חכם שמואל מיכאלשוילי ז"ל

חכם שמואל מיכאלשוילי ז"ל

 

רבי חכם שמואל מיכאלשוילי ע"ה, נולד בחודש סיוון תרצ"ז (1937) לאביו הגדול רבי חכם יצחק מיכאלאשוילי זצ"ל, לימים רבה של העיירה קולאשי. בבית גדול זה של תלמידי חכמים ומורי הוראה גדל הנער שמואל. כפי שניתן ללמוד מהספר שהוציאה משפחתו לאור (קולאשי שלי), ספג חכם שמואל ז"ל את חינוכו לתורה מאביו ומסבו הגדול רבי חכם אברהם מיכאלאשוילי ומדודו רבי חכם שבתי מיכאלאשוילי, איש מסירות הנפש שהיה אביהם של הרבנים הידועים רבי חכם יעקב שליט"א, רבי חכם משה זצ"ל ורבי חכם בן-ציון שליט"א המכונים "שלושת האחים".

חכם שמואל נולד שנים ספורות טרם פרוץ מלחמת העולם השנייה. היו אלה ימים קשים לעם ישראל בכלל ולרבני העדה וכלי הקודש שבה בפרט. באותם ימים נלחמו הסובייטים בקיום המצוות ולימוד התורה וגם קהילות יהודי גאורגיה שתו את כוס התרעלה. רבים נאסרו, חלקם נשלחו למחנות עבודה וחלקם לא שרדו את עינויי החוקרים. חכם שמואל גדל בתקופה הזו, אך שאב ממנה משנה כוח לעמוד בעקשנות על קיום התורה והמצוות בכל מחיר. למשך מספר שנים עברה משפחתו להתגורר בעיר זוגדידי. את אמו, הרבנית מרת מלכה, זוכרים עד היום רבים מעולי קולאשי כמי שעוזרת לאחרים יחד עם בנותיה שרה ז"ל, תמר ואסתר יבדלו לחיים טובים וארוכים. בזוגדידי שהו מספר שנים ואף אירחו בביתם את חכם יעקב שברח מהעיר כותאיסי לאחר המלחמה, מאימת השלטונות שראו בו גורם "מתסיס" הפועל ללמד תורה את בני הנעורים בניגוד לדעת המפלגה. כאשר חזרה המשפחה לקולאשי ואביו רבי חכם יצחק התמנה לרב העיירה כרצונו של מורנו רבי חכם אהרון בוטראשוילי, נשלח הנער שמואל ללמוד תורה מפיו של החכם הגדול רבי מישאל אג'יאשוילי שבישיבתו אשר בקולאשי למדו רבים מרבני העדה  בדור הקודם. בגיל 17 קיבל חכם שמואל תעודת הסמכה לשוחט ובודק.

על כך סיפר בן דודו, רבי חכם בן-ציון מיכאלאשוילי, ראש כולל בלוד, כי את התעודה קיבל חכם שמואל לאחר שנבחן אצל רבי חכם חיים אלאשוילי, רבה של העיר כותאיסי. הרב אלאשוילי היה ידוע בלמדנותו ובתקיפותו אך התקשה לעמוד מול תשובותיו הברורות והמנומקות של חכם שמואל ואף התבטא כי "זכינו שגם בימים קשים אלו, יש לנו תלמידים חריפים ובקיאים כמותו". לאחר זמן עבר חכם שמואל להתגורר בעיר באנדזה, שם שימש כשוחט ובודק,

אחת מפעולותיו האמיצות במיוחד הייתה עת נכנס יחד עם בן דודו חכם יעקב, שייבדל לחיים ארוכים, אל לוע הארי של משרדי הקג"ב בטביליסי פעם אחר פעם עד אשר הצליחו להוציא היתרי יציאה למשפחה כולה. בלי שידעו שכך יהייה, הפכו סמל לבני העדה כולה ופתחו חרך צר במסך הברזל שכלא את יהדות הדממה. חריפותו, פיקחותו וכושר שכנועו יחד עם סייעתא דשמיא גדולה, הביאו בסופו של דבר לתוצאה המיוחלת ושלושת האחים ובני משפחותיהם עלו ארצה והיוו את התשתית שסייעה בקליטתם של עשרות אלפי בני העדה שנתיים לאחר מכן. גם כאשר עלה ארצה, המשיך חכם שמואל לעסוק בצרכי ציבור והוא זה שדאג במשך שנים לבתי הכנסת בשכונת החשמונאים בלוד. עד היום זוכרים רבים מתושבי לוד את התמסרותו לקהילה. גם כאן בארץ הקודש עסק לפרנסתו כשוחט ובודק וסייע רבות לבן דודו, רבי חכם בן-ציון, בהקמת כולל האברכים הראשון ליהודי גאורגיה. במשך שנים רבות היה מוסר שיעור ערב לילדי העדה ברמלה. השיעור היה נמשך שעתיים ולעיתים יותר והילדים היו מחכים לו בכיליון עיניים. כאשר בית הכנסת של קהילת יהודי גאורגיה בשיכון חב"ד בלוד נעשה צר מהכיל וועד השכונה קיבל שטח לבניית בית כנסת חדש ומפואר לטובת בני העדה, היה זה חכם שמואל שפעל רבות לקידום הבנייה ובחכמתו הרבה ויכולת שכנועו ניהל את הרכש וליווה את התקדמות הבנייה עד אשר הושלמה המלאכה. הוא ורבי חכם יצחק מיכאלאשוילי ז"ל שהיה רב הקהילה, לא חסכו במאמצים על מנת להשלים את המלאכה לכבוד ולתפארת. רבי חכם שמואל הלך לעולמו בי' בתמוז והשאיר אחריו בנים, בנות ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. חסידים ומקושרים לאדמו"ר מליובאוויטש. יהי רצון שימליץ טוב על משפחתו ועדתו ועל כל קהל עדת ישראל ונזכה בקרוב ממש לראותו עמנו בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*