Archive

Back to homepage
הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... קרח

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח הגמרא בסנהדרין (קט:) אומרת, על הפסוק "ויקח קרח", אמר ריש לקיש, שלקח מקח רע לעצמו. ויש לפרש על פי דברי המדרש (במדב"ר יח, כ) שדרשו על הפסוק (משלי

הרב אילן שמילה עקב פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב ״ועתה ישראל מה ה׳ אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה…״ אומר ספר החינוך: ״אחת מהמצוות התמידיות שלא תפסק זמנה לא ביום ולא בלילה, אחת מתוך 6 המצוות התמידיות

דברים הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא צ״ח קללות 98 קללות ישנם בפרשת כי תבוא וכן בפרשת בחוקותי בספר ויקרא. אך צריך להוסיף עליהם עוד 2 מכות והם: "כל חולי וכל מכה אשר לא

פרשת שבוע מאת... קרח שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'קרח'

פרשת קרח בפרשתנו הקב"ה אומר לאהרון: "וַאֲנִי הִנֵּה נָתַתִּי לְךָ אֶת מִשְׁמֶרֶת תְּרוּמֹתָי, לְכָל קָדְשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל לְךָ נְתַתִּים לְמָשְׁחָה". רש"י מפרש את המילה 'למשחה': "לגדולה", ומכאן שהכינוי 'משיח' לגואל

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

ר' יוסף מודזגברשווילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

פרשת שלח לך פרשת 'שלח' מדברת על המרגלים ששלח משה רבנו ע"ה פרשה זו באה ללמד שהדבר החשוב ביותר אצל היהודי זוהי האמונה בה' יתברך, שהרי אם הייתה להם אמונה

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי מסעי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

פרשת מסעי בפרשתינו מסופר על ארבעים ושתיים מסעות שעברו בני ישראל. הבעש"ט מסביר שאותם המסעות הם מצויים אצל כל אדם במשך שנות חייו, הפסוק "אשר יצאו מארץ מצרים" זה מדבר

הרב מאיר מושיאשוילי חוקת פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'חוקת'

פרשת חוקת בתהליך ההכנה של אפר פרה אדומה, שאותו צריך על מנת לטהר את מי שנטמא בטומאת מת, נאמר הפסוק "וְלָקַח הַכֹּהֵן עֵץ אֶרֶז וְאֵזוֹב וּשְׁנִי תוֹלָעַת, וְהִשְׁלִיךְ אֶל תּוֹךְ

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ שלח לך

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'שלח לך'

פרשת שלח לך ידועה השאלה על חטא המרגלים – לכאורה הם נתבקשו לראות את הארץ ולדווח מה ראו, וזאת עשו: הם סיפרו ש"זָבַת חָלָב וּדְבַשׁ הִוא", ובה בעת "עַז הָעָם…

בהעלותך הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת בהעלותך "בְּהַעֲלֹתְךָ אֶת הַנֵּרֹת אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה יָאִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת". פשט הפסוק מצווה את הכהן המדליק את המנורה לכוון את הנרות שבמנורה בצורה כזאת, שבכל הנרות הפתילה תהיה

בהעלותך פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בהעלותך'

פרשת בהעלותך פרשתנו מספרת על תלונת בני ישראל: "זָכַרְנוּ אֶת הַדָּגָה אֲשֶׁר נֹאכַל בְּמִצְרַיִם חִנָּם". מפרש רש"י: "אל תאמר שמצרים נותנים להם דגים חינם, והלוא כבר נאמר 'ותבן לא יינתן