קרח

Back to homepage
חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... קרח

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'קרח'

התבוננות נכונה על פי התורה אנו נכנסים לחודש תמוז שבאמצעיתו כבר מתחילים כל נושא הצער והאבלות על ירושלים. בעניין זה ראיתי בגמרא (יבמות סב:) 12 אלף זוגות תלמידים היו לרבי

הרב אבישי בטאשוילי פרשת שבוע מאת... קרח

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח בפרשת השבוע מתארת התורה את המאבק שהיה בין קורח ועדתו למשה רבינו, על פי דברי המדרש מי שבאמת גרם לכל מה שהתרחש הייתה דווקא אשתו של קרח. המדרש

פרשת שבוע מאת... קרח שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'קרח'

פרשת קרח קורח הוא סמל למחלוקת ומדון, אך בניו של קורח מייצגים את כוח התשובה דווקא. בגמרא נאמר שהרהרו תשובה בליבם וחולצו ממעמקי האדמה. צאצאי קורח אף שימשו משוררים בבית

הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... קרח

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח   הקטורת נותנת חיים   אחד המשפטים הדי נפוצים בקרב כלל האנושות הוא "בוא נעשה חיים". סביב רצון פנימי ואיתן זה, נעים מערכות שונות כמו המישור הפרטי, החברתי

חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... קרח

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח   יחיד ורבים הלכה כרבים פרשת קרח מאז ומתמיד יפה הייתה נדרשת על ידי המגידים. ראיתי דרך יפה לפרש העניין על פי הגמרא בבא מציעא (נט:) תנורו של

פרשת שבוע מאת... קרח שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'קרח'

פרשת קרח   אחרי שקורח ועדתו עוררו מחלוקת על כהונת אהרון ציווה הקב"ה שנשיאי השבטים יניחו את מטותיהם באוהל מועד, וכך הוכח חד-משמעית במי בחר ה': "וַיְהִי מִמָּחֳרָת… וְהִנֵּה פָּרַח

הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... קרח

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח הגמרא בסנהדרין (קט:) אומרת, על הפסוק "ויקח קרח", אמר ריש לקיש, שלקח מקח רע לעצמו. ויש לפרש על פי דברי המדרש (במדב"ר יח, כ) שדרשו על הפסוק (משלי

פרשת שבוע מאת... קרח שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'קרח'

פרשת קרח בפרשתנו הקב"ה אומר לאהרון: "וַאֲנִי הִנֵּה נָתַתִּי לְךָ אֶת מִשְׁמֶרֶת תְּרוּמֹתָי, לְכָל קָדְשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל לְךָ נְתַתִּים לְמָשְׁחָה". רש"י מפרש את המילה 'למשחה': "לגדולה", ומכאן שהכינוי 'משיח' לגואל

הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... קרח

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח מחלוקת לא לשם שמים?! ידועים דברי חז"ל (אבות) "איזוהי מחלוקת שאינה לשם שמים זו מחלוקת קורח ועדתו". והדברים תמוהים, וכי המחלוקת לא היתה בין קורח למשה ואהרון? ועוד,

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... קרח

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח מחלוקת קורח ועדתו על משה רבינו היתה לאחר חטא המרגלים. ושואל על כך הרבי מליובאוויטש: צריך להבין מדוע קורח המתין זמן רב כל כך מיציאת מצרים עד שטען