הרב ברוך ציקואשוילי

Back to homepage
הרב ברוך ציקואשוילי פרשת שבוע מאת... תזריע

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'תזריע'

פרשת תזריע שבת פרשת תזריע – שבת "החודש" בעיית עודף שעות הפנאי ופתרונה לאור ציווי התורה: "החודש הזה לכם.." השבת יקראו בבתי הכנסת את "פרשת החודש", "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ

בהר בחוקותי הרב ברוך ציקואשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהר בחוקותי'

פרשת בהר בחוקותי התיקון להנהגת תלמידי ר' עקיבא עומדים אנו בסוף ימי הספירה, מתחילים לחוש את אווירת חג השבועות הקרב ובא, זה הזמן לעצור ולהתבונן רגע מה אנו לוקחים מימי

הרב ברוך ציקואשוילי ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת 'ויגש' ערבות הלכתית ולא רק גורלית   ערבות ממונית בפרשתנו כאשר ניגש יהודה אל יוסף להטיח בו דברים לשם הצלתו של בנימין, משתמש יהודה במושג הערבות על מנת להסביר

הרב ברוך ציקואשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

פרשת 'שלח לך' שורש טעות המרגלים ותשובת יהושע וכלב בפרשת השבוע נקרא על חטא המרגלים, אותו חטא שבגינו נגזר על בני ישראל להתעכב במדבר 40 שנה. נדמה כי הדבר התמוה

הרב ברוך ציקואשוילי נשא פרשת שבוע מאת...

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת 'נשא' להיות (גם) 'יהודי בלב' באים אנו מחג השבועות, בו קיבלנו את התורה מחדש, ונדמה שיש לחדד מוסר השכל גדול וחשוב מאד מחג קדוש זה. כאשר עמדו עם ישראל

הרב ברוך ציקואשוילי ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת 'ויקהל פקודי' הקהילה והפרט בראי היהדות פרשות ויקהל פקודי המסיימות את קריאת ספר שמות, אף שנקראות כאחת הן מסמלות שני היבטים שונים להשקפת האדם על העולם. שמות הפרשות הללו

הרב ברוך ציקואשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצווה

פרשת "תצווה" פרשה שלמה העוסקת בביגוד פרשת תצווה מכילה תאור מפורט על כל אביזרי הלבוש של הכהנים בבית המקדש. החל מציץ הזהב שהונח על מצח הכהן הגדול, בגדי התכלת, הזהב,

הרב ברוך ציקואשוילי נצבים וילך פרשת שבוע מאת...

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'ניצבים וילך'

פרשת "ניצבים וילך" לא פעם ולא פעמיים נשמעת טענה מאנשים שונים, כי הם רוצים מאד לקיים את התורה והמצוות, אלא שהדבר קשה להם והם לא מסוגלים לעמוד בנטל המצוות שמחייבת

הרב ברוך ציקואשוילי פרשת שבוע מאת... קרח

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת "קרח"   כיצד נזהה מחלוקת שאינה לשם שמים   המאורע הבולט של פרשת קרח ללא ספק הוא סיפור מחלוקתו עם משה רבנו. ניתן לומר כי מחלוקת קרח ועדתו נצרבה

הרב ברוך ציקואשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת "ויצא" השליחות שכל אחד יכול למלא   חכמינו ז"ל לימדונו, כי כל סיפורי התורה לא נכתבו רק על מנת למלא את דפי ההיסטוריה. גם אין זה מעניינה של התורה