הרב הרצל קוסאשוילי

Back to homepage
הרב הרצל קוסאשוילי פרשת שבוע מאת... ראש השנה

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לשבת 'ראש השנה'

ראש השנה זה היום תחילת מעשיך – נזר הבריאה ממליך את ה' למלך דרושים רבים מתייחסים ליום הדין – ראש השנה, הן בנגלה והן בחסידות, כשהמוטיב המרכזי כמובן ביום זה

בהר הרב הרצל קוסאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהר'

פרשת בהר שמיטה=אמונה, יובל=גאולה! פרשתנו 'בהר', חותמת את ספר ויקרא, השלישי מבין חמשת הספרים של התורה. למעשה, רוב הספר עסק תורת קורבנות, נגעים ודרכי ההיטהרות של האדם ממצבים פיזיים ורוחניים

הרב הרצל קוסאשוילי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי חיים שלמים ונצחיים פרשת ויחי חותמת למעשה את ספר בראשית בפטירתו של יעקב אבינו ובפרידתו משנים עשר בניו, כשלאחר מכן מיד מתחילה תקופה קשה לעם ישראל של שעבוד

הרב הרצל קוסאשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

פרשת שלח לך לשון הרע – לא מדבר אליי לא בכדי פרשת שלח היא צמודה לפרשת בהעלותך, שכן סיום פרשת בהעלותך ותחילתה של פרשת שלח, מדברים ועוסקים באותו נושא-לשון הרע.

הרב הרצל קוסאשוילי משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים   בין עבד עברי לעבד כנעני בפרשת משפטים מובאים הלכות ודיני עבדים, נזיקין וממונות, ושאר עניינים שבין אדם לחברו. רבים מהמפרשים התעכבו על כך, שלאחר המעמד השמימי והמרטיט

בלק הרב הרצל קוסאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת 'בלק' להפוך את הרע לטוב פרשתנו 'בלק', קרויה למרבה הפלא על שם רשע – בלק בן ציפור מלך מואב, ששוכר את שירותיו של בלעם בן בעור, לקלל את ישראל

בא הרב הרצל קוסאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת 'בא' 'אילו היה שם לא היה נגאל, ומה היום?' פרשתנו בא, מגוללת את יציאת עם ישראל משעבוד וגלות מצרים. כל תהליך היציאה ממצרים היה כידוע, מלווה בניסים גדולים, גם

הרב הרצל קוסאשוילי חיי שרה פרשת שבוע מאת...

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'חיי שרה'

פרשת 'חיי שרה' 'שליחות מושלמת' פרשתנו חיי-שרה, מתחילה עם פטירתה מהעולם של שרה אמנו וקבורתה בקריית ארבע במערת המכפלה, שקנה אברהם בכסף מלא מעפרון החיתי. בהמשך, 'מצב הרוח' בפרשה משתפר,

הרב הרצל קוסאשוילי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת 'ואתחנן' ויתעבר ה' בי למענכם פרשת ואתחנן, נקראת תמיד לאחר תשעה באב. ועל שם ההפטרה שלהפרשה, נקראת גם השבת כולה "נחמו". למעשה, בשבת זו מתחילה סדרת 'שבעה דנחמתא', שבע

אמור הרב הרצל קוסאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'אמור'

פרשת 'אמור' להזהיר הגדולים על הקטנים פרשתנו פרשת אמור, קובעת יסוד כללי בחינוך בני האדם לעבודת ה' ולמצותיו. הפרשה פותחת בציווי הכפול: "אמור אל הכוהנים… ואמרת אליהם". רש"י על המקום