי זצ"ל בנו של הרה"צ ולידו שם קדוש של מלאך, ולאחר שנתעוררתי בנסיוני לזהות את השם הק' לא מצאתי שם כזה אלא מצאתי שם אחר של מלאך קדוש ובו אותן אותיות אך בסדר אחר ממה שהיה בחלום והוא הכי קרוב. ולא אכתוב כאן את שם המלאך אלא ארמוז שהוא אחד משומרי פתח היכל שישי, ושוב אני לכשעצמי אינני משגיח בזה החלום.

כי אני מי אני שאתלה אלו הדברים והחלומות ומעשיי אינם מהמעלה הראשונה. זאת ועוד ואולי כל הנ"ל המה תוצאה של הרהורי ליבי.

ד"א מסורת  היא בעדתינו ומשפחתינו כמה ממעשי ניסים של הצדיק בוצינא קדישא זצ"ל ברשיון הקב"ה.

ראשית דבר כזאת סיפר לי ידידי מר דוד בשם אביו מר ראובן (בר מיכאל בר יעקב בר רחל אשת הצדיק זצ"ל) שבשנה הראשונה לאחר פטירת הרב זצ"ל, קוראי השמות לבנים וזכרים שנולדו לאחר מכן נקראו ברובם מיכאל על שם הצדיק זצ"ל. וכן מעשה זה נתאמת לי ממקור אחר.

ועוד מעשה שסיפר לי מר דוד הנ"ל שהיה עד בעצמו, שבהיותו ילד נוכח בהלווית אחד מניניו של הרב זצ"ל (ואותו מעשה גם סיפר לי מר שלום טטרואשוילי שליט"א ששמע כן באוזניו מפי הרב השמועה) ועלה רב וסיפר מעשה, בעל המעשה הוא הרב ברדא (ר' יצחק ברדא שליט"א בעל שו"ת יצחק ירנן  ובעל מוסדות התורה יצחק ירנן וגיסו של הרב מאיר מאזוז הנאמ"ן ס"ט שליט"א ראש ישיבת "כסא רחמים").

וסיפר הרב שנתקשה בפירוש קטע זוהר מסויים ואז היה הרב מחוני בני ברק, והרב החליט לעשות תענית חלום וביקש שיבוא אליהו הנביא זכור לטוב ויפרש לו הקושייא. ובכן בחלום הסבירו לו שאליהו הנביא זכור לטוב לא יבוא אליו אבל יביאו לו צדיק אחד שגם הוא נתקל באותה קושייא של הקטע מהזוהר, ואליהו הנביא זכור לטוב בא אליו ופתר לו הקושייא.

והנה הרב רואה שבא אליו צדיק ואמר לו (לא לציטוט) "אני ח' מיכאל הקטן מקולאשי" ואז הרב ברדא לא הכירו מי הוא? וח' מיכאל אכן פתר לרב ברדא את כל השאלות, אך הרה"צ ח' מיכאל אמר לרב ברדא שבתמורה יעשה לו טובה וילך לנינו שיושב באשקלון ויאמר לו שיחזור בתשובה, והנה אכן הרב ברדא הלך לשם וחיפש ומצא את אותו הנין לאחר המתנה מסויימת, וסיפר לו המעשה הנ"ל, והנין הראה לו תמונות מאלבומו והרב ברדא שם זיהה את הר' מיכאל הקטן.

לאחר כמה זמן מכוניתו של הנין עברה תאונה קשה מאוד והתדרדרה לתהום שהיא מתגלגלת לה מספר פעמים, והמכונית נמחצה לגמרי ושחוקר משטרתי בא לחקור את האירוע מאוחר יותר אזיי הוא רואה בתהום את המכונית המחוצה ואדם שעומד לידו, וסיפר לו את אשר עבר עליו ולפליאת השוטר שמע גם שסיפר האדם (שהיה אותו הנין הנ"ל של הרה"צ)

שלאחר הסיבוב הראשון בא אליו הרה"צ ח' מיכאל ושבר את החלון והוציאו מרכבו וניצל.

וכמובן שלאחר כל זאת אותו הנין חזר בתשובה.

ומפה אנו למדים שזכות הצדיק מגינה גם על זרעו ומשפחתו אף לאחר דורות שאחרי.

ועוד מעשה שמעתי והוא שפעם באיזה אירוע הרב מזג יין מבקבוקו ולפי מציאות הטבע על היין היה להיגמר מזמן, והנה היין המשיך להישפך בשפע רב למשך זמן מה, ויהי לשומעי הדבר ולרואי המחזה לפלא.

עוד מעשה יסופר על הצדיק וכן סיפר לי הרה"ג ר' זבולון בר אהרן טוריקאשוילי שליט"א  בע"ס "מקווה ישראל" ומתב"י רב ומו"ץ בעיר אשדוד ת"ו ומלפנים רב לעדה הגרוזינית בעיר אנטוורפן שבמדינת בלגיה (אגב אם הרב שתחי' ואימי שתחי' בנות דודות), וששמע מפיו של מר החכם שניאור זלמן כמה מעשיות מהצדיק (מר זלמן דר באשדוד ומיושבי בית מדרשו של הרב ר' יהודה בן דוד שליט"א בנו של ר' ראובן בן דוד זצ"ל מח"ס שו"ת משיב דבר ועוד ספרים) שסיפר לו ממה ששמע מאביו הרה"ג ר' שלמה בוטראשוילי זצ"ל מקולאשי(ולימים כיהן כרבה של סוחומי שבגרוזיה ועלה לא"י לעיר אשדוד)שהיה תלמידו של הרב מיכאל הקטן וראה ממעשי הצדיק (אגב ר' שלמה זצ"ל שמעתי שלמד תורה יחד גם עם רבי מנחם מנדל שניאורסון הרבי מליובאוויטש זצ"ל ועל כך ראה עוד להלן).

המעשה בנוסחא א': (מפי השמועה)

והמעשה היא שבאיזה סעודת שבת חתן (וייתכן מאוד והוא של אחד מבניו של הרה"צ) היין ששם היה חמוץ ולא חזק כ"כ (ולא לפי הגרסה האומרת שנגמר היין, וכן סיפר לי מר רפאל בנו של מר אברהם שהיה אחיינו ותלמידו של הרה"צ) והנה התואנה באה לאוזניו של אורח פלוני אשר נכח שם והוא עצמו היה מוואני, ואמר (לא לציטוט) היה טוב אם הייתי בביתי ונותן לכם מן חבית היין שלי אשר מוכן לי והוא יותר משובח, ואז פנה אחד מתלמידי החכמים שבקולאשי דאז הוא ר' מיכאל בוטראשוילי זצ"ל (שהיה אחד מרבני הישיבה שבקולאשי, והוא אביו של מר שלמה) אל הרב מיכאל זצ"ל וביקש ממנו אם יכול להביא את אותו היין מבית האורח באופן כל שהוא ?

ר' מיכאל בותראשוילי (קוצי'שוילי) זצ"ל

חזן ותלמיד חכם בקולאשי ומסתמא שהיה מרואי פניו של הרה"צ ר' מיכאל "הקטן", שבפטירתו היה ר' מיכאל בותראשוילי כבן  שמונים וחמש (1842-1938)                                     .

ואז סימן הרה"צ דבר מה בקיר אשר שם (לפי גירסה אחרת שאומרת שפתאום היה כמין ברז או חור בקיר) וביקש הרב הצדיק להביא כדים ולהצמיד לקיר, והנה לפתע התחיל לצאת יין מהקיר ויהי הדבר לפלא גדול, לאחר מכן אמר הרה"צ שאין להשתמש ביין שבתוך הכדים ויש לשבור הכדים בחוץ (ובזה העירני הר' זבולון טוריקשוילי מח"ס מקווה ישראל רמו"ץ באשדוד שכנראה בכדי לא להנות מן הנס).

ואותו אורח כשחזר לביתו גילה להפתעתו שחבית היין שלו התרוקנה . שכן היין אשר יצא מהקיר מדיליה היה.

ואני הכותב זיכני השי"ת לדעת הדבר כיצד ניתן לעשות כזאת מביאור ספר פלוני קדוש ואני שמרתי הדבר.

המעשה הנ"ל בנוסחא ב': (מתוך הס' "זכרונות יעקב")

פעם באו אורחים יהודים מהעיר וואני במפתיע אל ביתו של חכם מיכאל וביניהם סוחר יין ידוע שהתרברב ואמר: "מי יביא לי יין ממרתפי?" ח' מיכאל ערך בפניהם שולחן והציע להם דברי מאכל ומשתה, אך משקה חריף לא היה בביתו להציע לפניהם, מה עשה ? נטל בקבוקים ריקים ומילא אותם באורח שמימי ביין תוך שהוא מצמיד את בקבוקי היין אל הקיר. "היין הזה הוא מהעיר וואני" אמר להם הרב תוך כדי הסעודה. והנוכחים הביעו את פליאתם לנוכח דברי הרב.

כעבור מספר ימים התברר מקור היין, סוחר יין ידוע יהודי שומר תורה ומצוות סיפר שלפני מספר ימים נחסרה לו כמות גדולה של יין באורח פלאי. באי ביתו של הרב מיכאל ידעו לאן נעלם היין. לאחר זמן שלח חכם מיכאל "הקטן" תשלום לאותו סוחר עבור היין, הסיפור התפרסם בכל רחבי המדינה ומסופר עד היום הזה.

המעשה הבא הוא בנוסחא א': (מפי השמועה)

ועוד מעשה בגנב (שכנו של הרה"צ) אשר נכנס לביתו של הר' הצדיק כדי לגנוב והנה ראה שטיח  שכנראה היה בעל עלות כלשהיא והחל לגלגלו, ובינתיים הרב לומד תורה בחדרו והנה שומע רעשים, כאשר הרב הלך לבדוק מה פשר הענין והנה רואה הוא אדם עם שטיח על כתפו  ואז קרה הדבר הנפלא כאשר הרב גרם לכך שהאדם במקום "התאבן" ולא יכל לזוז ממקומו, ובינתיים יצא שמועה בעיירה שיש אדם "מאובן" בביתו של הרב הצדיק , והשמועה הגיעה לאוזני הוריו של "המאובן" אשר חשבו לעצמם שבנם לא הגיע לביתם בזמן ואולי זה הוא, ואכן לאחר בדיקה נתברר הדבר וזה היה בנם.

ולאחר בקשת מחילה וסליחה מהורי "המאובן" מאת הרב הצדיק, נאות הרב לשחררו בתנאי שיהיו אחראים לכך שמעתה והלאה לא יחזור הגנב לגנוב עוד.

ואני הכותב זכיתי לדעת ב"ה כיצד ניתן "לאבן" במקרה של פיקוח נפש ובשעת סכנה ע"י שם קדוש מס' פלוני קדוש, ואשמור לי זאת למשמרת ויהי לי מידע זה למוצנע ומכוסה ואשמור הדבר לפרטיותי.

המעשה הנ"ל בנוסחא ב': (מתוך הס' "זכרונות יעקב")

ביתו של הרב חכם מיכאל מיכאלשוילי היה ככל בתי העיירה באותה תקופה-נמוך ובלי יכולת לסגור את החלונות והדלתות בצורה מוחלטת, כך שכל גנב יכל לפרוץ לבית בקלות ולעשות ככל העולה על רוחו.

לילה אחד בשעת לילה מאוחרת שמע הרב מיכאל קול רחש מוזר מכיוון החלון. הוא קרא לאישתו בקול נמוך "זאת את?", אך הוא לא שמע תגובה, מכך הסיק חכם מיכאל כי גנב מתהלך בביתו. "מי זה? מה אתה רוצה?" צעק הרב, אך זה לא השיב, במקום זה המשיך לחטט בארונות ובמגירות, ור' מיכאל נפחד ונחרד.

ר' מיכאל לא נהג להשתמש בשמות קודש או בלחשים אלא במקרים הכרחים. ובמקרה זה הוא מלמל תפילה קצרה, ולפתע קפא הגנב על מקומו מבלי יכולת לזוז.

הרב שב למקומו לתפילתו וללימודו. בבוקר קמו בני הבית והבחינו באדם המוטל דומם ליד ארון הבגדים, מהומה רבתי קמה בבית, כי לא ידעו מה התחולל בשעת הלילה כשכולם היו שרויים בשנת הלילה שלהם.

עד מהרה התפרסם הסיפור בכל העיר, ומכל המחוזות באו לראות את המחזה השמימי של הגנב שעמד דומם מבלי יכולת לנוע כשידיו משותקות בתוך ארון הבגדים, והעיר קולאשי רעשה וסערה.

כיון שהיה הגנב מבני טובי העיר, ניגשה משלחת של מכובדים אל בית הרב מיכאל וביקשה ממנו כי יאות לסלוח לאיש על מעשיו, "אנא" ביקשו "התפלל עליו כי יבריא וישוב לנוע כבראשונה".

לאחר שהבטיחו לרב כי לא ישוב למעשיו הרעים הסכים הרב להתפלל עליו שיבריא, ואכן לעיניהם המשתאות של הקהל כולו שב האיש להיות כבראשונה, והבריא ויצא את הבית בשלום.

ומעשה נוסף הקשור לגנבים סיפר לי מר סימן טוב בשם סבתו מרת מלכה בת הרה"צ

שפעם לאחר התפילה בביהכנ"ס במוצש"ק בדרכם לביתם וכבר בדרך הודיע הרה"צ לבני משפחתו ועדיין לא הגיעו לביתם (לא לציטוט) שישנם כרגע גנבים בביתם ואל להם לפחד כי הוא "יטפל" בהם, והרב נכנס ושיתק את הגנבים ולא יכלו לזוז.

והמה בתחנוניהם לרב שישחררם והוא הרה"צ ניאות לכך בתנאי שיחזרו בתשובה והגנבים הסכימו, ונשתחררו ואכן חזרו בתשובה ולימים מאוחרים יותר אף נעשו למדנים בתורה.

ועוד מעשה אך קודם הקדמה קטנה.

החל משנת 1881 החלו הפרעות ביהודים. בעידודם של הצארים במהלך המהפכה הרוסית. ונהרגו ככל הנראה בין 70,000 ל-250,000 יהודים בפוגרומים שנלוו למהפכה. היהודים נחשדו בקרבתם לשלטון הבולשביזם ולכן נהרגו רבים מהם על ידי הצבא הלבן.

בשנת 1917 ברוסיה התחוללה מהפכת אוקטובר, הידועה גם כהמהפכה הבולשביקית, היא מהפכה שהחלה ברוסיה ב-25 באוקטובר 1917. מהפכת אוקטובר הביאה להקמת שלטון קומוניסטי דיקטטורי בברית המועצות (למהפכת אוקטובר קדמהמהפכת פברואר).

המתחים של שנות מלחמת העולם הראשונה הביאו להגברת השנאה כלפי היהודים בחלק מארצות מזרח אירופה. בשנת 1919 נערכו פוגרומים (פרעות) בלמעלה מ-160 יישובים ונהרגו אלפי יהודים. החל משנת 1918 חוסלו ארגונים יהודיים רבים, התנועה הציונית הוצאה אל מחוץ לחוק. נאסרה הוצאה לאור של ספרים וכתבי-עת בעברית ודוכאו ת"ח. ברם עם כל זה המשטר הסובייטי לא הצליח להחריב את הקהילות בגרוזיה.

ולאחר מהפיכת אוקטובר רצו הצוררים להתבסס בגרוזיה (ואף הגיעו לקולאשי) והוציאו גזירה

להחרים ולסגור בתי כנסת וישיבות ולאסור את רבני הקהילה, ובשנת 1923 השלטון הסובייטי סגר בקולאשי את כל בתי הכנסת וב-1924 הוחזרו ושבו ונפתחו הבתי כנסת.

ומעשה שפעם הרשעים החיילים (ולא נכון יהיה לומר הק.ג.ב, שכן זה ארגון הביון והמשטרה החשאית הראשי של ברית המועצות, שהחל רק מה־13 במרץ 1954 ועד ל-6 בנובמבר 1991) יימח שמם חיפשו את הרב מיכאל הקטן זצ"ל כדי להכניסו למעצר.

וייתכן שהיה זה במוצש"ק שהגיעו לביתו ובידיעה מראש כנראה ממעשי פעולות הרב, והרב הציע להם שתינתן לו עוד מעט זמן בכדי להבדיל ולטעום אולי משהו קטן לכבוד סעודה רביעית ושבינתיים ישבו בכיסאות.

וכך היה המה נתיישבו והרב בסידוריו, והנה כאשר הגיע הזמן ללכת אזי הרשעים לא יכלו לעמוד או לזוז שכן המה "נתאבנו" ובקשו והתחננו והפצירו לרב שישחררם ולא יתקרבו לגבולותיו ולמשפחתו והרב לא הסכים אלא בתנאי שיבטלו את הגזירה לגמרי ולא רק מקולאשי והם הסכימו והוא אכן שחררם.

והרשעים האלו ברחו והגיעו למפקדם וספרו לו המעשה הנ"ל והוא כמי שלא מאמין הלך בעצמו בעזות מצח כדי לתפוש את הרב.

וכשהגיע הצורר לפתח דלתו של בית הרב, והנה הדלת נפתחת ואך ראה הצורר את הרב הקדוש מיד המפקד הרשע גם הוא "נתאבן"(וי"א שהגזירה נתבטלה בעקבות מעשה זה) .

ושח לי מר ד"ר משה מיכאלי שסיפר לו מר מיכאל בר פנחס בר אהרן בר הרה"צ, שפעם בקולאשי הסתופף יחד עם חביריו באסופה והנה ניגש אליו איש אחד גוי מבוגר ואמר לו (לא לציטוט)"הידעת מי הוא סבך?" ואמר לו מר מיכאל שכן, ואז אותו הגוי סיפר לו המעשה הנ"ל (שהחיילים באו וחיפשו את הרה"צ והמה נתאבנו וכו') ואמר לו הגוי שהוא בעצמו היה אחד מהחיילים שבאו לעצור את הרה"צ.

סיפר לי מר רפאל ממה שסיפר לו אביו מר אברהם אחיינו ותלמידו של הרה"צ (בנה של מרת דבורה היא אחותו הגדולה של הרה"צ) כי פעם אחת רצו הוא מר אברהם ומר אליהו בנו בכורו ותלמידו של הרה"צ לדעת מה מעשיו של הרה"צ ועקבו אחריו בשקט, והנה פעם באיזה מוצאי שבת קודש הרה"צ יוצא מביתו החוצה כאשר בידו עששית נפט דולקת וכן חתיכת זכוכית כאשר את הזכוכית השחיר בכך שהקריבה לאש העששית, ולאחר מכן הגביה את הזכוכית כלפי מעלה ואזי החל הרה"צ לדבר עם מישהו אחר מן השמיים שקולו לא נשמע. והרב היה מדבר בקול רם מאוד.

ועוד מעשה שסיפר לי מר רפאל שמליקאשווילי ומעשה במרת דבורה אחותו הגדולה של הרה"צ (וייתכן שכעשר שנים יש הבדל ביניהם) שלאחר פטירת הוריהם (סביר מאוד להניח שהרה"צ ואחותו התייתמו מוקדם עקב פטירת הוריהם) לקחה אותו כאשר הרב הוא בימי חורפו לעיר אוני (או לאחלציחה) שבגרוזיה לביתו של אחיו של בעלה (שבעלה הוא מר רפאל שמליקאשוילי מכותאיסי, שהיא עירבמחוז אימרתי שבמערב גרוזיה) שהיה חכם ומלומד, ושם הרה"צ גדל בלימוד התורה ונעזר בספריו הקדושים של אותו גיס החכם, ולאחר מכן חזר הרב לקולאשי.

ד"א מעשה שפעם אחת בחתונתו של מר אברהם שמליקאשווילי בנה של אחות הצדיק מרת דבורה אשר נערך בביתו שבקולאשי, ביקשה אימו מאחיה הרה"צ שיבוא לאירוע ויישמח את החתן והכלה בדבר מה באופן כל שהוא, והרב נעתר לבקשת אחותו וביקש מאלו היושבים במטבח (אשר היה מחוץ לבית) שכל הנוכחים ששם יפנו את ראשיהם לכיוון הקיר ולא יביטו נוכח השולחן שאותו אגב יש גם לנקותו, וכן היה ולאחר דקה או שתיים ניתנה הרשות להביט שוב בשולחן, ולהפתעת האורחים ששם והנה על השולחן כמין גוש אדמה ובה שעורה ובתוך השעורה תרנגולת (או תרנגול) עם אפרוחים ותיגדל השמחה ששם ויהי המחזה לפלא פלאים.

והרב ביקש ששוב יפנו את ראשיהם ולא יביטו וכן עשו, וכשהביטו שוב הכל נעלם כלא היה כלל, זה המעשה סיפר מר אברהם שהיה הוא החתן בעצמו וסיפר לבנו מר רפאל והוא זה שסיפר לי אני הכותב אלו השורות.

ומכאן ומעוד מעשיות אני למד עד כמה היה הרב חכם מקובל איש הלכה מלומד בניסים שולט בכוונות ובייחודים כמה עצום בתורה הקדושה היה ובמידות דקדושה בקי בנגלה ובנסתר ובעל גמ"ח שסיפק לנזקקים ולא נתן להנות ממעשי הניסים.

אגב "ממעשיו של הרב" אולי יהיו כאלו שטוענים כיצד איפשר זאת הרב לפעול מאותם ניסים הללו שלא בשעת פיקוח נפש וחירום? ואני אומר שע"כ לא נתן להם הרב לאחר מכן להנות מן הנס (כדוגמת המקרה שלעיל ובמקרה של הוצאת היין מן הקיר לסברה שטוענת ששברו כדים בחוץ)

ואני יודע שרצון השי"ת הוא גם מלספר בשבח הצדיקים כי תהילתם ותפארתם הם תהילתו ותפארתו של הקב"ה, ובעבור זאת נמשך עלינו מקדושת הצדיק בעל המעשים, והמעשי ניסים ועוד דקדושה מהצדיקים שמספרים יכולים לפעול ולהמשיך שורש של הניסים שייעשו עוד ניסים לישראל, וע"י סיפורי מעשיות של צדיקים נמשך אורו שלמשיח בעולם ונדחה הרבה חושך וצרות מן העולם, והדברים האלו ידועים המה ליודעי ספר ודבר.

עוד מעשה סיפר לי מר רפאל הנ"ל והוא בענין אישה עגונה תושבת קולאשי שבגרוזיה

אשר בעלה הלך למלחמה ולא חזר וגם לא נודע מה עלה בגורלו האם הוא חי או לא?

והאישה רצתה להינשא שוב אך הייתה צריכה לקבל היתר עגונה. ועלה שאלה לחכמי גרוזיה האם ניתן לתת לה היתר עגונה או לא? ועל כך דנו חכמי קוטאיסי שבאו לקולאשי ובראשותו של הרב הראשי של מחוז כותאיסי דאז הוא הר' ראובן אלואשוילי זצ"ל וכולם הגיעו למסקנה שלא ניתן לתת היתר עגונה, ברם בפנייתם בשאלה זו לרב הצדיק ר' מיכאל "הקטן" נענה הרב לפליאת כולם שכן ניתן לתת היתר עגונה, והדבר הוצרך לכתיבת מכתב לחכמי ירו' ולאחר כג' חודשים באה התשובה שהלכה כרב מיכאל, ואזיי חזר ר' ראובן הנ"ל לקולאשי לראות את הרה"צ ר' מיכאל "הקטן" ולשבחו ולבקש ממנו מחילה על שעמד על דעתו.

ר' ראובן אלואשוילי זצ"ל  רבה של מחוז כותאיסי  (1858-1922)

(התמונה מתוך הס' "רבני גרוזיה")

אך ברם נראה ובכלל לפי זה המעשה כי נפלה טעות ומה שנאמר לגבי הרב מיכאל הקטן וכך: "בפסיקותיו התחשבה גם רבנות ירושלים  ובשל כך בספרי הלכה מוזכר שמו של חכם מיכאל כ"הלכה דרב מיכאל", ע"כ.

ובכן אין זה כי אם הכוונה לרה"ר של גרוזיה הוא הרב מיכאל בר מנוח אליאשוילי זצ"ל בעל ס' זבח ומנחה (אשר נקבצו בו י"ג שערים כמנין אח"ד, ושם תפילות ולמודים לזמנים שונים, פיעטרקוב תר"ע)

הרב מיכאל בן מנוח אלאשוילי זצ"ל רבה של סוג'ונה ופותי ומח"ס "זבח ומנחה"   (1861-1939)

(התמונה מתוך הס' "רבני גרוזיה")

על טעות זו עמד רבה של קהילת עדתינו ורבה של השכונות אזור ד'-ה' שבאשדוד ורבה של בית כנסת "גור אריה יהודה", הוא הרב רבינו יעקב בר אברהם גגולאשווילי שליט"א

(אגב הוא אמר לי גם ששנת לידתו של בעל "זבח ומנחה" הוא התרי"ז ויש לו כמה מקורות לכך),

ושהעיד בפניי שיש ברשותו מכתב כ"י ממש המוכיח כן שהכוונה לבעל זבח ומנחה הוא הרב מיכאל אליאשוילי זצ"ל, ועוד שמפורט במכתב ושם כתוב "בן מנוח" שהוא הכוונה לאביו של בעל "זבח ומנחה" ועוד כתוב סוג'ונה שהוא מקום כהונתו של בעל "זבח ומנחה". ובכלל המדובר הוא בענין גט שנפל בו ספיקות בשמות הגיטין וגם לא מדובר בענין נתינת היתר עגונה לתושבת קולאשי.

ושוב שאלתי לר' יעקב גגולאשוילי שליט"א שאם כן הכיצד לאור "עובדות חותכות שכאלה" ניתן יהיה "להתבלבל" בכל זאת בין שני רבנים אלו בין בעל זבח ומנחה לר' מיכאל "הקטן" מיכאלשוילי זצ"ל? ועוד שכמה מקורות סיפרו לי המעשה הנ"ל ובו הזכירו את חכמי קותאיסי ועוד, וע"כ האם יכול להיות שמדובר במקרה אחר נוסף שקרה ? והתשובה היא שיכול להיות שכן.

זוהי תמונת הצדיק אשר היה ברשות בבו מיכקו ואח"כ אצל סבתי נינת הצדיק,

ותמונה זו מפורסמת מאוד בין צאצאיו, והיחידה שבו מופיע ח' מיכאל "הקטן".

אני המחבר נזכרתי במעשה נוסף.

פעם נערך הילולא לכבוד הצדיק באשקלון ת"ו שבו השתתפתי, ובין אלו המדברים בד"ת ובשבחו של הרב היה כבוד הרב ר' יצחק ברדא שליט"א בעל שו"ת יצחק ירנן  ובעל מוסדות התורה יצחק ירנן וגיסו של הרב מאיר מאזוז הנאמ"ן ס"ט שליט"א ראש ישיבת "כסא רחמים", ובקצירת האומר אביא את אשר סיפר הרב ברדא שליט"א ובאוזניי שמעתי.

וסיפר כי הרב מיכאל זצ"ל נגלה אליו בחלומו וסיפר לו כי ברצונו שיעלוהו ארצה ושייטמנוהו בחצר ביהכ"נ שבאשקלון הקרוי על שמו, והרב ברדא שלח שליחים (ואני הכותב דברתי עם אחד השליחים ועם הרב עצמו לאימות הפרטים לאחר שמיעת הסיפור)לקולאשי שבגרוזיה כדי למצוא את מצבתו, ולאחר כשבוע ימים כמדומני נמצא הקבר (ושמעתי ממקור אחר שאמר שהקבר סמוך ליד הגדר ומעט שבורה), ואז שוב נגלה הרב מיכאל זצ"ל לרב ברדא שליט"א בהודיעו כי עדיין לא הגיע הזמן שיעלוהו ארצה.

ולאחר כותבי זאת ידעתי כי ישנם עדיין אלו המסופקים בענין מציאת קברו ושאין דברים בגו, ואני הכותב לא ידעתי כיצד להכריע בדבר.

מעשה נוסף שסיפר לי מר יוסף (בר שמואל חיים בר משה בר הרה"צ) מפי השמועה מכמה מקורות, שהיה בקולאשי יהודי אחד שאחזו טירוף הדעת והחל להתפרע והאנשים שמסביבו קשרו אותו לבל יזוז, והביאוהו לח' מיכאל הקטן שאמר להתירו מן הקשר, ואז נישק היהודי את ידו של ח' מיכאל הקטן וחזר אותו יהודי לשפיות דעתו.

עוד מעשה בקיצור אביא ממה שסיפר לי מר יוסף בשם אביו הוא מר פנחס (שנולד ב-1906 ונפטר ב-1970) בר יוסף בר פנחס בטאשוילי, שפעם הרה"צ ר' מיכאל "הקטן" אמר לו למר פנחס הנ"ל כמה שנים הוא עתיד לחיות בסה"כ, וכן היה וחי כ- 64 שנים.

מודעה לרגל הילולת הצדיק שנערכה באשקלון

וכפי הידוע לכל מאן דבעי שמזה כבר כמה שנים שנוהגים לערוך הילולא לכבוד הצדיק באשקלון

ובו מכל שכבות העם רבנים ואישי ציבור.

ועוד פרט קטן אכתוב באשר לחיבוריו של הרב זצ"ל כי שמועה הסתובבה במשפחתינו שאכן הר' חיבר ספרי קודש והיתה לו ספריית ספרי קודש בביתו שלאחר פטירתו חששו בני משפחתו שספרים אלו יגיעו לידיהם של הגויים וע"כ החליטו לקוברם בבית העלמין (וכן סיפר לי נין הצדיק מר אהרן בר אפרים בר משה בר הרה"צ) וחלקם נתרמו לבתי כנסת ששם (וכן סיפר לי נין הצדיק מר דוד [דתיה] בר חיים בר משה בר הרה"צ), אך חלק מספרי הרב שלמד בהם הצליחו לשרוד וזאת מהעובדה שידוע לנו שחלק מספריו הועברו לבנו הר' משה וממנו לבנו מר אפרים וממנו לבנו מר אהרן, וכן סיפר לי מר אהרן הנז'.

ואני הכותב ניסיתי להתחקות אחר מסעיהם של אלו פליטת הספרים, וב"ה שזיכני למצוא אותם אצל נינו של הרה"צ הוא מר אהרן הנ"ל בנו של מר אפרים בר משה בר הצדיק זצ"ל שמיושבי העיר אשדוד.

ואני נרגש הייתי כשנגעתי באלו הספרים והרגשתי שאני יותר קרוב התקרבתי לרה"צ דרך אותן הספרים, והנה באדיבות נינו של הצדיק מר אהרן הורשיתי לצלם את שערי הספרים ולהביאם כאן ולהציגם לעיני הקוראים.

אגב שאלתיו מדוע חושב הוא שזה הספרים אכן למד בהם ח' מיכאל הקטן ? והלה ענה לי ישירות שזה נמסר לי מאבי מר אפרים שקיבל מאביו ר' משה בנו של הרה"צ.

ואלו הם חלק מספרי הרה"צ ר' מיכאל "הקטן" זצ"ל שלמד בהם והגיעו לידינו

צילום ממחזור לראש השנה וסליחות

צילום שער ס' חק לישראל חלק שמות פיטרקוב תרנ"א (1891)

צילום שער ס' מקראות גדולות לויקרא   ווארשא תרנ"ו (1896)

צילום שער ס' מקראות גדולות לבמדבר מווארשא תרנ"ז (1897)

צילום שער ס' מקראות גדולות לדברים ווארשא תרנ"ז (1897)

נינו של הצדיק מר אהרן בעל המחזיק אלו הספרים יש בנוסף ברשותו עוד כמה ספרים כמו ס' זוהר הקדוש, ועוד ספר מיוחד במינו והוא קטן ודק בעל כיסוי עור בצבע שחור ושרוב הזמן היה בחיקו של ר' מיכאל "הקטן", ואני הכותב לא זכו עיניי להשתזף בהם כי לא היו זמינים לי באותם רגעים ועוד אי"ה חזון למועד.

אגב כבר מצאנו גם לעוד רבנים מעדתינו (גרוזיה) שמלפני עשרות שנים אשר חיברו ספרים דקדושה ומהם כגון:

ספר ילקוט אפרים עה"ת וחמש מגילות, ושם ליקוט מספרי הראשונים מאמרים ומדרשים מאת המחבר הר'אפרים  בן יעקב הלוי קוקיא (קוקיאשווילי) זצ"ל (הס' יצא בשנת התרל"ז  1877 בירושלים).

בשנת 1870 הגיע המחבר מהעיר אחאלציחה (אחלציך) שבגרוזיה לירושלים  שרכש שם חצר רחבת ידיים ברחוב היהודים שברובע היהודי בירושלים (שכונה ליד שער שכם "אהל אברהם" נחרבה בתרפ"ט) שיקם ושיפץ אותה וייסד בה ישיבה ובית תפילה ובעקבותיו עלו גם קרוביו. וכן לרב גם ס' סם חיים (183 עמ'),הס' כולל  לקט נפלא של ענייני דרוש, סוד ומוסר במגוון נושאים ותחומים בתורה. ויש שיצא בהוצאה מחודשת יותר בהוצאת "מכון הספר" שעל ידי ר' אברהם אלאשוילי שליט"א בנו של חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל שזכה להיקרא הרה"ר של גרוזיה בא"י, המכון עוסק בההדרת תורת חכמי גרוזיה.

צילום שער הספר שיצא בירו' בשנת התרל"ז (1877) ובו גם ס' סם חיים

עוד חיבור מצינו והוא ס' חזון החיים אשר על דניאל נדפס בירושלים בשנת התרצ"ה (1935),

ומפירושו הובא במחזור "איש מצליח" לחג הפסח.

המחבר הוא הר'  חיים בר ירמיהו שבילי זצ"ל (חח(ת?)יאשוילי) ושם חשבונות מדויקים חידושים ועוד.

צילום שער הס'

ועוד חיבור מצינו לר' אפרים בר שלום צ'יקושוילי זצ"ל והוא על פרשיות השבוע בדפוס

כתב רש"י.וכאן המקום הראוי להוסיף את אשר העירני הרה"ח ר' שמעון בן יצחק שליט"א רבה של שכונת זבולון בקריית אתא כי ספר זה "ילקוט אפרים" לרב צ'יקושוילי זצ"ל הוא העתק מס' "בן איש חי" בהשמטת ההלכות ששם.

צילום שער הס' שנדפס בירו' בשנת התרע"ד (1914)

תודתי נתונה לר' זבולון בר אהרן טוריקאשוילי שליט"א מח"ס מקווה ישראל (רמו"ץ באשדוד ומלפנים רב לקהילת הגרוזינים באנטוורפן שבבלגיה), על אשר סייעני בהשגת הפרטים על חיבורים אלו הנ"ל.

אשר תר ומצא אלו הספרים בספריית מוסד הרב קוק שבירושלים.

שח לי יהודי חשוב איש יקר ונעים מר שניאור זלמן שליט"א ששמע מפיו ממש של אביו הוא הרב שלמה בר אברהם בוטראשוילי זצ"ל מי שהיה לימים רבה של סוחומי, והוא שהרב פעם אחת הלך לעיר פלונית בגרוזיה, ששם הייתה אישה אחת ולה ד' עופות כדי לשוחטם, ובאחת מהעופות עלתה שאלה, ובינתיים אותו עוף התערבב יחד עם שאר העופות, ולא ידעה האישה מה לעשות, והנה כאשר הגיע לאותו העיר הרב מיכאל הצדיק ומעשה זה הגיעה לאוזניו אזי הציע לאישה הזאת שאת הדלי שבו כל העופות תהפוך, והעוף לבדו שעליו יש שאלה רק הוא זה שייפול ארצה ואכן כך היה ויהי לפלא.

אגב עוד סיפר לי מר שניאור זלמן  על אביו הוא ר' שלמה בר אברהם בוטראשוילי זצ"ל, הרב נולד ב-1912 ונפטר ב-1981 וחי כ-69 שנים.

ונולד בקולאשי שבגרוזיה ובגיל 6 או 7 נלקח ללמוד תורה בכותאיסי ולמד אצל ר' חיים בר דניאל אליאשוילי זצ"ל רבה של כותאיסי (1888-1965, ולכותאיסי הגיע הרב בשנת 1923) ומזמן לזמן היה חוזר לביתו שבקולאשי לבית משפחתו.

עד גיל סביבות ה- 15 לחייו זכה להיות מרואי פניו של הצדיק הר' מיכאל הקטן ולהיות מבין תלמידיו. לאחר זמן מה עבר ללמוד תורה בווילנא ומשם לרוסטוב שברוסיה, ששם פגש את האדמו"ר האחרון מליובאוויטש זצ"ל ולמדו ביחד.

לימים מאוחר יותר כשעלה ארצה ר' שלמה הנ"ל בשנת 1972 שלח לו האדמו"ר שליחים שזקוק הוא לו בארה"ב, והרב סירב לבקשה ובאמרו (לא לציטוט) "רבי ומורי עד עכשיו הייתי בחו"ל ועתה זוכה אני להיות בארץ הקודש".

עם זאת היו יחדיו בשמירת קשר והרבה פעמים בימי שישי בשב"ק היו משוחחים ביניהם בטלפון כשלושת רבעי השעה.

לפני עלייתו ארצה לימים הגיע הר' שלמה זצ"ל לסצ'חרה (היא עיירה בנפת סצ'חרה שבקצה הצפוני של מחוז אימרתי שבגרוזיה). ושם הרביץ הרבה תורה, במהלך מלחמת העולם השניה אז הוכרח הרב להיות חייל, ונפצע ונשתחרר מבית החולים. ובשנים שבין 1944-1972 היה רבה הראשי של סוחומי (עיר הבירה של אבחזיה מחוז בגרוזיה, וממוקמת ברצועת חוף הנרחבת לחופיו המערביים של הים השחור ומהווה עיר נמל), לאחר מכן הרב עלה ארצה ונתיישב בעיר אשדוד.

תמונת הר' שלמה בר אברהם בוטראשוילי זצ"ל (1912-1981)

רבה הראשי של סוחומי בגרוזיה, ובצעירותו היה מרואי פניו ותלמידיו של הרה"צ ר' מיכאל "הקטן" זצ"ל.(התמונה מתוך הס' רבני גרוזיה)

תמונות מחכמים שנולדו בקולאשי

מתוך הס' "רבני גרוזיה"

ומסתמא וייתכן שהיו מרואי פניו של הרה"צ, ובהנחה שהתאריכים מדוייקים.

תמונת הר' יוסף מירילשוילי זצ"ל. חזן דרשן ורב קהילה בקולאשי(1938 -1897)

ומסתמא וייתכן שהיה מרואי פניו של הרה"צ, שבפטירתו היה ר' יוסף כבן שלושים.

מונת הר' יצחק מירילשוילי זצ"ל (1886- 1967)

תלמיד חכם ומלמד בקולאשי ומסתמא וייתכן שגם הוא היה מרואי פניו של הרה"צ ר' מיכאל "הקטן", שבפטירתו היה ר' יצחק כבן ארבעים ואחד.

תמונת הר' יצחק בר אברהם מיכאלשוילי זצ"ל.(1904-1984)\

רב בקולאשי בשנת 1914 הובא ללמוד בישיבת קולאשי שאז עמד בראשותה הר' ישראל בותראשוילי זצ"ל.

הרב יצחק בשנת 1928 היה בקולאשי חזן ושוחט.

ומסתמא וייתכן שגם הוא היה מרואי פניו של הרה"צ ר' מיכאל "הקטן", שבפטירתו היה ר' יצחק כבן עשרים ושלוש.

תמונת החכם הר' מנשה מירילשוילי זצ"להיה מחזניה וחכמיה של קולאשי.(1901-1972)

ומסתמא וייתכן שגם הוא היה מרואי פניו של הרה"צ ר' מיכאל "הקטן", שבפטירתו היה ר' מנשה כבן  עשרים ושש.

הרה"ח ר' שבתא בר אברהם מיכאלשוילי זצ"ל (1890-1967)

שוחט חזן ומלמד ורב ביהכנ"ס של שכונת "אבואשוילי" בקולאשי

ומסתמא וייתכן שגם הוא היה מרואי פניו של הרה"צ ר' מיכאל "הקטן", שבפטירתו היה ר' שבתא כבן שלושים ושבע.

חכם רפאל מודזגברישוילי זצ"ל.(1893-1965)

ומסתמא וייתכן שגם הוא היה מרואי פניו של הרה"צ ר' מיכאל "הקטן", שבפטירתו היה ר' רפאל כבן שלושים וארבע.

חכם אברהם מיכאלשוילי זצ"ל.(1876-1954)

תלמיד חכם גדול בקי בהלכה, שוחט ומוהל ורב ביהכנ"ס בשכונת "אבואשוילי" שבקולאשי.

ומסתמא וייתכן שגם הוא היה מרואי פניו של הרה"צ ר' מיכאל "הקטן", שבפטירתו היה ר' אברהם כבן חמישים ואחד.

ר' אהרן בר אליהו בותראשוילי זצ"ל .רבה הראשי של קולאשי(סבו מצד האם של ר' רפאל אלאשוילי זצ"ל)[1958-1877]

שליח ציבור ודרשן בקולאשי בנו של מר שלום היה נשוי בזוו"ר לסבתי מרת רות[1977-1908]

ומסתמא וייתכן שגם הם היו מרואי פניו של הרה"צ ר' מיכאל "הקטן", שבפטירתו היה ר' אהרן כבן חמישים, ובנו ר' אליהו היה כבן תשע עשרה.

ר' מרדכי בותראשוילי זצ"ל[1978-1901]

אחיו של הרה"ר של קולאשי ר' אהרן בר אליהו בותראשוילי. והיה מרבניה הראשיים של קהילת קולאשי (בזמנו היו מהרבנים בקולאשי ר' מיכאל בותראשוילי (קוצ'ישוילי) ר' ישראל בותראשוילי, ר' מיכאל "הקטן" בותראשוילי ר' יעקב בתאשילי ור' משה מירילשוילי)

ומסתמא וייתכן שגם הוא היה מרואי פניו של הרה"צ ר' מיכאל "הקטן", שבפטירתו היה ר' מרדכי כבן  עשרים ושש.

ר' יהודה בר מרדכי בותראשוילי זצ"ל.[1905-1985] רב שוחט ומוהל שנולד בקולאשי.

ר' יוסף בר ראובן אלאשוילי זצ"ל רב שוחט ומוהל שנולד בקולאשי.[1902-1980] שירת את קהילת קולאשי כעשרים וחמש שנים והוא חתנו של הרה"ר של קולאשי ר' אהרן בר אליהו בתוראשוילי, ואביו של ר' רפאל אלאשוילי זצ"ל רבה של העדה הגרוזית בא"י.

ומסתמא וייתכן שגם הם היו מרואי פניו של הרה"צ ר' מיכאל "הקטן", שבפטירתו היה ר' יהודה כבן עשרים ושתיים, ור' יוסף היה כבן עשרים וחמש.

ר' מיכאל בר שמואל תתרואשוילי זצ"ל.[1906-1977] שוחט מוהל ודרשן

ר' מרדכי מירילאשוילי זצ"ל רב ביהכנ"ס בשכונת "בתאשוילי" בקולאשי.

ומסתמא וייתכן שגם הם היום מרואי פניו של הרה"צ ר' מיכאל "הקטן",שבפטירתו היה ר' מיכאל כבן עשרים אוחד,ור' מרדכי היה כבן שלושים ושתיים.

ר' מישאל בר משה מודזגברישוילי זצ"ל .[1905-1965] מחזניה ותלמידיה של קולאשי,ושימש גם בבאתומי ובסוחומי

גבריאל בר אברהם מודזגברישוילי זצ"ל .[1891-1984]איש המעש וגמ"ח ומלומד בתורה.

ומסתמא וייתכן שגם הם היו מרואי פניו של הרה"צ ר' מיכאל "הקטן", שבפטירתו היה ר' מישאל כבן עשרים ושתיים, ור' גבריאל היה כבן שלושים ושש.

הרב הגדול ר' בן ציון אפרמאשווילי זצ"ל.(1895-1967)

לא נולד בקולאשי אלא בירושלים והיה חזן שוחט ומלמד, והיה באחלציחה ושימש בקהילות סוג'ונה סוחומי וקולאשי.

ששם היה ראש ישיבת קולאשי בערך בשנת 1920. ועבר לשמש בקהילת צחקיא (סנאקי) עד אחרית ימיו.

וכנראה שייתכן מאוד שהיה מרואי פניו של הרה"צ בהיותו ר"י בקולאשי.

וכמובן שיש אפשרות שישנם עוד שראו את הרה"צ

הסבא הגדול חכם מר גבריאל שליט"א בר מנשה (הנשוי למרת אסתר מכותאיסי, ושהוא אחיינו של הרה"צ) בר דוד בטוניאשוילי.

אחת מאחיותיו של ר' מיכאל הקטן היא מרת ציפורה (ואחותה של מרת דבורה) נישאה למר דוד בטוניאשוילי שמקולאשי (גיסו של הרה"צ), והוא סבו של ח' גבריאל הנז' שנולד בקולאשי בשנת 1913.

ועתה מתושבי אשדוד שבא"י. והוא סבה של אשת דודי (דודי הוא מר משה ואשתו מרת מרינה שהיא נכדתו)

ח' גבריאל גם לימדני (אני הכותב) תורה בהיותי ילד מילדי תשב"ר.

וסיפר לי נכדו (מצד האם) מר שלום בר דוד [דתיה] בר רפאל טטרואשוילי את אשר סיפר לו סביו ח' מר גבריאל ואגב סיפר גם לי ח' גבריאל בעצמו,

שבהיות ח' גבריאל כבגיל שבע, הרה"צ ח' מיכאל הקטן קרא לו בכף היד (ומכאן למדים שגם בחכמה נדירה זו היה בה בקי הרה"צ)וסיפר לו מקצת ממאורעות העתיד שלו, ושמיותר לומר שכל מה שאמר לו הרה"צ אכן התקיים.

עוד סיפר לי נכדו בשמו שבמשך כ-8 שנים לא היו לו ילדים והוא ואשתו הלכו לבנו של הרה"צ הוא הרה"ח ר' אהרן "אנגרוזי" זצ"ל, ושהרב למעשה לקח מעץ התאנה ותלש ענף ועשה את אשר עשה ומאז נפתח להם מה שעיכב ואזיי ב"ה היו לסבא גבריאל ולאשתו ילדים.

ועוד סיפר מר שלום הנ"ל מעשה שלו קרה, שכאשר אשתו היתה בערך בשבוע הראשון להריונה והם עצמם עדיין לא יודעים מעובדה זו. אזי הרה"צ ר' מיכאל הקטן בא לו בחלום (למר שלום עצמו) ואמר לו " שהוא ח' מיכאל "הקטן" מקולאשי, ושאשתו היא בהריון ויוולד לכם בן ושתיקראו אותו בשמי (בשם הצדיק)" .

ובמשך הזמן לא רצו ההורים לדעת אם זה בן או בת, ולאחר הלידה שאלו אותו האם אתה יודע מה נולד לך? והלה ענה להם בפשיטות שכן ושזה בן וכך היה. והראה לי מר שלום את תעודת הזהות שלו ושם כתוב את שמו של בנו והוא כך "מיכאל הקטן" ותאריך לידתו 18.2.2004.

עוד סיפר לי מר שלום שליט"א הנ"ל שכאשר היה מלמד תורה לבני ביתו של מר אפרים בר משה בר הרה"צ, אז סיפר לו נכד הצדיק מר אפרים הנז' מעשה פלא פלאים וכך המעשה:

פעם בקולאשי נפטרה אישה צעירה בתו של ראש העיירה, והרופאים החליטו לקוברה.

אך הוריה הביאו את האישה הזאת לביתו של הרה"צ ר' מיכאל הקטן והם "הציבו" לו שבעוד שעה הם חוזרים אליו ורוצים את הילדה "חיה", והם הלכו כאשר הנערה בביתו (בחדרו?) של הרב. והנה לאחר זמן אומר הרב לבני ביתו שייתנו לנערה קצת אוכל ומים שכן חזרה לחיותה. וההורים שחזרו ראו בעיניהם ממש את "תחיית המתים".

עוד סיפר לי מר שלום שליט"א הנ"ל, שגיסו של הרה"צ (שנשוי למרת ציפורה אחותו של הרה"צ) ששמו מר דוד בטוניאשוילימקולאשי היה חסיד של האדמו"ר מוהריי"צ זצ"ל (ר' יוסף יצחק בר שלום דובער ושטערנא שרה, י"ב תמוז תר"ם- י' שבט תש"י) שהיה חמיו של האדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל, והיה מר דוד הנ"ל סוחר יין ולפני שהיה קונה מהיבול היה הולך לאדמו"ר מוהריי"צ להתברך ממנו, ובחגים היה הולך לאדמו"ר בבגדי לבן.

מר מנשה הנולד ממרת ציפורה (אחות הרה"צ) אשת מר דוד בטוניאשוילי (גיסו של הרה"צ) והוא אחיינו של הרה"צ, והוא אביו של ח' גבריאל בטוניאשוילי הנ"ל.

אחיו של מר מנשה האחיינים הנוספים של הרה"צ המה : מר רפאלמר אהרן מר יצחק ומר מאיר.

ר' פנחס בן אברהם מיכאלשוילי זצ"ל(1873-1948)

חזן מפורסם בקולאשי ובביהכנ"ס שבשכונת "אבואשוילי" ששם שימש מעל שלושים שנה.

וכנראה שמסתמא גם הוא היה מרואי פניו של הרה"צ, שבפטירתו היה ר' פנחס כבן חמישים וארבע.

בית הכנסת "בית מיכאל" על שם ח' מיכאל "הקטן" מיכאלשוילי זצ"ל

שברחוב שלמה בן יוסף אזור ו' שבאשדוד.

וגם בעיר אשקלון ת"ו יש בית כנסת הקרוי על שמו של ח' מיכאל "הקטן" זצ"ל.

צילומי הסידור שנתרם לבית כנסת ע"י מר רפאל (נכד לאחותו של הרב"צ) בר אברהם שמליקאשווילי, ע"ש הרה"צ ר' מיכאל "הקטן" מיכאלשוילי זצ"ל מקולאשי.

מראה הקידמי של הסידור

מראה האחורי של הסידור

הסדור הוא סדור שלם בנוסח וק"ק בארץ ובחו"ל לפי נוסח ליוורנו המקורי הוצ' בקאל ירו'

אני המחבר הגיעו לאוזניי סיפור פלאי פלא פלאים מעשה מר' מיכאל "הקטן" שסיפר אחיינו ותלמידו של הצדיק הוא מר אברהם שמליקאשוילי שסיפר לבנו מר רפאל שסיפר לי המעשה. והוא שפעם נכנס "דיבוק" (רוח רעה) בנערה גויה בת עשירים והחלה להשמיע קולות מוזרים, קול שלא שייך לנערה בכלל.

והיתה אותה נערה מרבה לגהק גיהוקים ולהשמיע רעשים מוזרים ועוד, והרופאים לא הצליחו למצוא מזור למחלתה.

ולאוזני הוריה הגיעו המלצות שכדאי להם להגיע למעונו של ר' מיכאל "הקטן" מיכאלשוילי מקולאשי ואולי יצליח היכן שהרופאים לא הצליחו.

ואכן הנערה והוריה הגיעו לביתו של הצדיק והסבירו לו הענין וביקשו את עזרתו, והרב ענה

להוריה שינסה לעזור לנערה, וביקש שכולם ייצאו מן החדר וכן היה.

ואז הרב הצדיק התחיל לדבר אל הרוח וביקש ממנו שיעזוב את הנערה ובלי להזיקה כלל. ואז קרה שאגודל רגלה של הנערה החל להתנפח ולהיפתח ומשם יצאה הרוח ושבה הנערה לחיותה ולבריאות איתנה.

ולאחר מעשה זה הורי הנערה הרעיפו במתנות לרב, עגלה ובה כל טוב עצים חתוכים ומוכנים להישרף באח, בטטות ועוד, אך הרב סירב לקבל את אלו המתנות, עד כאן המעשה ששמעתי.

ולמעשה הנ"ל סיפור נוסף ודומה שמעתי אך משונה במקצת ואולי שהוא מקרה נוסף אחר שקרה, ושמעתיו מנינו של הצדיק הוא מר אהרן בר אפרים בר משה בר הרה"צ.

והוא שפעם היתה אישה גויה מאורסת אשר החלה להתפרע בפראות, והאנשים קשרו אותה בעגלה והביאוה לח' מיכאל הקטן אשר הוא כיוון את ידו לכיוון ראש הנערה בלא לגעת בה ובירכה ופתאום חזרה לשפיותה, וקרוביה שאלו את הרה"צ במה היה מדובר ? והצדיק ענה להם שיש אדם שהזיק לה ועשה לה מעשה רע. ואם תרצו אוכל להביאו הנה בתור חתול ואדבר עימו ובתנאי שלא תזיקוהו והם הסכימו. והרב פתח חלון ולפתע נכנס חתול שחור והתחילו לדבר ביניהם, והאנשים מסביב נדמו לתדהמתם. והחתול הסכים לא להזיק לה יותר.

ולאחר זה המעשה בקשו לתת לצדיק מתנות והוא סירב לקבלם, עד כאן.

אגב עוד סיפר לי מר רפאל הנ"ל שאמליקאשווילי בשם אביו מר אברהם אחיינו ותלמידו של הרה"צ, שהר' מיכאל מבין מעשיו הגומלי חסדים, היה ג"כ מתקן תפילין מחליף רצועות וכדו', ורצו לשלם לרה"צ כגמולו ולתת לו שכר כסף על מעשיו, אך הרב לא רצה בכך ואמר אם כבר אז שלמו לי רק 5 או עשר אגורות.

סיפר לי מר אבישי בטאשוילי שליט"א שמקרית מלאכי סיפור הזכור לו מסבתו היא מרת שמחה (בוסה) בת הרה"צ שסיפרה שפעם חכם מיכאל "הקטן" נכנס לחדרו וביקש מילדיו ומנכדיו לא להפריעו ולא להיכנס לחדרו ואף לא להביט ולהציץ בפתח של המפתח שבדלת. (ועובדה זו שהיו נזהרים מאוד בני משפחת הרה"צ לא להיכנס לחדרו הגיע לאוזניי גם מעדותה של מרת מלכה בת הרה"צ שסיפרה לנכדה מר סימן טוב מירילאשוילי שסיפר לי כזאת, ועוד שאף לא היו נכנסים לחדרו של הרה"צ גם בשביל לנקות, ועם זאת חדרו של הרה"צ היה נשאר נקי).

ומרת שמחה (בוסה) ששמעה בנוסף עוד שני אנשים שמדברים מחדרו של הרה"צ, הרהיבה עוז בנפשה וארזה אומץ והציצה מבעד פתח המפתח.

והנה רואה היא בנוסף לאביה הרה"צ עוד שני אנשים בעלי חזות מיוחדת ורמי קומה והיא התעלפה במקום, ולאחר זה המעשה חזר הרה"צ על בקשתו שביקש לא להפריע ולא להציץ לתוך חדרו, עד כאן המעשה.

ומי היו אלו האנשים לוודאי נשמות מעולמות עליונים, אך לא ידעתי אם מנשמות המלאכים או מנשמות צדיקים שכבר נפטרו ?.

ראו קוראים חביבים, מקורטוב מעשיו של הרב הצדיק, המלומד בניסים, מחייה מתים, רופא חולים, גומל חסדים, זכה לגילוי אליהו זכור לטוב הנביא, ולנשמות מעולמות עליונים, לומד ומלמד תורת ה' ברבים.

ולו עוד מעשיות וסיפורים, למי נודע ומי יגיד, ואולי תקצר היריעה מלהכיל.

רב תודות:

תודתי נתונה כמובן ראשית לקב"ה שסייעני בכתיבת מגילת שושלת יוחסין זו, ועוד מודה אני ל:

* לר' יעקב בר אברהם גגלואשוילי שליט"א –אב שכונות אזור ד'-ה' באשדוד ורב ביהכנ"ס "גור אריה יהודה".

* לר' זבולון בר אהרן טוריקאשוילי שליט"א – רב ומתב"י באשדוד מח"ס "מקווה ישראל", ומלפנים רב לקהילת הגרוזינית באנטוורפן בבלגיה.

* למר הח' זלמן שניאור שליט"א בנו של ר' שלמה בוטראשוילי זצ"ל רבה של סוחומי.

* למר דוד בותראשוילי -מו"ל ס' "רבני גרוזיה".

* לאחים הנעימים מר" ד"ר משה בר שבתי מיכאלי ולאחיו היקר מר דוד מיכאלי.

* למר דוד (דתוניה) בר אברהם ולכבודה מרת אישתו.

* למר דוד (דתיה) ואחיו מר יוסף בניו של מר חיים בן ר' אהרן "אנגרוזי" ברה"צ.

* לידידי ורעי מר דוד ולאביו היקר מר ראובן בר מיכאל בר יעקב בר הרה"צ.

* למר רפאל בר אברהם שמליקאשווילי.

* ולמר סימון מירילשוילי שתרם  לי רבות בענין,  ועוד להרבה אנשים ונשים שסיפקו חומר רב ומידע ותמונות, תודתי נתונה להם.

רשימת המגילה הסתיימה לפעם הראשונה בחודש אדר ב' שנת התשס"ח (2008),

ומי שיירצה לעדכן את הרשימה בדורות הבאים בוודאי שמזומן לעשות כן.

ופרק זה הוא ממני לכם אני האין הקטן העלום נעלם שנבלע הדל בדעתי והרפה שבלשוני פלוני נ"י ס"ט בן לאבי מורי ואדוני מר אהרן מיכאלשוילי שליט"א

ואני הכותב דור שישי לרה"צ ח' מיכאל "הקטן" מקולאשי.

ויהי רצון שזכות הצדיקים והצדיק הרב מיכאל "הקטן" מיכאלשוילי תגן בעד כל עם ישראל

ויהיו מליצי יושר וזכות לפני השי"ת לי ולזרעי ולכל ישראל עד סוף כל הדורות, אנס"ו.

שיר שכתבתי לכבוד הצדיק הר' מיכאל "הקטן" מיכאלשוילי זצ"ל מקולאשי

סימן ר"ת: מיכאל חזק.

מיכאל שר ישראל, ענו צדיק חסיד וקדוש.

ידיו רב לו ופיו מתורת השם, גאון בפשט ובתורת הסוד.

כח מעשיו המה לפלא, ישתבח שרשות נותן הרבון.

אפוטרופוס לעם שיזכה לגואל, הנעזר ואשר עוזר לעמו.

לדבקותו אשר לאל, והאהבה לעם זכה דורו.

חולי ריפא ומת מחייה, ועצה טובה נותן לקהילתו.

זרע אחריו ומבניו כן, יודעים ויידעו מתרומתו.

חזק חזק ונתחזק, יגן  עלינו צדיק שר ישראל הרבמיכאל.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*