ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

פרשת 'אחרי מות'
אחיי ורעי השלום והברכה אנו עומדים היום לפני היום הגדול חג הפסח הנקרא גם חג החירות, אנו נמצאים בפרשת אחרי מות שהוא גם שבת הגדול.

השבת אנו נקרא את ההפטרה הידועה של הנביא מלאכי המתחיל בפסוק "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים …קדמוניות"

נשים לב לפסוקים שמסימים את ההפטרה "זכרו תורת משה עבדי אשר ציוותי אותו בחורב" אלו הפסוקים שחותמים את הנבואות שלאחר הבית השני של 3 הנביאם חגי,זכריה ומלאכי. "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא.. הגדול והנורא", שימו לב לקשר לתחילת ההפטרה וגם לדו שיח שיש בין הקב"ה למשה רבנו להוצאת עם ישראל מארץ מצרים, הקב"ה אומר למשה "לך אל עמי והוצא את בנ"י", "לך ואשלחך אל פרעה" כאן בהפטרה:"הנה אנוכי שולח את אליה הנביא" משה משיב לקב"ה למה אותי אתה רוצה לשלוח? שלח נא ביד תשלח" מדוע גלות וגאולה ושוב גלות וגאולה שלח כבר אליהו הנביא הגואל האחרון וגאל את עם ישראל,אלא אומר הקב"ה ע"י הנביא:"זכרו תורת משה עבדי" קודם כל תורת משה ואח"כ יגיע אליהו הנביא ומה יעשה אליהו הנביא? "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" מה הקשר בין הגאולה להשבת לב בנים על אבות?

נשים לב רבותיי למעשיו של פרעה הרשע,מטרתו היתה להפריד בן הבנים לאבות ,משום שבגזרה הראשונה אמר "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו", אבל לאחר מס' מכות שחטף מהקב"ה, אמר "לכו נא הגברים ועבדו את ה' אלוקיכם" אבל עם ישראל משיב מה פיתאום "בבנינו ובזקננו נלך" כולם ביחד רוצים לעבוד את ה'.

נשים לב לעוד דבר לפני שנענה על השאלה:בהגדה של פסח אנו אומרים:"וירא ה' את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו" עוניינו זוהי פרישות של דרך ארץ,מה זה עמלנו? אלו הבנים ודאי שגידול הבנים, הילדים זהו עמל, קושי, אבל זהו קושי של שמחה ושל סיפוק, הניצחון המושלם של עם ישראל על המצרים ועל מצריים יהיה כאשר יושב לב אבות על בנים, כלומר עד שנגיע לאליהו הנביא.

בכל אופן ישנו הבדל בין הילדים להורים, הילדים היום חושבים על קידמה, מחשביו וכו', הילדים מבינים יותר אולי, אבל ההורים מנוסים יותר, מה יכול לחבר את הילדים וההורים זהו ה"כבד את אביך ואת אמך", אבל מצווה זו קשורה גם "באנוכי ה' אלוקיך" וגם ב"שמור את יום השבת", אבל מי לימד אותנו הילדים שיש אלוקים שצריך לשמור את השבת, שהיה מעמד הר סיני? הרי אלו ההורים, לכן פרעה רצה לנתק בין ההורים לילדים, כדי שלא ידוע את עשרת הדברות, לכן לכו נא הגברים ועבדו את ה', ללא הילדים, אבל אנו מסרבים מכיוון שגם במצרים שבו התרחש ליל הסדר הראשון לפני מכת בכורות, למרות שהיה קשה מאוד במצרים, למרות זאת היינו מרוצים שהבנים, יושבים יחד בליל הסדר, זהו הנידון שלנו ברצון לאחל לכל עם ישראל פסח כשר ושמח ונזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו, אמן

ר' אהרן מור הי"ו בית הכנסת "זיכרון אברהם" אזור י"א באשדוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*