הרב אברימי מיכאלשוילי

Back to homepage
בשלח הרב אברימי מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח בפרשתנו מסופר על מלחמת עמלק בישראל: "וַיָּבֹא עֲמָלֵק וַיִּלָּחֶם עִם יִשְׂרָאֵל בִּרְפִידִם". בהמשך, בספר דברים, אנו למדים שעמלק תקף את החוטאים שבבני ישראל, כלשון הפסוק: "וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל

הרב אברימי מיכאלשוילי כי תבוא פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא בין פסוקי התוכחה שבפרשתנו נאמר עונש הגלות – "והפיצך ה' בכל העמים". מובן מאליו שהכוונה והתכלית בייסורי הגלות אינן לשם נקמה, חלילה, בעם ישראל, או סתם כדי

הרב אברימי מיכאלשוילי ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת 'ויגש' כאשר נתוודע יוסף אל אחיו אמר להם, "אני יוסף", ומיד הוסיף "העוד אבי חי? מהי משמעות שאלה זו, והלוא כבר שמע מאחיו על אביו, ועל חששם שאם בנימין

בהעלותך הרב אברימי מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת 'בהעלותך' ענווה והשראת השכינה כאשר דיברו אהרון ומרים על משה רבנו, מעידה התורה: "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה". מיד לאחר מכן הוכיח הקב"ה את

הרב אברימי מיכאלשוילי מסעי פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

פרשת 'מסעי' בני גד ובני ראובן ביקשו ממשה רבנו להתיישב בעבר הירדן המזרחי, והתחייבו להיות החלוצים בכיבוש הארץ. כשמעיינים בדבריהם ובדברי משה רבנו, עולה הבדל בולט: הם אמרו תחילה "גדרות

הרב אברימי מיכאלשוילי משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת 'משפטים' כאשר כ"ק אדמו"ר הריי"צ יצא מרוסיה ושהה בווינה, חיפש דרכים לפגוש גם יהודים שנתרחקו מאוד מחיי תורה ומצוות. הדבר עורר את תמיהתם של יהודים מחוגים אחרים, ופעם אחת

האזינו הרב אברימי מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת 'האזינו' שירת האזינו נפתחת בפסוק: "האזינו השמים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי". משה צפה שאומות העולם לאחר מותו יבאו וירננו על בני ישראל ויכפרו במעמד הר סיני,לכן העיד משה

הרב אברימי מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת... שמיני

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

פרשת 'שמיני' פרשת שמיני מתחילה בתיאור הדברים שנעשו ביום השמיני למילואים. לאחר שבעת הימים הקודמים, שבהם הקימו ופירקו את המשכן בכל יום, הקימו אותו סופית ביום השמיני, ואז החלה למעשה

הרב אברימי מיכאלשוילי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת 'ויחי' בפרשתנו מובא שקודם מותו בישר יוסף לאחיו על הגאולה ממצרים, באמרו: "פקוד יפקוד אלוקים אתכם". וזאת שגם הירידה למצרים באה על ידי יוסף, וגם הגאולה ממצרים באה על

בלק הרב אברימי מיכאלשוילי

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת 'בלק' כשהגיע בלעם אל המקום שהביאו לשם בלק, כדי לקלל את ישראל, פתח את דברי נבואתו במילים: "מה אקוב לא קבה א-ל"?  – כיצד אוכל לקלל את ישראל, בשעה שהקב"ה אינו