מסעי

Back to homepage
הרב מאיר מושיאשוילי מסעי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

פרשת מסעי "אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָצְאוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְצִבְאֹתָם בְּיַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן". ידוע שיש בכל העולם ניצוצות קדושה שהתפזרו בדומם בצומח, בחי ובמְדַבֵּר. ואנו צריכים לברר אותם, להוציאם

מסעי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מסעי'

פרשת מסעי פרשת מסעי נפתחת במילים "אלה מסעי בני-ישראל אשר יצאו מארץ מצרים". נאמר כאן "מסעי", לשון רבים, אף שכבר במסע הראשון – מרעמסס לסוכות – כבר יצאו ממצרים. בכך

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי מסעי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

פרשת מסעי בפרשתינו מסופר על ארבעים ושתיים מסעות שעברו בני ישראל. הבעש"ט מסביר שאותם המסעות הם מצויים אצל כל אדם במשך שנות חייו, הפסוק "אשר יצאו מארץ מצרים" זה מדבר

הרב אברימי מיכאלשוילי מסעי פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

פרשת 'מסעי' בני גד ובני ראובן ביקשו ממשה רבנו להתיישב בעבר הירדן המזרחי, והתחייבו להיות החלוצים בכיבוש הארץ. כשמעיינים בדבריהם ובדברי משה רבנו, עולה הבדל בולט: הם אמרו תחילה "גדרות

מסעי פרשת שבוע מאת... ר' אפרים דניאלוב

ר' אפרים דניאלוב בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

פרשת "מסעי" "אלה מסעי בני ישראל" אומר רש"י: למה נכתבו המסעות וכו', ר' תנחומא דרש בו דרשה- משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפאותו כיון שהיו חוזרין, התחיל

הרב אלירן מושיאשוילי מסעי פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

פרשת 'מסעי' 'אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים' עם ישראל בהגיעו לכניסה לארץ ישראל לירדן יריחו, עבר 42 מסעות מרגע יציאתו מארץ מצרים. מגוף הפסוק משמע שכל המסעות

הרב בן ציון בטאשוילי מסעי פרשת שבוע מאת...

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

פרשת 'מסעי' "וישב בה עד מות הכהן הגדול" פרשת מסעי נופלת בד"כ בזמן בין המצרים, ולכאורה אין זה מקרי וישנו איזה טעם לקשר בין הפרשה לזמן קריאתה. נבין זאת בהקדם

הרב אליהו מירילאשוילי מסעי פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

פרשת מסעי 'אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון" אנו נמצאים בימים קשים לעמ"י, ימים של התבוננות וחשבון נפש ימים אלו נקראים ימי בין המצרים,

הרב יוחנן מיכאלי מסעי פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

פרשת "מסעי" "ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם" [לג-ב] מסע האדם בחיים בפרשת "מסעי" אנו רואים סדר בלשון הכתוב, בתחילה נאמר: "מוצאיהם למסעיהם" ובהמשך נכתב

הרב יעקב בוטראשוילי מסעי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

פרשת "מסעי" "אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן". אמרו חז"ל במדרש: "כל מקום שנא' "אלה" פסל את הראשונים "ואלה" מוסיף על הראשונים" וכתב ה"אור