ר' שמואל אלישעשוילי

Back to homepage
בשלח פרשת שבוע מאת... ר' שמואל אלישעשוילי

ר' שמואל אלישעשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח קריעת ים סוף הנס ומה שבניהם כדי להבין את הדברים נתבונן בפרשה ונבין את גדלות הנסים שקרו בפרשה זו. בפרשתנו מסופר שהמצרים ראו את בני ישראל בתוך הים