הרב אליהו גגולה בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

הרב אליהו גגולה בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי
"שמע ישראל"
לאורך כל הדורות, בכל התקופות של הרדיפות שרדפו את עם ישראל ושל הצרות שעשו לעם ישראל, תמיד ליווה אותנו פסוק מיוחד. "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" (דברים ו' ד'). גם כשבעל כורחם הכניסו ילדים למנזרים, השאירו עוללים אצל בני דתות אחרות אמרו להם לזכור פסוק אחד, 'שמע ישראל'. גם כשהלכו למשרפות או הוצאו להורג בדרך נוראה ואיומה תמיד זכרו לומר לפני המוות את הפסוק 'שמע ישראל'. בבוקר ובערב בתפילה סמוך לשמונה עשרה אנחנו אומרים 'קריאת שמע', סמוך לשינה אנחנו אומרים קריאת שמע.

וצריך להבין מה כ"כ מיוחד בפסוק זה שתמיד הזכירו וזוכרים אותו הכי הרבה עד ימינו ובכלל?

בפרשתנו מובא "וַיִּקְרָא יַעֲקֹב אֶל בָּנָיו וַיֹּאמֶר הֵאָסְפוּ וְאַגִּידָה לָכֶם אֵת אֲשֶׁר יִקְרָא אֶתְכֶם בְּאַחֲרִית הַיָּמִים" ובגמרא מובא על פסוק זה (תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נ"ו עמוד א') "ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, ונסתלקה ממנו שכינה. אמר: שמא חס ושלום יש במיטתי פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשו. אמרו לו בניו: שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. אמרו: כשם שאין בלבך אלא אחד – כך אין בלבנו אלא אחד".
וצריך להבין: מדוע השתמשו השבטים בשם השני של יעקב- "ישראל" ולא שמע יעקב?
וכן מדוע אנו עם ישראל נקראים על השם השני של יעקב אבינו ולא עם יעקב?

אלא: ידוע ההבדל בין שני השמות הללו, שהשם יעקב מסמל על העקב "וְאַחֲרֵי כֵן יָצָא אָחִיו וְיָדוֹ אֹחֶזֶת בַּעֲקֵב עֵשָׂו וַיִּקְרָא שְׁמוֹ יַעֲקֹב" ואין זה כך רק בשם אלא כשעם ישראל במצב פחות טוב קרוי בנביאים ובכל בתואר 'יעקב' אך השם 'ישראל' מסמל על שר שררה ולכן כשעם ישראל קרוי 'ישראל', בא לסמל על התקופה הטובה שנמצא בא.

ע"פ זה מובן גם מדוע בערבית אנו אומרים שני לשונות אלו "ונאמר כי פדה ה' את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה ה' גאל ישראל", כיוון שבתחילה מדובר כשעם ישראל בצרה ולכך הוא 'יעקב' אך אח"כ כשהקב"ה גואלם ואנו מודים לו על שאנו כבר במצב טוב יותר אנחנו כבר 'ישראל'.

ועפ"ז אפשר לבאר הנ"ל,
בפסוק זה אנחנו מזכירים לעצמנו בכל מצב ובכל שלב וכמה פעמים ביום, שלא משנה איפה אנחנו, אנחנו העם של ה', עם שהוא 'שר ושררה' וגם עם אנו רדופים ח"ו או במצבים פחות טובים יש לעם הזה עבר, הווה ועתיד. ולכן איננו נשברים משום דבר, ובפרט בתקופות הקשות הזכירו את הפסוק הזה לעצמם, וכן לילדיהם שהשאירו בעל כורחם.

וכן המשך הפסוק מסמל את זה, רש"י על פסוק זה מפרש כך: ה' אלהינו ה' אחד "ה' שהוא אלקינו עתה ולא אלקי האומות, הוא עתיד להיות ה' אחד" ואפשר שפירוש זה גם כולל בכוונתו, שיש עתיד וגם אם עכשיו איננו מבינים מדוע ולמה באו צרות או תקופות קשות ל"ע, אנו העם הנבחר.
ולכן השתמשו בניו של יעקב דווקא בשם זה 'ישראל' וכך יותר קל להאמין בקב"ה כי יודעים מהו הערך שלנו, עם ישראל. וכן לעצמנו אנו מזכירים זאת השכם והערב אנו עם ישראל.

שבת שלום!

הרב אליהו גגולאשוילי הי"ו מחיפה

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*