נח

Back to homepage
נח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'נח"

פרשת נח בסוף פרשת נח מסופר על משפחתו של אברהם אבינו ועל מות אביו: "וַיָּמָת תֶּרַח בְּחָרָן". לאחר מכן, בפרשה הבאה, התורה מספרת על הציווי לאברהם "לך-לך", עזיבתו את חרן

הרב מיכאל מירון נח פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת נח האדם נבחן ונקבע על פי מעשיו: "אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוהים התהלך נח" (בראשית ו' ט') רבותינו חולקים האם מה שכתוב "בדורותיו"

הרב מאיר מושיאשוילי נח פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת נח "וַיֹּאמֶר אֱלֹקִים לְנֹחַ: קֵץ כָּל בָּשָׂר בָּא לְפָנַי, כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ חָמָס מִפְּנֵיהֶם, וְהִנְנִי מַשְׁחִיתָם אֶת הָאָרֶץ". אמרו רבותינו ז"ל במסכת סנהדרין (קח, א), שלא נחתם גזר דינם

חכם שלום טטרואשוילי נח פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת נח כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים בפרשתינו מוזכר המסירות של נח ובניו, כדי לקיים את העולם במשך שנה טיפלו והתמסרו לברואיו של הקב"ה לא נתנו שינה

נח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'נח'

פרשת נח במשך מאה ועשרים שנה התייצב נח לבדו מול כל אנשי דורו, ועסק בבניית התיבה. עבודתו הרוחנית התחלקה לשלושה עניינים: א) להתעלם מהפרעות אנשי דורו, ולהתגבר עליהן, כפי שרש"י

חכם שלום טטרואשוילי נח פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת נח בסימנא טבא אנו חוזרים על גלגל החוזר על עצמו כל פרשיות התורה והנה לפנינו פרשת נח. הנושא המרכזי – המבול. אם נתבונן בעונש המבול לא רק הדור נענש,

נח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'נח'

פרשת נח המבול שהשמיד את החיים על הארץ גם זיכך אותה מהזוהמה המוסרית שמילאה אותה. זיכוך זה חידש את עניין התשובה. עד למבול היו שתי אפשרויות בלבד: צדיקים ורשעים. היו

הרב שמואל בראשי נח פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת נח "ויבֹא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התיבה מפני מי המבול" (בראשית ז, ז). פירש רש"י "אף נח מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול, ולא

הרב שלמה אבודרהם נח פרשת שבוע מאת...

הרב שלמה אבודרהם בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת נח ״וירא אלוקים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ ויאמר אלוקים לנח קץ כל בשר בא לפני וגו׳״ (פרק ו/פסוק יב,יג). אחז״ל (בראשית

נח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'נח'

פרשת נח המבול ששטף את העולם ומחה את היקום היה אירוע חד-פעמי, והקב"ה נשבע שלא יביא עוד מבול על העולם; אולם 'מבול' מסוג שונה קיים בכל עת וזמן, והוא מציף