ראה

Back to homepage
הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת... ראה

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה ״לא תאמץ את לבבך.. ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון״ ב״סדר על חטא" ביוכה״פ, המסודר על פי אותיות הא״ב, מופיע "על חטא שחטאנו לפניך באימוץ יד". ישנן 2

הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... ראה

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה פרשת השבוע פותחת "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה", וכבר עמדו כל המפרשים, מדוע פתח בלשון יחיד "ראה" והמשיך לשון רבים "לפניכם"? מסביר בעל החתם סופר זי"ע

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... ראה

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה האדמו"ר הזקן בספרו ליקוטי תורה מביא משל להסברת ההבדל שבין חודש אלול לחודש תשרי: אלול נמשל לתקופה בה נמצא המלך בשדה לפני בואו העירה, ותשרי נמשל לתקופה בה

פרשת שבוע מאת... ראה שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ראה'

פרשת ראה ב'טור' (אורח חיים, תחילת סי' תקפא) נכתב על מנהג התקיעה בשופר בחודש אלול: "התקינו חז"ל שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה, וכל החודש, כדי להזהיר ישראל

הרב חגי בן משה פרשת שבוע מאת... ראה

הרב חגי בן משה בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה   פרשת "ראה" מתחילה בפסוק "ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה וגו' בכדי להבין דבר זה לאשורו, רבותינו ממשילים זאת לאדם שיש לו שתי אפשרויות להגיע למקום מסוים

פרשת שבוע מאת... ראה שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ראה'

פרשת ראה   התורה מצווה להלוות כסף לנזקק. בפרשת משפטים נכתב (שמות כב,כד): "אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת עַמִּי", ומהלשון "אם" היה אפשר לחשוב שזו רשות ולא חובה, ואולם במכילתא מובהר

הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת... ראה

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה   "נָתוֹן תִּתֵּן לוֹ וְלֹא יֵרַע לְבָבְךָ בְּתִתְּךָ לוֹ, כִּי בִּגְלַל הַדָּבָר הַזֶּה יְבָרֶכְךָ ה' אֱלֹקֶיךָ בְּכָל מַעֲשֶׂךָ וּבְכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ". מדוע בכל משפחה בסוף מגיעה מדת העניות?

הרב שמואל בראשי פרשת שבוע מאת... ראה

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה בפרשתנו "כי ירחיב ה' אלוהיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכול בשר בכל אות נפשך תאכל בשר" (דברים יב, כ). ומבאר רש"י

פרשת שבוע מאת... ראה שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ראה'

פרשת ראה מצוות מעשר שני המוזכרת בפרשתנו נושאת בתוכה שני קצוות: פירות המעשר ניתנים לאכילת הבעלים, אך עליו לאוכלם בתחום ירושלים בלבד – "לִפְנֵי ה' אֱלֹקֶיךָ תֹּאכְלֶנּוּ, בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר

הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... ראה

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה בפרשתנו הפליגה התורה בפסוקים רבים (טו, ד- יא), בחובתה ובחשיבותה של מצות הצדקה והנתינה לדל ולאביון. ומלבד זאת נתפרש מתן שכרה בצידה- "נתון תתן לו, ולא ירע לבבך