אחרי מות

Back to homepage
אחרי מות חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

פרשת אחרי מות תפילה מתוך צער ועומק הלב אמרו חז"ל (ברכות ו:) כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרתו. גם אם קורה בחיים שאדם מאבד התלהבותו בתפילה, אבל אם יקבע

אחרי מות הרב פינחס מוזגרשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב פינחס מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

פרשת אחרי מות בתחילת פרשתנו הקב"ה מצווה את משה להזהיר את אחיו אהרן מכניסה אסורה לקודש הקודשים "דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש . . ולא

אחרי מות הרב אברהם טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

פרשת 'אחרי מות' "ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל". הרש"ר הירש זצ"ל היה נוהג להמחיש את העניין ולהטעימו בלקח נפלא. הרי שני השעירים היו

אחרי מות הרב אברהם דניאלוב פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם דניאלוב בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

פרשת 'אחרי מות' ידועה האימרה של: 'אחרי מות קדושים אמור'. שכל אדם לאחר מיתתו צריך להחזיק בו כקדוש, ולכן לא אומרים קדיש שנה שלימה אלא מפסיקים בחודש ה-11 שבוע או

אחרי מות חכם אהרון מור פרשת שבוע מאת...

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

פרשת 'אחרי מות' אחיי ורעי השלום והברכה אנו עומדים היום לפני היום הגדול חג הפסח הנקרא גם חג החירות, אנו נמצאים בפרשת אחרי מות שהוא גם שבת הגדול. השבת אנו

אחרי מות הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

פרשת אחרי מות מגלות לגאולה מדוע אנו חוגגים את גאולתנו ממצרים כאשר רוב עמנו מפוזר היום בין הגויים בארצות נכר? מקובל לראות את הגלות כעונש, עונש לעם החוטא על חטאיו.

אחרי מות הרב בן ציון בטאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

רשת "אחרי מות" בפתח פרשתנו אנו למדים על מות שני בני אהרן נדב ואביהו. מה היה חטאם של נדב אביהו?חז"ל מביאים ע"כ כמה סיבות והכל רמוז במילים אש זרה. אשה,

אחרי מות הרב יוחנן מיכאלי פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

פרשת 'שלח לך' 'ויקרא משה להושע בן נון יהושע' רוח אחרת הייתה עמו שניים הם שנבדלו מעדת המרגלים. יהושע וכלב הם היו אחים לדעה ובכל זאת לאורך כל הדרך נראה

אחרי מות הרב יוחנן מיכאלי פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

פרשת 'אחרי מות' ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל' ותשחק ליום אחרון הגאון רבי שמשון רפאל הירש זק"ל בספרו 'מעגלי השנה' כותב, הרי שני

אחרי מות הרב יוחנן מיכאלי פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

פרשת 'אחרי מות'   "ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל" [טז-ח] שני שעירים, שני אנשים שני גורלות, והנה כאן בשני השעירים מצוותן שיהיו שניהם