נצבים

Back to homepage
הרב מאיר מושיאשוילי נצבים פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'נצבים'

פרשת נצבים לקראת ראש השנה, זה הזמן לעשות חשבון נפש. כל אחד מאתנו חי במעין "בועה" שהוא בסדר גמור, הוא "בסדר" עם הקב"ה. "נכון, יש תמיד מה לשפר, אבל אני

הרב רפאל טטרוא נצבים פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'נצבים'

פרשת נצבים ידועה הדרשה שמביא הזוהר הקדוש על הפסוק הראשון בפרשתנו: "אתם ניצבים היום", "היום – זה ראש השנה". התורה מפרטת שה"התייצבות" עליה מדבר משה עם בני ישראל היא לצורך

נצבים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'נצבים'

פרשת נצבים   על הפסוק "וְשָׁב ה' אֱלֹקֶיךָ אֶת שְׁבוּתְךָ וְרִחֲמֶךָ", אומרת הגמרא (מגילה כט,א): "בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שגלו שכינה עמהן… ואף כשהן עתידין

הרב מיכאל בראל נצבים פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'נצבים'

פרשת נצבים "הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו"… (דברים כט' פסוק כ"ח) פשט הפסוק מבאר רש"י הקדוש: "ואם תאמרו מה בידינו לעשות? אתה מעניש את הרבים על הרהורי היחיד שאמר

הרב רפאל מיכאלי נצבים פרשת שבוע מאת... ראש השנה

הרב רפאל מיכאלי בדברי תורה לראש השנה ושבת 'נצבים'

פרשת נצבים וראש השנה ראש השנה מהות ראש השנה – יום הדין ויום המלכת ה'. רבים מהפרשנים התלבטו בשאלה: מהי מהותו של יום ראש השנה? מהותו של כל חג אחר

נצבים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'נצבים'

פרשת נצבים ידוע הכלל שראש השנה לעולם אינו חל בימים ראשון, רביעי ושישי, והסימן הוא: "לא אַד"וּ ראש" (ראש השנה לא יחול בימים א-ד-ו). אך כאן מיד נשאלת שאלה: הלוא

נצבים פרשת שבוע מאת... ר' אפרים דניאלוב

ר' אפרם דניאלוב בדברי תורה לפרשת 'נצבים'

פרשת "נצבים" "אתם נצבים היום כולכם" – אומר רש"י בשם תנחומא, למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לקללות, לפי שכשמעו ישראל מאה ברכות חסר שתיים חוץ ממ"ט שבתורת כוהנים הוריקו פניהם

הרב משיח מיכאלי נצבים פרשת שבוע מאת...

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'נצבים'

פרשת 'נצבים' "ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו …ושב השם אלוקיך את שבותך ורחמך…" בדברים אלו של משה רבינו סמוך לפטירתו מוכרז קבל עם ועדה, שגם עוברי עברה מובהקים אסור

הרב אלירן מושיאשוילי נצבים פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'נצבים'

פרשת 'נצבים' ידוע שאת פרשת נצבים קוראים בקביעות בשבת שלפני ראש השנה, שבתחילתה מסופר על כך שהקב"ה כורת ברית עם ישראל 'אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם ראשיכם שבטיכם…

הרב יוחנן מיכאלי נצבים פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'נצבים'

פרשת "נצבים" "אתם נצבים היום כלכם" וגו' [כט-ט]   התעוררות מחרדת הדין   למה נסמכה פרשה זו לפרשת קללות? לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתיים בפרשה זו, חוץ ממ"ט