קרח

Back to homepage
הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... קרח

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח   הקטורת נותנת חיים   אחד המשפטים הדי נפוצים בקרב כלל האנושות הוא "בוא נעשה חיים". סביב רצון פנימי ואיתן זה, נעים מערכות שונות כמו המישור הפרטי, החברתי

חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... קרח

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח   יחיד ורבים הלכה כרבים פרשת קרח מאז ומתמיד יפה הייתה נדרשת על ידי המגידים. ראיתי דרך יפה לפרש העניין על פי הגמרא בבא מציעא (נט:) תנורו של

פרשת שבוע מאת... קרח שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'קרח'

פרשת קרח   אחרי שקורח ועדתו עוררו מחלוקת על כהונת אהרון ציווה הקב"ה שנשיאי השבטים יניחו את מטותיהם באוהל מועד, וכך הוכח חד-משמעית במי בחר ה': "וַיְהִי מִמָּחֳרָת… וְהִנֵּה פָּרַח

הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... קרח

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח הגמרא בסנהדרין (קט:) אומרת, על הפסוק "ויקח קרח", אמר ריש לקיש, שלקח מקח רע לעצמו. ויש לפרש על פי דברי המדרש (במדב"ר יח, כ) שדרשו על הפסוק (משלי

פרשת שבוע מאת... קרח שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'קרח'

פרשת קרח בפרשתנו הקב"ה אומר לאהרון: "וַאֲנִי הִנֵּה נָתַתִּי לְךָ אֶת מִשְׁמֶרֶת תְּרוּמֹתָי, לְכָל קָדְשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל לְךָ נְתַתִּים לְמָשְׁחָה". רש"י מפרש את המילה 'למשחה': "לגדולה", ומכאן שהכינוי 'משיח' לגואל

הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... קרח

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח מחלוקת לא לשם שמים?! ידועים דברי חז"ל (אבות) "איזוהי מחלוקת שאינה לשם שמים זו מחלוקת קורח ועדתו". והדברים תמוהים, וכי המחלוקת לא היתה בין קורח למשה ואהרון? ועוד,

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... קרח

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח מחלוקת קורח ועדתו על משה רבינו היתה לאחר חטא המרגלים. ושואל על כך הרבי מליובאוויטש: צריך להבין מדוע קורח המתין זמן רב כל כך מיציאת מצרים עד שטען

פרשת שבוע מאת... קרח שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי לפרשת 'קרח'

פרשת קרח תחילת פירושו של רש"י לפרשת קורח מעוררת תמיהה. רש"י כותב: "פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא". הלוא רש"י מגדיר את פירושו כביאור פשוטו של מקרא, ומה לו

פרשת שבוע מאת... קרח שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'קרח'

פרשת קרח מחלוקת קורח משמשת דוגמה למחלוקת שלילית, שאינה לשם שמים וסופה רע ומר. על-פי זה מתעוררת השאלה מדוע פרשה שלמה בתורה נקראת על שמו של קורח, מחולל המחלוקת? השאלה

הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת... קרח

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח "ויקח קורח בן יצהר בן קרח בן לוי…" א. על מה ולמה פרצה המחלוקת? הרי אם קינאו בכהונתו של אהרן הכהן, היה צריך להתקנא כבר שנה קודם, בר"ח