הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן

'ולמדתם אותם את בניכם' וגו (יא-יט)
הצלחה בחינוך הילדים רק במסירות נפש
משעה שהבן יודע לדבר למדהו 'תורה ציוה לנו משה'
שיהיה זה לימוד דיבורו, מכאן אמרו רק התינוק מתחיל לדבר אביו משיח עמו בלשון הקודש ומלמדו תורה ואם הוא לא עשה כן כאילו קוברו. (רש"י)
חינוך הילדים הוא משימה קשה ומתישה כל אב ואם יכולים להעיד כאלף עדים, שייסורים רבים עברו עליהם בדרך חינוכם של הילדים, גם גאוני עולם לא נולדו כאלה.

בשיחה שקיים הרה"ג יצחק מנחם וינברג האדמו"ר מטאלנא שליט"א, עם אִמהות נשות חסידי טאלנא, האדמו"ר התרכז בנושאי חינוך ומתח ביקורת חריפה ביותר על סגידת המנהלים והמחנכים בתלמודי תורה לתלמידים המוכשרים, ולבעלי הכישרונות הייחודיים.
בפתח דבריו ציטט האדמו"ר מתוך המדרש בילקוט שמעוני על רבי יהושע בן קרחה מענקי דורו, בנו של רבי עקביא, שראוהו חבריו מעבד לחלון כשהוא זוחל על ארבע וגומי בפיו משתעשע עם ילד קטן, בכדי לקנות את לבו של הילד. בנוסף, לא אחר מאשר רבי עקיבא, צם ארבעים יום כדי שילד יהודי ערל שסבב בשווקים בן להורים רשעים, יזכה לקלוט את החומר הבסיסי שהוא ניסה ללמדו.

תנאים, קדושי עליון שהכל חרדו מפניהם, השתטחו והתייסרו וכל זאת כדי לקנות את ליבם של ילדים קטנים שיהיה פתוח ללימוד התורה. והוסיף האדמו"ר וסיפר.
היה לי חבר שלימים נהיה אחד מעשירי עולם, שה' חנן אותו בשני ילדים חריגים, הוא פתח במיוחד מוסד לילדים שלו שהיום הוא מוכר ומפורסם. הוא הגיע לישראל כדי לבחור את הצוות שיעבוד במוסד, הוא ביקש ממני עצה, כיצד יוכל לאתר את האנשים הכי מתאימים למוסד שלו. אמרתי לו תפרסם מודעה בעיתון שאתה מחפש מועמדים לעבודה עם ילדים חריגים, כשיבואו המועמדים תפגיש אותם עם כמה ילדים לא חריגים נמוכי קומה, בין היתר תבקש מהם לשוחח עם הילדים ולפתח קשר איתם, ואתה שמע לעצתי, מי שידבר עם הילדים הנמוכים כשהוא זקוף קומה תפסול אותו מיד, אבל אותו מועמד שידבר עם הילדים כשהוא מתכופף זה סימן שאולי הוא מתאים לחנך את הילדים, ומי שירד וישב על הרצפה – הוא הכי מתאים לחנך את הילדים ואותו תיקח, שכן התנהגות כזאת מסמלת את ההזדהות האמיתית את ההתחשבות, את השִוויון את הגישה האוהבת שנותנת תקווה.

האדמו"ר שלל מכל וכל את אותם מחנכים שמתייאשים מתלמידים בכיתתם, והוא הטעים זאת בכך שחום ואהבה ותקווה הם תחליפים לייאוש. והשיטה היום להעביר את המחדל למגרש ההורים שמשום מה משלימים על ההבחנה של המחנכים.
חז"ל תובעים מאיתנו כעם להיות רחמנים ביישנים וגומלי חסדים, כמה באמת אנחנו מחנכים לערכים הללו?
ממשיך האדמו"ר ומספר הזמנתי מחנכים בכיתות ח' בתלמוד תורה, ובקשתי שירשמו לי על פִתקה את שמות התלמידים המוכשרים ביותר מי שלדעתם בעוד 15 שנה יהיה לגדול בתורה. קיבלתי פתקים משישה מחנכים מעולים, פתחתי את הפתקים כעבור 5 שנים לא הייתה לי הסבלנות לחכות, הנערים הם כבר בני 15. מכל הרשימה הארוכה שקבלתי (20 שמות) רק נער אחד ורק אחד היה מיוחד בישיבה שלמד, כל היתר חלקם אינם בכלל בישיבה, אחרים בינוניים ומטה. ולא עקבתי אחרי האחד שכן היה מיוחד, אבל לא שמעתי על ספר אחד שהוא כתב, או שהפך להיות ראש ישיבה מוכר וידוע, מכאן המציאות טופחת על הפנים.

אין אצלנו מספיק את החינוך לשלושת הדברים שצריכים לאפיין את החברה היהודית ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, ואם תנסו לשווק ילד כזה עם שלושת התכונות הנ"ל לתלמוד תורה, הוא יתבקש להשיב לפני הכל כמה מסכתות הוא יודע בעל פה, וכאשר יציגו ההורים את בנם כתלמיד בינוני יאמר להם המנהל של התלמוד תורה 'שמעתי שנפתחה ישיבה חדשה שמתאימה בשביל ילדים בינונים'.
עלינו ללמד את הדעת לתלמידים הבינונים ואף החלשים ובמסירות נפש והקרבה נוכל להביאם לגדלות בתורה.
שיטות רבות יש כיצד לחנך את הילדים ולהפיח בהם רוח של קדושה וטהרה, וכולם צריכות להיות טבולות במסירות נפש.

הרב יוחנן מיכאלי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*