התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי

Back to homepage
בהעלותך התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת בהעלותך בהעלותך סימון פרשתינו מתחילה בציווי של הקב"ה אל משה: 'דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות', הפסוק הזה מדבר על עבודתו

אחרי מות קדושים התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים שלושת הציווים הראשונים בתחילת פרשתינו הם א – קדושים תהיו, ב – איש אמו ואביו תיראו, ג – ואת שבתותי תשמרו, התורה מדויקת בתכלית זה לא

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי ויקרא פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא סימון ויקרא בפרשתינו נאמר: 'אדם כי יקריב מכם קרבן להשם מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם', המשמעות הפשוטה של הפסוק הוא שכאשר אדם מביא קרבן

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי וארא פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא גאולת מצרים גלות מצרים היתה מאוד קשה לעם ישראל, עד כדי כך שכשמשה רבינו הגיע לספר להם על הגאולה שמתקרבת הם לא האמינו לו, כמ"ש בפסוק: "ולא שמעו

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי ויגש פרשת שבוע מאת...

בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש כתוב במדרש שכאשר יעקב אבינו שלח את יהודה לארץ גושן הוא ציווה עליו להקים ישיבה. התורה היא כל חייו של היהודי, ולכן כאשר הוא נוסע למדינה חדשה עליו

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא בפרשתנו כתוב "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". לשם העיר באר שבע שני הסברים: א- על שם השבועה שנשבעו אברהם אבינו ואבימלך זה לזה בעת שכרתו ביניהם ברית.

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך בפרשתינו מסופר שכאשר אברהם אבינו הגיע לגיל תשעים ותשע ציווה אותו הקב"ה לקיים את מצוות המילה, והשוני הוא שאת שאר המצוות קיים אברהם אבינו מבלי שנצווה על

האזינו התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו פרשתינו מתחילה בפסוק "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי" הביטוי הזה מופיע גם בישעיהו הנביא אבל באופן הפוך "שמעו שמיים והאזיני ארץ", המפרשים מסבירים את הדבר בכך

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... ראה

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה האדמו"ר הזקן בספרו ליקוטי תורה מביא משל להסברת ההבדל שבין חודש אלול לחודש תשרי: אלול נמשל לתקופה בה נמצא המלך בשדה לפני בואו העירה, ותשרי נמשל לתקופה בה

בלק התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק בפרשתינו נאמר "כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו" וכתוב על כך במדרש שזה מוסב על התקופה שבין צדקיהו המלך עד למלך המשיח, שבזמן צדקיהו המלך התחיל החורבן והגלות