שמיני

Back to homepage
הרב שמואל בראשי פרשת שבוע מאת... שמיני

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני "ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל ויאמר אל אהרון קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעולה תמימם והקרב לפני ה' (ויקרא ט, א-ב). "ויהי

הרב אבישי בטאשוילי פרשת שבוע מאת... שמיני

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני זה היה אמור להיות אחד הימים השמחים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, והנה קרתה טרגדיה נוראה, אש יורדת מן השמים והורגת את שני בניו של אהרון הכהן. סיבות

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ שמיני

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני בסיום פרשת שמיני התורה אוסרת אכילת שרצים, ומציינת את החומרה והתיעוב שיש בדבר: "וְכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ שֶׁקֶץ הוּא לֹא יֵאָכֵל" (יא,מא). ובהמשך: "אַל תְּשַׁקְּצוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם

הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת... שמיני

הרב מאיר מושאישוילי בדברי תורה לפרשת 'שמיני

פרשת שמיני "אַל תְּשַׁקְּצוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ, וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם וְנִטְמֵתֶם בָּם. כִּי אֲנִי ה' אֱלֹקֵיכֶם, וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים, כִּי קָדוֹשׁ אָנִי, וְלֹא תְטַמְּאוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל הַשֶּׁרֶץ

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ שמיני

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני על מות שני בני אהרן אומרת התורה שהדבר קרה "בקרבתם לפני ה' וימותו". בספרים מבואר, שחטאם היה שהתקרבו יתר על המידה אל אור הקדושה, עד שנשמתם פרחה מגופם.

הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... שמיני

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני כשרות המאכלים: "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם" (ויקרא יא' מג'). בפרשתנו התורה מאריכה רבות בכל עניין כשרות המאכלים הבאים אל פינו.

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... שמיני

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני הסדר של פרשת שמיני הוא שבהתחלה מדובר על יום השמיני למילואים ולאחר מכן על מיתת שני בני אהרון נדב ואביהוא ועל כניסתם לאוהל מועד. ובסוף הפרשה על איסור

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ שמיני

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני בפרשתנו יש דין ודברים בין משה לאהרון. זה היה ביום השמיני למילואים, לאחר מותם של נדב ואביהוא, בני אהרון. למרות האבל, נמשכה העבודה במשכן, ואהרון ובניו הקריבו את

הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת... שמיני

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני "וידום אהרן" קיבל שכר על שתיקתו. וכן אמר משה רבנו לאהרן: זהו שכ׳: "הוא אשר דיבר ה׳ לעמו: "בקרובי אקדש ועל פני כל האדם אכבד". אמר מ״ר לאהרן,

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ שמיני

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני בפרשתנו התורה מגדירה את בעלי החיים הטמאים: "כל הולך על כפיו בכל החיה ההולכת על ארבע, טמאים הם לכם". רש"י מפרש: "כגון כלב, דוב וחתול". ולכאורה, הלוא רוב