Archive

Back to homepage
בשלח הרב אברימי מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח בפרשתנו מסופר על מלחמת עמלק בישראל: "וַיָּבֹא עֲמָלֵק וַיִּלָּחֶם עִם יִשְׂרָאֵל בִּרְפִידִם". בהמשך, בספר דברים, אנו למדים שעמלק תקף את החוטאים שבבני ישראל, כלשון הפסוק: "וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל

משפטים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים בכ"ד בשבט התנבא הנביא זכריה (זכריה א,יא): "הִתְהַלַּכְנוּ בָאָרֶץ, וְהִנֵּה כָל הָאָרֶץ יֹשֶׁבֶת וְשֹׁקָטֶת". נבואה זו עוסקת במצבם של בני ישראל בגלות, ובה המלאך שואל את הקב"ה: "עַד

בא הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

ר' יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא "ומת כל בכור" איך פועל הדבר שהצדיק נותן עיניו באדם והורגו? ותמה האוה"ח (אור החיים) הקדוש, למה לא אמר והרגתי כל בכור ומה הלשון 'ומת' שמשמע מאליו? ועוד

בשלח פרשת שבוע מאת... ר' שמואל אלישעשוילי

ר' שמואל אלישעשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח קריעת ים סוף הנס ומה שבניהם כדי להבין את הדברים נתבונן בפרשה ונבין את גדלות הנסים שקרו בפרשה זו. בפרשתנו מסופר שהמצרים ראו את בני ישראל בתוך הים

הרב גבריאל מירלא וארא פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא "וגם את הגוי דן אנוכי" כך בישר הבורא יתברך לאברהם אבינו כשהודיעו על גלות מצרים ואכן המכות הגיעו לסדרן בזו אחר זו. הראשונה שבהן מכת דם, מה המסר

וארא פרשת שבוע מאת... ר' יוסף אלאשוילי

ר' יוסף אלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא בפרשתנו ישנו מוטיב שחוזר על עצמו כמה פעמים, והוא המשך ישיר לפרשה הקודמת ואף בפרשת בא ממשיך המוטיב לחזור על עצמו. "וידעתם כי אני ה' אלוקיכם המוציא אתכם

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי ויחי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי בפרשתינו כתוב שיעקב בירך את בנו אשר "מאשר שמנה לחמו" ונאמר על כך במדרש – שהוא מעמיד בגדי שמונה, ועל הפסוק "יהי רצוי אחיו" מפרש רש"י שיהיו בנותיו

הרב הרצל קוסאשוילי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי חיים שלמים ונצחיים פרשת ויחי חותמת למעשה את ספר בראשית בפטירתו של יעקב אבינו ובפרידתו משנים עשר בניו, כשלאחר מכן מיד מתחילה תקופה קשה לעם ישראל של שעבוד

יתרו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו הגמרא במסכת גיטין (ס,א) דנה בשאלה אם התורה נכתבה בשלמותה או בשלבים. לפי דעה אחת: "כשנאמרה פרשה למשה היה כותבה, ולבסוף ארבעים שנה, כשנגמרו כל הפרשיות, חיברן בגידין