Archive

Back to homepage
הרב מאיר מושיאשוילי וישב פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וישב'

פרשת וישב וְהַבּוֹר רֵק אֵין בּוֹ מָיִם בספר "פנינים משולחן הגר"א" (הגר"א=הגאון רבי אליהו, הוא הגאון מוילנא) הביא את הפירוש הבא בשם ספר "שערי קודש": דרשו חז"ל במסכת שבת (כב,

ויגש פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש כאשר אחֵי יוסף ירדו למצרים, דיבר איתם יוסף קשות, האשים אותם בריגול, והשיא היה בהטמנת הגביע באמתחת בנימין ודרישתו של יוסף שבנימין יישאר במצרים ויהיה לו לעבד. הזוהר

חנוכה ללא קישור מקץ פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרב מלובביץ לפרשת 'מקץ'

חנוכה ומקץ נרות חנוכה מייצגים את האור הרוחני בחייו של היהודי, המגולם בפסוק (משלי ו,כג): "כִּי נֵר מִצְוָה וְתוֹרָה אוֹר, וְדֶרֶךְ חַיִּים תּוֹכְחוֹת מוּסָר". כתבי חסידות תוהים לפשר התוספת של

וישב פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וישב'

פרשת וישב בשעה שהלך יוסף בשליחותו של יעקב אביו לראות את שלום אחיו ואת שלום הצאן, מתארת הפרשה: "וַיִּמְצָאֵהוּ אִישׁ, וְהִנֵּה תֹעֶה בַּשָּׂדֶה. וַיִּשְׁאָלֵהוּ הָאִישׁ לֵאמֹר, מַה תְּבַקֵּשׁ". רש"י מעתיק

הרב גבריאל מירלא ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא '"ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו" הגאון ר' שמחה זיסל כתב באיגרת לבנו שעל פסוק זה פרש"י שהיה מתיירא מפני חיות רעות לפיכך נטל אבנים ועשאן כמין מרזב סביב

הרב מיכאל מירון חנוכה מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'מקץ' ו'חנוכה'

פרשת 'מקץ' ו'חנוכה' ימי החנוכה דהיום כאז: ימי החנוכה הינם ימים של אור מעצם מהותם, אור שמאיר את בתי ישראל איש איש כפי מדרגתו והשגתו. ננסה מעט להבין את משמעותו

הרב אבישי בטאשוילי ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש מחשבות טובות פרשת השבוע עוסקת באחד הרגעים הדרמטיים בהיסטוריה של עם ישראל, לאחר שסיפרה התורה בפרשיות הקודמות על המעשה הנורא של מכירת יוסף וההשלכות שלו, הצער הגדול של

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... תולדות

ר' יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות הקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקים – ולכן "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא" (כה-כא). נאמר לנוכח אשתו ולא על אשתו, מלמד ששניהם עקורים היו, ומפני מה

הרב יעקב בטוניאשוילי וישלח פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וישלח'

פרשת וישלח "עם לבן גרתי" רש"י אומר לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר ואינך כדאי לשנוא אותי על כך – על ברכת אביך שברכני: "הוה גביר לאחיך" שהרי לא נתקיימה

יעקב מיכאלי פרשת שבוע מאת... תולדות

ר' יעקב מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות פרשת השבוע מתארת לנו את תהליך הריונה של רבקה אמנו – "ויתרצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנכי, ותלך לדרוש את ה'" – נשאלת השאלה –