מטות

Back to homepage
הרב מאיר מושיאשוילי מטות פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות'

פרשת מטות\ וְזוֹ קָשָׁה מִן הָרִאשׁוֹנוֹת. לָכֵן יֵשׁ לִזָּהֵר בְּיוֹתֵר. עד כאן. ובכן יש לדעת כמה דברים: א. כל הנודר ואינו מקיים עובר על מצות לא תעשה, שנאמר "לא יחל

מטות פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מטות'

פרשת מטות פרשת מטות מספרת על ציווי הקב"ה להילחם במדיינים, אשר החטיאו את ישראל וגרמו לאובדן יהודים רבים. בני-ישראל לקחו בשבי את נשות מדיין ואת בנותיהם, ומשה רבנו קצף עליהם

הרב יצחק אדרת מטות פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'מטות'

פרשת מטות בשנת תר"ח מגיפה קשה התפשטה בעיר וילנה שבליטא וחללים רבים הפילה, וכשנוכח רבי ישראל ליפקין מסלנט במעלליה נרתם מיד לפעולות ההצלה. הוא ייסד וועד אשר נטל עליו את

הרב גבריאל מירלא מטות פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'מטות'

פרשת 'מטות' 'ומקנה רב היה לבני גד ובני ראובן עצום מאוד..'.. 'ויגשו אליו ויאמרו: גדרות צאן נבנה פה למקננו וערים לטפנו' (לב א,טז) מדרש רבה (כב,ט) לב חכם לימינו –

חכם אהרון מור מטות פרשת שבוע מאת...

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'מטות'

פרשת "מטות" "נדרים ושבועות" "וידבר משה אל ראשי המטות…איש כי ידור נדר לה'…ככל היוצא מפיו יעשה" מדוע נסמכה פרשת מטות לפרשת שלפניה פינחס? בפרשת פינחס עיקר הדברים היו בנושאי החגים,"ושמחת

הרב יוחנן מיכאלי מטות פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'מטות'

פרשת "מטות" "ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד" [לב-א]  העושר רובו קשה ומיעוטו יפה כשביקש הקב"ה שיעשירו בני גד ובני ראובן, הפיל את המדיינים לפני ישראל כדי

הרב יעקב בוטראשוילי מטות פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות'

  פרשת 'מטות' גדול שלום שכל הברכות וטובות ונחמות שהקב"ה מביאן על ישראל חותמין בשלום. (ויק"ר ט-ט) פרשת מטות פותחת בדיני נדר ושבועה. שנאמרו ע"י משה אל ראשי המטות לבני

הרב יעקב בוטראשוילי מטות פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות'

פרשת "מטות" "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר" פרשת מטות פותחת בדיני נדרים ושבועות שנאמרו ע"י משה רבינו אל ראשי המטות לבני ישראל. נשאלת השאלה, מדוע מציינת התורה

הרב יעקב בוטראשוילי מטות פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות'

  פרשת 'מטות' גדול שלום שכל הברכות וטובות ונחמות שהקב"ה מביאן על ישראל חותמין בשלום. (ויק"ר ט-ט) פרשת מטות פותחת בדיני נדר ושבועה. שנאמרו ע"י משה אל ראשי המטות לבני

הרב יצחק גגולאשוילי מטות מטות מסעי מסעי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות מסעי'

פרשת 'מטות מסעי' למען כבודם, למען כבודנו! רגע לפני כניסת עם ישראל לארץ ישראל, רגע לפני פטירת משה רבנו, מתחוללת דרמה. 2 שבטים, גד וראובן באים לפני משה רבנו כי