הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'וישלח'

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'וישלח'

פרשת וישלח

עצת החלוקה
בשנת תשל"ז (1977) הגיע ראש ממשלת ישראל מנחם בגין לביקור ממלכתי ראשון בארצות הברית. בגין החליט טרם יציאתו כי ראוי שיגיע בראשונה לניו יורק לפני בואו לוושינגטון להיפגש עם נשיא ארה"ב דאז ג'ימי קרטר. הסיבה לכך הייתה רצונו להקביל קודם את פניהם של רבני ישראל ששכנו בניו יורק, מקום משכנם של הקהילה היהודית הגדולה בעולם לאחר ישראל.
הפגישה נערכה בביתו של פוסק הדור הגאון ר' משה פיינשטיין זצ"ל במעמד רבנים נוספים, ביניהם הרב יעקב קמינצקי, הרב יצחק הוטנר ועוד. במהלך הפגישה יעץ הרב קמינצקי זצ"ל לראש הממשלה בגין, כי כדאי לו לפני פגישתו עם נשיא ארצות הברית, ללמוד בפרשת וישלח את הפגישה של יעקב עם עשו. בגין הגיב בהתפלאות ואמר: בדיוק דיברתי עם הרב שך בארץ ישראל והוא אמר לי ממש אותם דברים".
עוזרו האישי של ראש הממשלה מנחם בגין, היה יהודה אבנר. הוא העיד כי לפני הפגישה המדוברת עם הנשיא קרטר, בגין אכן קיים את העצה שנתנו לו חכמי ישראל וביקש מעוזרו ללמוד ביחד בפרשת וישלח את הפגישה בין יעקב ועשו.
התורה היא נצחית. מה שעבר על אבותינו עובר גם עלינו. לכן אנו יכולים ללמוד מהם כיצד להתנהל במקרים שונים. יעקב אבינו הכין את עצמו לשלושה דברים בפגישה הזו, דורון, מלחמה ותפילה. אלו עצות שכל יהודי יכול להשתמש בהם בעת הצורך בחייו. רבי נתן מברסלב בספרו ליקוטי הלכות, מביא עצה נפלאה נוספת מההתנהלות של יעקב מול עשו.
"ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות: ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה" (לב ח-ט).
מה ניתן ללמוד מכך שיעקב חילק את קרוביו וסביבתו לשני מחנות? עשו מסמל את היצר הרע. לעיתים היצר הרע מתגבר על האדם. האדם חושב ומרגיש כי אין הוא יכול להתמודד מולו. במקרה כזה עליו ללמוד מיעקב אבינו ולהשתמש בעצת החלוקה. מהי עצת החלוקה?
"הינו שיקבע בליבו שאיך שיהיה אף על פי כן אני חזק שלא אהיה נסוג אחור לגמרי מה' יתברך, ולא איאש את עצמי לעולם, ולא אהיה חס ושלום מהחסידים הנפולים שהם גרועים וכו' רחמנא לצלן, כמו ששמענו מצדיקים, רק אני על משמרתי אעמוד לחטוף מה שאוכל, למען יהיה המחנה הנשאר לפליטה. למשל, שהאדם חפץ שילמד הרבה ויתפלל וירבה בהתבודדות, ויהיה נקי מעתה מכל חטא והרהור וכו', ורואה שקשה עליו וכו', יהיה חזק בדעתו שעל כל פנים מה שאוכל לחטוף איזה טוב בחיי, אתיגע בכל כוחי לחטוף איזה טוב כל יום מימי חיי, ואם חס ושלום לא אוכל להתפלל כלל, אראה לדבר אחר כך איזה דיבור של תחינה ובקשה וכו'. ואם ימנעני ח"ו גם מזה מה לעשות, אף על פי כן אלמד מעט או הרבה, ועל כל פנים אתגבר ברצונות חזקים לה' יתברך, ואצעק על כל פנים ריבונו של עולם הושיעה, וכיוצא בזה".
כשיעקב אבינו עמד להיפגש עם עשו, הוא לקח בחשבון כי יתכן והוא וקרוביו ינזקו. לכן הוא חילק אותם כדי שעל כל פנים ובכל מקרה משהו או מישהו ישאר וישרוד. זוהי עצת החלוקה. גם אם בעבודת השם לעיתים רואים כי העצלות או העצבות והכבדות מקשות על קיום התורה והמצוות, בכל זאת משהו קטן תמיד ניתן להציל. זה חשוב לשאוף לגדלות ושלמות, יחד עם זאת יש לקחת בחשבון כי לא תמיד יהיה ניתן להשיג הכול ולכן חייבים לבוא בגישה שאומרת אני אעשה מה שאני יכול כרגע, אני אציל מה שניתן להציל ובעזרת ה' ובישועתו יבואו ימים טובים יותר בהם אוכל להוסיף גם בכמות וגם באיכות.
הרב מאיר גור הי"ו מלוד
לעילוי נשמת סימון חונדיאשוילי בן זבולון הנולד מן מרים

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*