חכם יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לשבת 'סוכות'

חכם יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לשבת 'סוכות'

שבת סוכות

בספר ויקרא פרשת אמור (כג-לד) התורה אומרת "דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים" המילה 'הזה' לכאורה מיותרת היה צריך להיות כתוב בחמשה עשר יום לחדש השביעי חג הסכות ומדוע כתוב 'הזה'? אלא עונה האור החיים הקדוש (בפרק יד פסוק ח' פרשת מצורע) בשם המשנה למלך הרב רוזאניש זצ"ל שאם לא היה כתוב 'הזה' היה מקום לומר שגם בפסח נעשה סוכה בגלל שבשניהם כתוב חג ובחמשה עשר יום לחדש היה מקום לעשות היקש תלמוד לומר 'הזה' בסכות החג הזה צריך סוכה ולא בפסח. (אור החיים הקדוש)
האתרוג בריח של גן עדן:

ביום ראשון של חג הסכות אצל רבי אלימלך מליזנסק הורגשה אווירת חג. הצדיק עמד לפני העמוד והחל לומר את ההלל, כל העיניים הופנו אליו, היה משהו בלתי רגיל בהתנהגותו של הרבי בחג סוכות זה. הוא הפסיק את הנענועים של האתרוג והלולב שהחזיק בידיו והתפילה לא הייתה עפ"י דקדוקיה כנהוג אצל הרבי מימים ימימה. ברור היה כי משהו מטריד את מנוחתו ואינו נותן לו מנוח. בעת שנסתיימה התפילה נחפז אל אחיו רבי זושא שבא לבלות את החג איתו ואמר לו בתקיפות, בוא ועזור לי למצא את האתרוג הממלא את כל הבית כנסת בריח של גן עדן. עברו השניים מספסל לספסל עד שהגיעו לפינה האחורית שם עמד אדם פשוט שהיה שקוע בהרהורים, זהו זה קרא רבי אלימלך בשמחה. בבקשה ידיד יקר אמור נא לי מי אתה וכיצד השגת את האתרוג הנפלא שברשותך? האיש המופתע מהשאלה אמר: שמי אורי ואני בא מסטרליק ומאז ומתמיד החשבתי את מצוות נטילת לולב מאד והייתי תמיד קונה אתרוג המהודר ביותר למרות שאני עני הייתי אוסף תמיד כל השנה כסף לאתרוג המהודר ביותר ואני מלמד בעיירה ינוב, גם השנה הלכתי ללמברג עם חמישים זהובים ובדרך עצרתי בפונדק ושמעתי צעקות וגניחות נוראיות וראיתי אדם לבוש בגדי איכרים נשוי עם ילדים צועק ובוכה על הסוס שלו שמת והוא עגלון ואין לו סוס אחר וזה פרנסתו, והוא רוצה לתלות את עצמו על העץ ובעל הפונדק אמר לו שיש לו סוס משובח ששווה 80 זהובים והוא מוכן למכור לו בחמישים אבל אין לו כסף. באותו רגע, הרגשתי שאיני יכול לראות בסבלו ולקנות אתרוג בחמישים זהובים כשיש יהודי שעלול למות ומיד שאלתי את בעל הפונדק מה המחיר האחרון? והוא אמר לי שאם יש לי במזומן זהובים הוא מוכן 45 וזה מחיר אחרון, מיד שילמתי לו את הכסף ונתתי לעגלון את הסוס המשובח והוא שמח מאוד והלכתי משם וקניתי אתרוג פשוט בחמשה זהובים שנשארו לי ובגלל זה באתי לכאן כי התביישתי להראות את האתרוג היכן שאני גר ששם רגילים שיש לי מהודר ביותר.
האתרוג שלך אכן מיוחד במינו ענה לו הצדיק בהתרגשות, עכשיו אני מבין מדוע יש לו ריח של גן עדן, העגלון הזה לקח את השוט שלו והצליף באוויר ואמר להשם תודה וכל התפילות של הצדיקים לא הצליחו לעבור ורק בזכות העגלון נגזרה עלינו שנה טובה ומתוקה וזה בזכות הסוס שקנית לו.

ועכשיו הרשה לי לברך על האתרוג המופלא שלך.

חכם יוסף מודזגברישוולי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*