ר' יוסף מודזגברשווילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

ר' יוסף מודזגברשווילי  בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

פרשת שלח לך
פרשת 'שלח' מדברת על המרגלים ששלח משה רבנו ע"ה פרשה זו באה ללמד שהדבר החשוב ביותר אצל היהודי זוהי האמונה בה' יתברך, שהרי אם הייתה להם אמונה חזקה לא היו שולחים את המרגלים שהרי ה' יתברך הבטיח להם שירשו את הארץ וכמו שרש"י הקדוש אומר: 'שלח לך לדעתך אני איני מצוה אותך', וכמו כן ראינו אצל שאול המלך שהמבחן הראשון שלו בהנהגת עם ישראל היה באמונה על ידי שמואל הנביא כמו שכתוב בספר שמואל א'-י"ג שם מסופר ששאול נמלך למלך 'בן שנה שאול במלכו ושתי שנים מלך על ישראל' בן שנה כמו תינוק בן שנה בלי עבירות כך היה שאול צדיק בלי עבירות אבל המבחן שלו היה באמונה שפלישתים נאספו להילחם עם ישראל והפלישתים היו חיילים 'כחול אשר על שפת הים לרוב' והאנשים פחדו והתחבאו במערות ובסלעים ובבורות, ושמואל הנביא כאשר המליך את שאול אמר לו במפורש (שמואל א' פרק י' פסוק ח') "וירדת לפני הגילגל והנה אנכי יורד אליך להעלות עולות לזבח זבחי שלמים שבעת ימים תוחל עד בואי אליך והודעתי לך את אשר תעשה" כלומר, תחכה שבעת ימים, תוחל – זה תחכה, עד שאני – שמואל יבא אליך ואז אגיד לך מה תעשה, הכוונה אל תתחיל במלחמה עד שלא אגיד לך מה לעשות, זה מבחן באמונה כשאתה רואה שכל הפלישתים רוצים לחסל אותך ולהרוג אותך לא תילחם איתם עד שלא אבוא. ושאול באמת חיכה שבעת הימים וביום השביעי ממש לפני הסוף לא יכל להתאפק כנראה מהלחץ ובגלל שהחיילים המעטים שהיו לו הרבה מהם ברחו מהפחד ואלה שנשארו לחצו עליו להקריב את הקרבנות שזה היה אחד מהדברים שהיו עושים לפני צאתם למלחמה ובדיוק כשסיים להקריב את העולות הגיע שמואל הנביא, כלומר היה חסר ממש קצת בשביל שהיה מצליח לעמוד בניסיון, ושמואל הנביא כעס עליו ואמר לו "נסכלת לא שמרת את מצות ה' אלוקיך אשר צווך כי עתה הכין את ממלכת אל ישראל עד עולם ועתה ביקש ה' לו איש כלבבו ויצוהו ה' לנגיד על עמו כי לא שמרת את אשר צוך ה'.
במבחן האמונה שאול כשל (כמובן לפי דרגתו) ואם היה מצליח עד ביאת המשיח היה מלך ישראל משבט בנימין אבל בגלל שלא עשה, עברה המלכות לדוד המלך. לעומתו, דוד המלך כן הצליח במבחן האמונה ופלישתים בעמק רפאים עלו להילחם עם דוד המלך אמר לו ה' שיחכה מאחורי השיחים ועד שלא תהיה רוח ורעש בשיחים שישכב בשיחים ופלישתים ממש התקרבו אליו ממש מטרים ספורים חיילי דוד אמרו לו 'בא נתקוף את האויב' שהרי מי שתוקף ראשון יש לו מומנט ויתרון, אבל אמר להם דוד המלך ע"ה 'אם ה' רוצה שנמות אנחנו מוכנים למות, אבל את דבר ה' לא נפר' מיד אחר כך היה רוח בשיחים והאויבים נבהלו וברחו כי הם חשבו שרודפים אחריהם ודוד המלך וחייליו הכו בהם כשהם בורחים וכך הצליח מאד דוד המלך.
חז"ל אומרים: שאול באחת ועלתה לו ודוד בשתיים ולא עלתה לו, כלומר שאול המלך עשה טעות אחת קריטית ועלה לו במלוכה שלקחו אותה ממנו, ודוד עשה שתי טעויות אבל לא לקחו לו את המלוכה בגלל שהאמונה שהיא נמדדת כשההיגיון אומר הפוך הרי אם אכה את האויב אצליח אבל כשמאמינים בה' מצליחים יותר 'והאמין בה' ויחשבה לו צדקה'. נאמר באברהם אבינו ונאמר ויאמינו בה' ובמשה עבדו, אמנם לשלוח מרגלים זה טוב אבל להאמין בה' וללכת באמונה תמימה בלי מרגלים זה הרבה יותר טוב. שבת שלום

ר' יוסף מודזגברשווילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*