הרב חגי בן משה בדברי תורה לפרשת 'ראה'

הרב חגי בן משה בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה

 

פרשת "ראה" מתחילה בפסוק "ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה וגו'

בכדי להבין דבר זה לאשורו, רבותינו ממשילים זאת לאדם שיש לו שתי אפשרויות להגיע למקום מסוים והוא אינו יודע באיזו מהם לבחור .

שביל אחד בתחילתו מישור, ללא כל מכשולים, אך סופו היה מלא בקוצים, ומי שהיה הולך בשביל זה היה מגיע למקום שאין כל דרך לצאת ממנו.

ואילו השביל השני היה בתחילה מלא במכשולים, דברים שמפריעים ללכת בו, אך אחרי שהיו עוברים את המכשולים, היו מגיעים לדרך המלך – לדרך הנכונה.

בתחילת הדרך ישב אדם, והראה לעוברים ושבים את השביל הנכון שבו עליהם ללכת.

 

אמר להם אותו אדם :ראו, שביל זה תחילתו מישור , אך לאחר שתלכו בו כמה פסיעות, תגיעו לקוצים.

ואילו השביל הזה תחילתו קוצים, אבל לאחר כמה פסיעות , תגיעו לדרך נכונה וישרה.

כך ה' נתן לנו לבחור בין הטוב לרע. ואמר לנו, "ראה, אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה ".

ומפרש אור החיים : שהם "שני מיני טובות" ובכל אחת יש ברכה וקללה, כי דרך הרשעים יש בו ברכה וקללה בתחילה מישור ובסופו קוצים הרי כאן ברכה וקללה ודרך "החיים" גם כן תחילתו קוצים וסופו מישור הרי ברכה וקללה גם כן.

לכן ה' אומר לצדיקים אל תשמעון לקללה היינו לצער ולקוצים שבדרך שלברכה ייחשב, ושהמישור לרשעים היינו הברכה לקללה ייחשב .

ופועל יוצא מכאן, שהברכה והקללה משמשים בערבוביה והכל תלו בעיני המתבונן שהינו בעל בחירה לסנן את הטוב מהרע ולא להתרגש מהקוצים והצער שמייצגים את הקללה שהינם רק בתחילת הדרך ולבסוף יערב לו ולברכה יחשב.

לעומת זאת הרשעים נראה שתחילתם מישור, אושר, פרנסה, הנאות, הכל "זורם" להם.

ה' מזהיר אותנו שבל ניפול ברשתה של ברכה מדומה זו, כי סופם קוצים-המייצגים את הקללה.

וככתוב "ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד ".

הצער שיש בתחילת הדרך הוא בעצם חלק מהמסלול הבטוח לברכה, אמן !

ה' נתן לנו שתי דרכים לבחור ביניהן, אחת טובה ואחת רעה. אם נבחר בדרך התורה והמצות, נקבל על כך שכר, ואם חלילה נבחר בדרך השנייה, בדרך שאיננה טובה, נקבל את העונש.

אין דרך באמצע ! שתי דרכים הפוכות הן .

דרך אחת מביאה את האדם לברכה ודרך שניה מביאה את האדם לקללה ל"ע, הכל תלוי במה שיבחר האדם.

ה' מורה לנו "ובחרת בחיים"', בחרו בדרך הטובה והנעימה, בחרו בדרך שתביא אתכם לקבל את הברכה.

כעין זה כותב ה"ספורנו" וזה תמצית מלשונו "הביטה וראה שלא יהיה עניינך באופן בינוני כמו שהוא מנהג הרוב …. כי הברכה והקללה הם שני קצוות. הברכה היא הצלחה יותר מן המספיק על צד היותר טוב ולעומתו צד הקללה, היא מארה מחסרת שלא יוסג המספיק ושניהם לפניכם להשיג כפי מה שתבחרו .

מי לא רוצה להיות בצד המבורך ? מי חלילה רוצה להיכלל בצד המקולל ? .

 

כן מבקש מאתנו בורא עולם, הרוצה בטובתנו בלבד, שנבחר בברכה "ובחרת בחיים" וכפי שמביא ר' בחיי בהקדמה לחובות הלבבות שמהות ה' הוא להיטיב לברואיו.

לכל אחד מאתנו ניתנה הבחירה לבחור בין הטוב לרע, אך ה' מבקש מאתנו לבחור בטוב, בברכה, בחיים וכך מביא גם הרמב"ן !

 

ומשה רבנו מצווה לעם ישראל " כשתגיעו לארץ ישראל ותכבשו אפילו חלק קטן ממנה , מיד תשמיעו את הברכות ואת הקללות על הר גריזים ועל הר עיבל שליד שכם. אל תמתינו עד שתכבשו את כל הארץ ותחלקו אותה לנחלות , משום שלא נתנה ארץ ישראל, אלא כדי לקים בה המצוות.

 

הכוהנים והלווים עמדו למטה בין שני ההרים, כשפתחו בברכה ענו אחריהם כל העם אמן, ולחילופין כשאמרו "ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת" ענו כל העם, אמן !

אשריו מי שזכה להיכלל ולהתברך ע"י כל העם ואוי לו מי שנאמר עליו "ארור " ומה יעזרו לו כל הסגולות שבעולם. כך מובא בגמ' בשבועות עמ' לו ."ארור" – בו קללה בו נידוי וכו' וכותב החפץ חיים שכל איש צריך להיות חרד בנפשו אולי חס וחלילה נידוהו בשמים והוא בכלל "ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם" שפרושו –אשר לא יקבל על עצמו לקיים את כל התורה !

 

יהי רצון שנזכה לעשות רצון בוראנו ולקדש את שמו בעולם, אך תחילה עלינו לבחור בחיים !

 

הרב חגי בן משה הי"ו מאשדוד

 

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*