חכם יהושוע שמלשווילי

חכם יהושוע שמלשווילי

חכם יהושוע שמלשוילי

חכם יהושוע שמלשוילי

רבי יהושוע נולד בשנת תרפ"ג [1923] בעיר כותאיסי, למשפחת רבי חכם מיכאל ואסתר שמלאשווילי. אביו חכם מיכאל, היה תלמידו של רבי זלמן, שבנוסף לידיעותיהם בתורה היו ידועים גם כגומלי חסדים ובעלי מסירות נפש לכל דבר שבקדושה.

חכם יהושוע התחיל לימודיו בתורה בבית אביו, לאחר מכן המשיך אצל חכם שמואל בלואשוילי, חכם מיכאל רצה ללמד את בנו אומנות ולכן שלח את בנו ללמוד את מלאכת שהשחיטה אצל הרב הגדול של צחאקיה, הרב בן ציון אפרמאשוילי.

חכם יהושוע הקדיש ללימודיו אלו ימים ולילות, וכשהגיע לגיל 30 סיים את לימודיו וחזר לבית אביו בכותאיסי.

כשחכם יהושע חזר מכותאיסי מלומד בתורה וגם באומנות שרכש התחיל לכהן כחזן יחד עם רבי משה הקטן בבית הכנסת "התחתון". במקביל כיהן גם בתפקידי מוהל ושוחט.

בשנת תשט"ו [1956] כאשר חלה רבה הגדול של כארלי, רבי ראובן מושיאשווילי, קהילת כארלי ביקשה מחכם יהושוע לבוא ולעזור לרב ראובן בהנהגת הקהילה.

כאשר נפטר חכם ראובן בשנת תש"כ [1960], ביקשו ממנו לקבל את כס הרבנות , ולהמשיך לדאוג לצרכיה של הקהילה בגשמיות וברוחניות ובמסירות הנפש העילית שהיתה לו.

בני קהילת כארלי זוכרים היטב את הנסים שחולל רבי יהושוע באמצעות ידיעתו בתורה, כיצד עזר לאנשים במצוקה, ריפא את חסרי התקווה ואת החולים הקשים, ובשל כך זכה לכינוי "הרב מחולל הנפלאות" כמו"כ זכה לאהדה רבה בקרב כל רחבי גרוזיה.

זיכרונות מבית אבא: בתו רותי אלאשוילי מספרת:

"היה זה אחד מימי השבת, בבית הכנסת היה חתן ואבא בירך את החתן. לפתע החתן התעלף ונפל על הרצפה, כאשר ראה זאת אבי, מיד הודיע לקהל בצעקה, "במעשה זה מעורבת אישה רעה, ששמה ידוע לי, אם אישה זו לא תתייצב בפניי בדחיפות, לא תפסח על משפחה פורענות". הרב התפלל על החתן והחתן הבריא.

כעבור זמן קצר הגיעה אל אבי אישה והביאה מתנות, באותו זמן אבא היה באמצע לימוד תורה, האישה מיד נפלה אפיים לפניו והתחננה "סלח לי" רבי, טעיתי, אני מבטיחה כי לא אעשה דבר דומה מהיום". הרב ביקש ממנה לקחת את המתנות, והזהירה לבל תעשה מעשה דומה".

מי ימנה את כל החסדים שנעשו על ידי האיש הגדול הזה. אדם בעל טבע כזה לא יכול להתנהג אחרת, מסירותו לקהילה היתה הדבר שהניע אותו, בזכות זה זכה לאהדה ולמעמד נשגב בקרב הקהילה.

הרב יהושוע נפטר בגיל צעיר מאוד בשנת תשל"ז [1977], ונטמן בכותאיסי,היה זה יום שבת. בלוויתו נכחו כל בני הקהילה ותלמידי החכמים מכל קצוי גרוזיה.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*