Archive

Back to homepage
התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי עקב פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב   לפני שבני ישראל נכנסו לארץ בפעם הראשונה הם עברו ארבעים שנה במדבר. המדבר הוא סימן לגלות בה אנו נמצאים לפני שנעבור למצב טוב יותר שהיא הגאולה האמיתית

הרב מאיר מושיאשוילי מסעי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

פרשת מסעי "אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָצְאוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְצִבְאֹתָם בְּיַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן". ידוע שיש בכל העולם ניצוצות קדושה שהתפזרו בדומם בצומח, בחי ובמְדַבֵּר. ואנו צריכים לברר אותם, להוציאם

דברים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'דברים'

פרשת דברים הזוהר (בפרשת נשא) אומר: "נשבע הקב"ה שלא ייכנס בירושלם של מעלה עד שייכנסו ישראל בירושלם של מטה, שנאמר בְּקִרְבְּךָ קָדוֹשׁ וְלֹא אָבוֹא בְּעִיר". לכאורה מה הדבר נותן לבני

הרב מאיר מושיאשוילי מטות פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות'

פרשת מטות\ וְזוֹ קָשָׁה מִן הָרִאשׁוֹנוֹת. לָכֵן יֵשׁ לִזָּהֵר בְּיוֹתֵר. עד כאן. ובכן יש לדעת כמה דברים: א. כל הנודר ואינו מקיים עובר על מצות לא תעשה, שנאמר "לא יחל

מסעי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מסעי'

פרשת מסעי פרשת מסעי נפתחת במילים "אלה מסעי בני-ישראל אשר יצאו מארץ מצרים". נאמר כאן "מסעי", לשון רבים, אף שכבר במסע הראשון – מרעמסס לסוכות – כבר יצאו ממצרים. בכך

דברים חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים נושא: חיסרון המקדש והשלכותיו אנו נמצאים בימי אבל וצער על חורבן בית המקדש, שעמד כמגדלור לעם ישראל ואף לכל העולם כולו. כדי להעריך את האבדה הגדולה כמובן עלינו

מטות פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מטות'

פרשת מטות פרשת מטות מספרת על ציווי הקב"ה להילחם במדיינים, אשר החטיאו את ישראל וגרמו לאובדן יהודים רבים. בני-ישראל לקחו בשבי את נשות מדיין ואת בנותיהם, ומשה רבנו קצף עליהם

בלק הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק אמרו חז"ל כי "ישראל" נוטריקון "יש ששים רבוא אותיות לתורה", וידוע שהכוונה בזה, כי יש ששים רבוא פירושים לכל פסוק ופסוק, השייכים לששים רבוא נשמות ישראל, וכל אחד

הרב יעקב בטוניאשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן", רש"י על הפסוק מסביר "לפי שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט

דברים הרב שמואל בראשי פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים   בספר תורת העולה לרמ"א מובא שבשעה שראה ירמיה הנביא את חרבן בית המקדש, נפל על העצים והאבנים ובכה. פגש אותו אפלטון מחכמי יוון ושאלו, "אתה החכם שביהודים,