יעקב מיכאלי

Back to homepage
יעקב מיכאלי פרשת שבוע מאת... תולדות

ר' יעקב מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות פרשת השבוע מתארת לנו את תהליך הריונה של רבקה אמנו – "ויתרצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנכי, ותלך לדרוש את ה'" – נשאלת השאלה –