ראש השנה

Back to homepage
פרשת שבוע מאת... ר' דוד בוטראשוילי ראש השנה

הרב דוד בוטראשוילי בדברי תורה ל'ראש השנה'

ראש השנה ויקטור נולד בגרמניה כילד מאד מכוער. גם החיים לא ממש האירו לו פנים. לא הלך לו בעסקים, כל דבר שנגע, נבל. בוקר אחד הוא מחליט לשים קץ לחייו,

הרב הרצל קוסאשוילי פרשת שבוע מאת... ראש השנה

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לשבת 'ראש השנה'

ראש השנה זה היום תחילת מעשיך – נזר הבריאה ממליך את ה' למלך דרושים רבים מתייחסים ליום הדין – ראש השנה, הן בנגלה והן בחסידות, כשהמוטיב המרכזי כמובן ביום זה

פרשת שבוע מאת... ראש השנה שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לראש השנה

ראש השנה תקיעת שופר בראש-השנה היא מצוות-עשה מדאורייתא, ככתוב "יום תרועה יהיה לכם". זו מצוות היום, ועל-ידה אנו מכתירים את הקב"ה למלך. אולם כאשר ראש-השנה חל בשבת, דחו חז"ל את

הרב רפאל מיכאלי נצבים פרשת שבוע מאת... ראש השנה

הרב רפאל מיכאלי בדברי תורה לראש השנה ושבת 'נצבים'

פרשת נצבים וראש השנה ראש השנה מהות ראש השנה – יום הדין ויום המלכת ה'. רבים מהפרשנים התלבטו בשאלה: מהי מהותו של יום ראש השנה? מהותו של כל חג אחר