בהר

Back to homepage
בהר פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בהר'

פרשת בהר שולחן שבת בהר התורה מצווה שבשנת היובל יחזרו הקרקעות לבעליהן הראשונים וכל העבדים ישוחררו. שחרור העבדים נאמר בפסוק (כה,י): "וקראתם דרור בארץ לכל יושביה". רש"י מפרש: "לעבדים, בין

בהר הרב הרצל קוסאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהר'

פרשת בהר שמיטה=אמונה, יובל=גאולה! פרשתנו 'בהר', חותמת את ספר ויקרא, השלישי מבין חמשת הספרים של התורה. למעשה, רוב הספר עסק תורת קורבנות, נגעים ודרכי ההיטהרות של האדם ממצבים פיזיים ורוחניים

בהר הרב שבתאי מוזגרשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב שבתאי מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהר'

פרשת בהר כמו כל הורה לילדים בוודאי אתם מחכים בקוצר רוח לחופש שמתקרב. במוסדות לימוד, כמו גם במקומות עבודה , מקובל לצאת לחופשה מרכזית, פעם בשנה או יותר . גם

בהר הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מודזגברישווילי בדברי לפרשת 'בהר'

פרשת בהר 'וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו' (כה-לה) נאמר במדרש רבה: "אשרי משכיל אל דל" וזה בא לפרש לנו שישנם אנשים שיש להם הרבה ממון אך בכל

בהר הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'בהר'

פרשת בהר מה ענין שמיטה אצל הר סיני? השאלה שכולם שואלים בתחילת הפרשה הנה השאלה שבכותרת. תשובות לכך יש מספיק. הנה לפניכם תשובה יפה נוספת, הרי ידוע דלפני מתן תורה

בהר פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בהר'

פרשת בהר בפרשתנו מופיע האיסור על הלוואה בריבית. איסור זה חמור כל-כך עד שחז"ל אמרו כי המלווה בריבית לא יקום בתחיית המתים. נשאלת השאלה, מה הקשר בין ריבית לתחיית המתים?

בהר הרב רפאל מיכאלי פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'בהר'

פרשת "בהר" איסור הריבית לצערנו אנו שומעים שוב ושוב על אנשים שנקלעים למצב כלכלי קשה ונאלצים לקחת הלוואות בריבית ואף בריבית קצוצה ומגורמים מפוקפקים. הריבית היא איסור חמור שחוזר ונשנה

בהר חכם אהרון מור פרשת שבוע מאת...

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'בהר'

פרשת 'בהר' פרשת בהר סיני פרשה זו היא אחת הפרשיות האחרונות של ספר ויקרא – ספר הקורבנות. הפרשה מתחילה בפסוק: "וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר" (כה-א) נשאלת השאלה

בהר הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'בהר'

פרשת "בהר" "ולא תונו איש את עימתו ויראת מאלוקיך כי אני ה' אלוקיכם" [ויקרא כה-יז] רש"י כאן הזהיר על אונאות דברים שלא יקניט איש את חברו ולא ישאינו עצה שאינה

בהר הרב יוחנן מיכאלי פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'בהר'

פרשת "בהר" ועשיתם את חוקותי וגו' ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וגו' וכי תאמרו מה נאכל וגו' הקב"ה מבטיח בהתאם לביטחונך בו 'ואכלתם לשובע' אף בתוך המעיים תהיה ברכה (רש"י)