חכם אהרון מור

Back to homepage
חכם אהרון מור מקץ פרשת שבוע מאת...

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת 'מקץ' פרשת 'מקץ' נקראת בדרך כלל בשבת חנוכה, וחכמי ישראל מצאו קשר בין תוכן הפרשה לנס חנוכה ולמאורעות ההיסטוריים הקשורים בחג החנוכה. פרשתנו מתחילה במילים 'ויהי מקץ שנתיים ימים'

ויצא חכם אהרון מור פרשת שבוע מאת...

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת 'ויצא' "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש" פרשת 'ויצא' מגוללת בפנינו תקופה של 20 שנה בחיי יעקב אבינו שבהן שהה בעל כורחו מחוץ לגבולות ארץ ישראל, מאז יצאה הקריאה

חכם אהרון מור פרשת שבוע מאת... תזריע

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'תזריע'

פרשת 'תזריע' בפרשת שמיני אשר קראנו שבת שעברה סימנו בנושא של דיני בהמות טמאות שרצים ורמשים, האסורים לנו באכילה ופרשת 'תזריע' מתחילה בדיני טומאת אישה היולדת זכר או נקבה. סמיכות

חכם אהרון מור מקץ פרשת שבוע מאת...

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת 'מקץ' 'ויהי מקץ שנתיים ימים…' כך נפתחת פרשת השבוע פרשת 'מקץ', שבת חנוכה שבו אנו נמצאים. נשיב לב לפרשה, הפרשה נפתחת במילים 'ויהי' וחכמינו אומרים שאין 'ויהי' אלא לשון

בהר חכם אהרון מור פרשת שבוע מאת...

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'בהר'

פרשת 'בהר' פרשת בהר סיני פרשה זו היא אחת הפרשיות האחרונות של ספר ויקרא – ספר הקורבנות. הפרשה מתחילה בפסוק: "וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר" (כה-א) נשאלת השאלה

וילך חכם אהרון מור פרשת שבוע מאת...

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'וילך'

פרשת 'וילך' מעניין מאוד כי פרשת זו נקראת בנפרד שבת זו, שבת שלפני יום הכיפורים היום הגדול הנורא. נשים לב כי פרשת וילך נקראת בנפרד רק כאשר ראש השנה יוצא

חכם אהרון מור פרשת שבוע מאת... תולדות

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת 'תולדות' 'ענייני בגדים' "וירח את ריח בגדיו.. ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'". אמר ר' זרא: הריח את ריח בגדיו – אנשים היו מסתכלים על הבגד איזה

חכם אהרון מור נשא פרשת שבוע מאת...

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת 'נשא' ההפטרה של פרשת השבוע הינה על סיפורו של שמשון הגיבור, על לידתו, על הוריו מנוח ואישתו ועל הקשר בין ההפטרה הזו לחג השבועות הקרב ובא. בהפטרה זו אנו

חכם אהרון מור פרשת שבוע מאת... צו

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת "צו" שבת פרשת צו – שבת זכור ערב פורים "ויהי בימי אחשורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה" (אסתר-א'). אנו נמצאים בשבת זכור ערב פורים

חכם אהרון מור פרשת שבוע מאת... שמות שמות

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת "שמות" 'ואלה שמות בני ישראל'.. מה ההבדל בין הדורות הראשונים לדורות האחרונים? מסביר אחד מן התלמידים של תלמידי חכמים והמחנכים של ימינו. בני הדורות הקודמים, היתה להם שמחה וחדוות