Archive

Back to homepage
האזינו הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו חשיבות האמונה בחיינו: "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" (האזינו לב' ד'). רש"י במקום מביא את דרשת חז"ל בספרי שהקב"ה

הרב גבריאל מירלא סוכות פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לשבת 'סוכות'

שבת סוכות שבת שבתוך החג מוסיפין בה שמחה יתירה יותר מן הרגיל בכל שבת משום שמחת יום טוב. "ושמחת בחגך אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר

נח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'נח'

פרשת נח במשך מאה ועשרים שנה התייצב נח לבדו מול כל אנשי דורו, ועסק בבניית התיבה. עבודתו הרוחנית התחלקה לשלושה עניינים: א) להתעלם מהפרעות אנשי דורו, ולהתגבר עליהן, כפי שרש"י

בראשית פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית בתוך תיאור מעשה הבריאה מופיע פירוט של בריאת גן העדן. בין השאר התורה מספרת כי "נָהָר יֹצֵא מֵעֵדֶן לְהַשְׁקוֹת אֶת הַגָּן, וּמִשָּׁם יִפָּרֵד וְהָיָה לְאַרְבָּעָה רָאשִׁים". התורה גם

הרב אלירן מושיאשוילי כי תבוא פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא "ולקחת מראשי כל פרי האדמה" לזוג צעיר במרכז הארץ נולד ילד ראשון וכמובן התרגשותם לא ראתה גבולות, שיחקו איתו כל הזמן, קנו לו את כל מה שדרוש

האזינו הרב יוסף יזדי פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף יזדי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו מובא בגמרא ( שבת י, ע"ב) שהקב"ה אמר למשה רבינו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. ופירש הרב הגאון רבי גדליה שארר זצ"ל בעל ספר 'אור

הרב יוסף מודזגברשווילי סוכות פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לשבת 'סוכות'

שבת סוכות בספר ויקרא פרשת אמור (כג-לד) התורה אומרת "דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים" המילה 'הזה' לכאורה מיותרת היה צריך

סוכות פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לשבת 'סוכות'

שבת סוכות פרשת ברכה נפתחת בברכותיו של משה לבני ישראל: "וְזֹאת הַבְּרָכָה אֲשֶׁר בֵּרַךְ מֹשֶׁה אִישׁ הָאֱלֹקִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי מוֹתוֹ". רש"י מפרש: "סמוך למיתתו, שאם לא עכשיו –

הרב מאיר מושיאשוילי נצבים פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'נצבים'

פרשת נצבים לקראת ראש השנה, זה הזמן לעשות חשבון נפש. כל אחד מאתנו חי במעין "בועה" שהוא בסדר גמור, הוא "בסדר" עם הקב"ה. "נכון, יש תמיד מה לשפר, אבל אני

האזינו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו שולחן שבת האזינו שבת שאחרי יום הכיפורים יש בה סגולה מיוחדת הקשורה בעניין התשובה. תהליך התשובה של האדם מתעצם בשבת הזו לרמה גבוהה אף מזו של יום הכיפורים,