הרב אליהו גגולה

Back to homepage
הרב אליהו גגולה נשא פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולא בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת נשא לא לחזור על טעות פעמיים בפרשתנו אנו מוצאים דבר שהינו ייחודי בתורה, סיקור נרחב על הבאת הקורבנות על ידי הנשיאים לחנוכת המזבח, הפלא הוא הכלל הידוע שבתורה לא

הרב אליהו גגולה פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולא בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס פרשת השבוע שנקרא בע"ה בשבת זו, פרשת פינחס. הפרשה נפתחת כך: {כה, י'-י"ג} וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעַל

הרב אליהו גגולה פרשת שבוע מאת... צו

הרב אליהו גולה בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו קורבן תודה ישנו ביטוי "חיים רק פעם אחת" מטבע הדברים ובדרך כלל, ככל שאדם מתבגר ומזקין, קשה לו לשנות את הרגליו ואורח חייו. כואב ועצוב לשמוע אנשים מבוגרים,

הרב אליהו גגולה לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולא בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך השם "אברהם" כשנגלה הקב"ה לאברהם כדי לצוותו על מצוות ברית המילה, הוא צירף לכך הודעה על אודות שינוי שמו. מכאן ואילך ישתנה שמו מ"אברם" ל"אברהם". כתוצאה משינוי

אחרי מות קדושים הרב אליהו גגולה פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" (ויקרא י"ט ל"ב) ובגמרא (קידושין ל"ב ע"ב) "והדרת פני זקן-זה שקנה חכמה" בימים אלו אנו אבלים על מות 24 אלף

הרב אליהו גגולה משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולה בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים פרשתנו גדושה במצוות, אחר המעמד הנפלא והנשגב של מעמד הר סיני בו קיבלנו את התורה, מתחילים למנות את המצוות, כמו שהפרשה פותחת "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"(כ"א, א')

הרב אליהו גגולה ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולה בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי "שמע ישראל" לאורך כל הדורות, בכל התקופות של הרדיפות שרדפו את עם ישראל ושל הצרות שעשו לעם ישראל, תמיד ליווה אותנו פסוק מיוחד. "שמע ישראל ה' אלקינו ה'

הרב אליהו גגולה ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולה בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת 'ויצא' בפרשתנו אנו קוראים על יעקב שהלך לחרן כדי לייסד את עם ישראל. שם הקב"ה מתגלה אליו ומבטיח ואומר לו שארץ ישראל תיהיה שלו, וכן שזרעו יהיה כעפר הארץ

הרב אליהו גגולה פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולה בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת 'פינחס' פינחס הוא אליהו בשם חז"ל מובא (בבא מציע קיד.) ועוד פינחס הוא אליהו וצריך להבין את הקשר שבין פינחס לאליהו, מדוע דווקא פינחס הוא אליהו. ונאמרו בזה כמה

הרב אליהו גגולה פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב אליהו גגולה בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת 'תולדות' יצחק אבינו אוהב את עשיו, ובתורה מפורש מדוע – 'כי ציד בפיו' (בראשית כה-כח) שהיה צד את יצחק גם ברוחניות וגם בגשמיות דרך פיו, בגשמיות – שאכל מציד