Archive

Back to homepage
בחוקותי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בחוקותי'

פרשת בחוקותי לאחר דברי התוכחה הקב"ה מבטיח: "וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקוֹב, וְאַף אֶת בְּרִיתִי יִצְחָק וְאַף אֶת בְּרִיתִי אַבְרָהָם אֶזְכֹּר, וְהָאָרֶץ אֶזְכֹּר". כאן נשאלת שאלה: הלוא מדובר במצב שבו בני

בחוקותי הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'בחוקותי'

פרשת בחוקותי "אם בחוקותי תלכו", כותב המדרש רבה פרשה ל"ה, על כך: "הדא הוא דכתיב חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך. אמר דוד: רבש"ע, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר:

בחוקותי הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'בחוקותי'

פרשת בחוקותי תארו לעצמכם שמישהו מברך אתכם: יהי רצון שתזרע ולא תקצר תכניס ולא תוציא, תוציא ולא תכניס, שהשם ישמור מכאלו ברכות. הגמרא במועד קטן (ט.) מספרת סיפור מעניין על

בהר הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מודזגברישווילי בדברי לפרשת 'בהר'

פרשת בהר 'וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו' (כה-לה) נאמר במדרש רבה: "אשרי משכיל אל דל" וזה בא לפרש לנו שישנם אנשים שיש להם הרבה ממון אך בכל

בהר הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'בהר'

פרשת בהר מה ענין שמיטה אצל הר סיני? השאלה שכולם שואלים בתחילת הפרשה הנה השאלה שבכותרת. תשובות לכך יש מספיק. הנה לפניכם תשובה יפה נוספת, הרי ידוע דלפני מתן תורה

בהר פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בהר'

פרשת בהר בפרשתנו מופיע האיסור על הלוואה בריבית. איסור זה חמור כל-כך עד שחז"ל אמרו כי המלווה בריבית לא יקום בתחיית המתים. נשאלת השאלה, מה הקשר בין ריבית לתחיית המתים?

אמור הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'אמור'

פרשת אמור כוחה של החלטה נכונה: בפרשתנו התורה מדברת על קדושתם של הכוהנים, וייחודם על פני שאר העם. ידועים דברי החפץ חיים זצ"ל שאמר פעם לת"ח גדול שהגיע לבקרו, מה

אמור פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'אמור'

פרשת אמור בל"ג בעומר, נכתב בשולחן ערוך, תלמידי רבי עקיבא "פסקו מלמות". מהניסוח הזה עולה שאילולא ל"ג בעומר הייתה המגֵפה נמשכת חלילה; בדוגמת המסופר בתורה על המגֵפה שפרצה אחרי מחלוקת

אחרי מות קדושים התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים בפרשת קדושים מדובר על איסור ערלה ( איסור אכילת פירות מעץ בשלוש השנים הראשונות). אומרת המשנה (ערלה פא-מו) 'נטיעה של ערלה שנתערבו בנטיעות הרי זה לא

אחרי מות קדושים הרב יעקב בטוניאשוילי

הרב יעקב בטוניאשולי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים פרשיות אחרי וקדושים שזורים זה בזה,בפרשיות אלו יש בהם גם את העבודה של הכהן בבית המקדש, כיצד הוא צריך להקריב את הקורבן, מה עושים קודם ההקרבה,