בית הכנסת ע"ש ר' מיכאל הקטן' באזור ו' אשדוד

בית הכנסת ע"ש ר' מיכאל הקטן' באזור ו' אשדוד

s_135593378_999494855

בית הכנסת ע"ש ר' מיכאל הקטן

באזור ו' אשדוד

רב בית הכנסת הרב רפאל מיכאלשוילי

רפאל מיכאלי

s_135593378_999494855 s_256075001_935856499 s_634253985_354775405 (1) s_1428196694_598314103 s_1826015678_27837999

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*