Archive

Back to homepage
חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... שופטים

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'שופטים'

פרשת שופטים   לדעת ש"ס זה לא מותרות הגמרא (סוכה כ"ח.) 80 תלמידים היו לו להלל הזקן, 30 היו ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו, 30 מהם ראויים שתעמוד להם

וילך פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וילך'

פרשת וילך שבת זו יש לה שני שמות: 'שבת תשובה', על היותה חלק מעשרת ימי תשובה, ו'שבת שובה', על שם ההפטרה הנפתחת במילים "שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱלֹקֶיךָ". שני השמות

נצבים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'נצבים'

פרשת נצבים   על הפסוק "וְשָׁב ה' אֱלֹקֶיךָ אֶת שְׁבוּתְךָ וְרִחֲמֶךָ", אומרת הגמרא (מגילה כט,א): "בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שגלו שכינה עמהן… ואף כשהן עתידין

הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת... שופטים

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שופטים'

פרשת שופטים   כתוב בפרשה: "רַק מֵעָרֵי הָעַמִּים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר ה' אֱלֹקֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה לֹא תְחַיֶּה כָּל נְשָׁמָה. כִּי הַחֲרֵם תַּחֲרִימֵם… לְמַעַן אֲשֶׁר לֹא יְלַמְּדוּ אֶתְכֶם לַעֲשׂוֹת כְּכֹל תּוֹעֲבֹתָם

כי תבוא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא   בפרשתנו משה רבנו מכנה את עם ישראל 'עם סגולה', באומרו: "וַה' הֶאֱמִירְךָ הַיּוֹם לִהְיוֹת לוֹ לְעַם סְגֻלָּה". מהי סגולה? אדמו"ר הזקן כותב (שולחן ערוך סימן שא,

כי תצא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תצא'

פרשת כי תצא   בפרשתנו מופיעים דיני גירושין. אחת העילות לגירושין היא שהבעל גילה כי אשתו היא בעלת מום, שלא ידע עליו קודם הקידושין. וכך הרמב"ם אומר (הלכות אישות פרק

פרשת שבוע מאת... שופטים שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'שופטים'

פרשת שופטים הציווי להעמיד "שופטים ושוטרים" יש לו משמעות רוחנית גם בזמן הזה. את עניינו אפשר להבין ממשמעותם הפשוטה של השופטים והשוטרים. הקב"ה העניק לאדם בחירה חופשית, ולכן עומדות לפניו

הרב חגי בן משה פרשת שבוע מאת... ראה

הרב חגי בן משה בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה   פרשת "ראה" מתחילה בפסוק "ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה וגו' בכדי להבין דבר זה לאשורו, רבותינו ממשילים זאת לאדם שיש לו שתי אפשרויות להגיע למקום מסוים

פרשת שבוע מאת... ראה שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ראה'

פרשת ראה   התורה מצווה להלוות כסף לנזקק. בפרשת משפטים נכתב (שמות כב,כד): "אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת עַמִּי", ומהלשון "אם" היה אפשר לחשוב שזו רשות ולא חובה, ואולם במכילתא מובהר

הרב מיכאל מירון ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן   ואתחנן – דור העתיד: "וזאת המצוה החוקים והמשפטים אשר ציוה ה' אלוקיכם ללמד אתכם…למען תירא את ה' אלוקיך לשמור את כל חוקותיו ומצוותיו אשר אנכי מצוך אתה