תזריע

Back to homepage
פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תזריע

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תזריע'

פרשת תזריע בפרשתנו מופיעה מצוות המילה: "וביום השמיני ימול בשר ערלתו". מהמילים "וביום השמיני" למדו חז"ל ש"אפילו בשבת" – מלים תינוק בשבת-קודש כאשר היום השמיני ללידתו חל ביום השבת. יש

הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת... תזריע

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'תזריע'

פרשת תזריע כל הפוסל במומו פוסל "וטמא טמא יקרא" (יג-מה) אומר השל"ה הקדוש רמז למה שאמרו כל הפוסל במומו פוסל, שהמצורע הוא הטמא וקורא לחבירו טמא… אתה מוזמן למשפט ביום

הרב ברוך ציקואשוילי פרשת שבוע מאת... תזריע

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'תזריע'

פרשת תזריע שבת פרשת תזריע – שבת "החודש" בעיית עודף שעות הפנאי ופתרונה לאור ציווי התורה: "החודש הזה לכם.." השבת יקראו בבתי הכנסת את "פרשת החודש", "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ

חכם אהרון מור פרשת שבוע מאת... תזריע

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'תזריע'

פרשת 'תזריע' בפרשת שמיני אשר קראנו שבת שעברה סימנו בנושא של דיני בהמות טמאות שרצים ורמשים, האסורים לנו באכילה ופרשת 'תזריע' מתחילה בדיני טומאת אישה היולדת זכר או נקבה. סמיכות

הרב יוסף אברמשוילי פרשת שבוע מאת... תזריע

הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'תזריע'

פרשת 'תזריע' נא' בפרשה "אשה כי תזריע" פי' רש"י הק', אמר ר' שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה ח"י ועוף במעשה בראשית כך תורתנו נתפרשה אחר תורת בהמה

הרב בן ציון בטאשוילי פרשת שבוע מאת... תזריע

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תזריע'

פרשת 'תזריע' פרשתינו עוסקת בעיקר בנושא נגעי הצרעת. הגמרא בערכין אומרת (ט"ז ע"א):".. על שבעה דברים הנגעים באים על לשון הרע…על גסות הרוח.." לומדים מכאן שגסות הרוח היא אחת הסיבות

הרב יוחנן מיכאלי פרשת שבוע מאת... תזריע

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'תזריע'

פרשת 'תזריע' "אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת" [יג-ב] לא נורא יהיה בסדר! נגע צרעת באה לאדם על חטא לשון הרע

הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... תזריע

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'תזריע'

  פרשת "תזריע" לבאר את סמיכות הפרשה "להבדיל בין הטמא ובין הטהור" וגו'. "אשה כי תזריע וילדה זכר" ובהמשך אומר: "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" אמר "וביום" עם וו' המקשר

הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... תזריע

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'תזריע'

פרשת 'תזריע' "אשה כי תזריע וילדה זכר" וברש"י אמר רבי שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף",