הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן

 

ואתחנן – דור העתיד:

"וזאת המצוה החוקים והמשפטים אשר ציוה ה' אלוקיכם ללמד אתכם…למען תירא את ה' אלוקיך לשמור את כל חוקותיו ומצוותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן בנך.." (דברים  ו', א'-ב').

פסוקים אלו כבמקומות רבים הפזורים בתנ"ך, מלמדים אותנו על החשיבות הגדולה בעיני ה' יתברך בכל הנוגע לעיצוב פניו של דור העתיד. הבה נתבונן בחשיבות הדבר ובהשלכות הרבות של העניין.

במדרש רבה (תולדות סה' כ') אומר ר' אבא בר כהנא – כי לא היו חכמים גדולים בקרב אומות העולם כבלעם בן בעור ואבנימוס הגרדי. והנה באחת הפעמים, האו"ם דאז ערך כינוס חירום מכלל נציגי העמים והדתות השונות שהיו קיימים בעולם. הנושא שעמד על הפרק היה, כיצד אפשר להכות ביהודים (נושא שמאז ועד היום לא יורד מעל סדר היום, מכח ההלכה שנפסקה "עשו שונא ליעקב"). מן הסתם עלו בדיון רעיונות שונים להשגת המטרה על ידי רמטכלי"ם, ראשי אגף כח אדם, לצד תוכניות פסיכולוגיות מקיפות פרי מוחם הקודח של גדולי הפסיכולוגים והאסטרטגים.

אך בלעם היסה את כולם, ופסק את פסוקו. הבה ניתן לו את רשות הדיבור: "ובכן, עלו כאן רעיונות שונים ומגוונים. אך דעו לכם, כי עם היהודים לא עובדים בדרכים המקובלות. בכל הנוגע אליהם הדבר נע סביב ציר אחד וברור. והוא מה שהבטיח להם אביהם יעקב.                                                             כנסו לבתי הכנסיות והמדרשות שלהם במסווה של ביקור נימוסין מטעם בכירי הממשל, ותריחו את המצב שם. אם תראו שם לימוד תורה על ידי תינוקות של בית רבן שמצפצפים בקולם, דעו לכם כי חבל על כל הכוחות שאתם משקיעים, ברגע האמת לא תצליחו להפיל אפילו שערה אחת משערות ראשו של יהודי. אולם אם תראו שידיהם רפו מלימוד התורה, דעו כי זהו הרגע  המתאים ביותר לתקוף ולהנחית על ראשם מכה אנושה".

אם נתבונן בדברי המדרש נראה, כי על אף שהדבר אמור בנוגע ללימוד תורה ככלל, מכל מקום ישנו דגש על כך שאף הילדים הרכים שותפים לעניין.

וכפי שחז"ל לימדונו על אחז שהיה מלך רשע. ונקרא כך כיון שאחז בבתי מדרשות, ומנע מכלל ישראל שהיו תחתיו ללמוד תורה בבתי כנסיות. הוא ידע את הסוד ש"אם אין גדיים אין תיישים" (ירושלמי סנהדרין י' ב'). לכן הוא נלחם בזה בכל עוז, כדי לגדוע את פריחתם התורנית בעודם קטנים.

וכבר התבטא החפץ חיים זצ"ל (כפי שמסר תלמידו ר' אלחנן וסרמן הי"ד) כי בזמן הקומוניזם, הבולשביקים סגרו את כל מרכזי התורה השונים. וכמו כן הם אסרו לערוך בריתות ולשחוט כפי שמורה לנו ההלכה. וממש תוך פחות מ"שנות דור" (כעשרים שנה), הם הצליחו לעקור ממש את התורה מיהדות רוסיה, וכשאין תורה ההתדרדרות הינה מחויבת המציאות ומידית.

יש מילה אחת בתורה שרש"י מפרש אותה בכל מקום באופן שונה. המילה היא "כרובים" וכדלהלן. בספר בראשית  (ג' כד') – לאחר גירוש אדם הראשון מגן עדן בעקבות חטא האכילה מעץ הדעת, אומרת התורה שהקב"ה הניח בכניסה את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת. ומפרש רש"י שהכרובים האמורים הם מלאכי חבלה. מנגד בפרשת תרומה – בנוגע לבניית כלי המשכן, מפרש רש"י כי הכרובים שעמדו על הכפורת שמעל ארון הברית, היו מלאכים שפניהם היו כפני תינוק.

והקשו המפרשים: מהם הכרובים פני תינוק או פני מלאכי חבלה.

ענה על כך ר' משה מרדכי עפשטיין זצ"ל שהיה ראש ישיבת חברון – כי התירוץ פשוט וטמון בו יסוד גדול. באמת הכרובים היו להם פני תינוק. השאלה היא למה התינוק מחובר – אם הוא מחובר לארון הברית שהכיל בתוכו את התורה הקדושה, פניו הם פני מלאך. אולם אם הוא מנותק מהתורה, הוא נהיה מלאך חבלה על כל המשתמע.

 

הורים יקרים אני פונה אליכם בקריאה נרגשת: אנא הבינו את חשיבות התפקיד המוטל על כתפיכם, בזה שזכיתם לקבל פקדונות יקרים. ורק לכם יש את הכח והיכולת לעצב את דמותם. ובהתאם להשקעה תרוו נחת. אם לא תתאמצו כעת, אחר כך לצערנו נשפכות דמעות רבות כמים. אולם אם תשכילו מעתה לחנך את ילדיכם במסגרות תורניות שיתנו להם לטעום ולחיות את סולם הערכים של תורתנו הקדושה, בסייעתא דשמיא הכל יהיה אחרת לגמרי.

חשבו על כך ברצינות – האם אנו צריכים לרצות את החברה או לדאוג לעצמנו באמת.

באהבה רבה ושבת שלום

 

הרב מכיאל מירון הי"ו מבית שמש

 

להזמנת שיעורים והרצאות 0504150251

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*