תצווה

Back to homepage
חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצווה'

פרשת תצווה כוחה של נשמה יהודית אנו רואים את כוחו של משה רבינו כמנהיג מיתולוגי של עם ישראל שמסר את עצמו עליהם, ואפילו ביקש שימחה שמו ואל תיפול משערתם של

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... תצווה

חכם יוסף מודזגברשוולי בדברי תורה לפרשת 'תצווה'

פרשת תצווה ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור והעלות נר תמיד' (כז-כ) בגמרא (שבת כא.) תני רמי בר חמא פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהם בשבת, אין מדלקין

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תצווה

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תצווה'

פרשת תצווה הגמרא (מגילה יד,א) ממשילה את המן ואחשוורוש לשני בני-אדם. לאחד יש תל בתוך שדהו ולשני חריץ. בעל התל מחפש מי שיקנה ממנו את תל העפר, ובעל החריץ מחפש

הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה פרשת תצוה "ולבני הארון תעשה כותנות ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת" בגדי הכהונה היו משמשים כבגדי שרד ולפי הבגדים שהיה לובש הכהן לפי זה היה

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה סימון תצוה בסוף סיום משניות סדר מועד- מסכת חגיגה כתוב: כל הכלים שהיו במקדש טעונים טבילה חוץ ממזבח הזהב ומזבח הנחושת שהם אינם מקבלים טומאה מפני שהם כקרקע

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תצווה

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה המדרש (אסתר רבה ז,י) ממשיל את המן הרשע לציפור שביקשה לנקום בים על שגליו הרסו את קינה, וניסתה לייבשו. מה עשתה? נטלה מים מן הים במקורה ושפכה ליבשה,

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תצווה

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה המדרש (אסתר רבה ז,י) ממשיל את המן הרשע לציפור שביקשה לנקום בים על שגליו הרסו את קינה, וניסתה לייבשו. מה עשתה? נטלה מים מן הים במקורה ושפכה ליבשה,

הרב שמואל בראשי פרשת שבוע מאת... תצווה

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" ( שמות כח, ב). אחד משמונת בגדי הכהונה שציווה הקב"ה לעשות לאהרון הכהן, הוא החושן, שהיה עשוי משנים עשר אבנים יקרות,

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תצווה

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה הגמרא קובעת שה"ונהפוך הוא" אינו עיקרו של נס פורים, אלא זה היה תוצאה של הנס העיקרי, שהוא "בלילה ההוא נדדה שנת המלך". הדבר מעורר תמיהה: וכי עליית מרדכי

הרב אליהו מירילאשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

הרב אליהו מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה 'ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה אורג כפי תחרא יהיה לו לא יקרע' פירש רבינו האלשייך זצ"ל שמעיל האפוד