Archive

Back to homepage
וישלח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וישלח'

פרשת וישלח בנוסח של ברכת הגומל יש ביטוי מיוחד שלא מצאנו כמותו בשאר הברכות – אנו אומרים "הגומל לחייבים טובות". לכאורה דיי היה לומר "ברוך אתה… שגמלני טוב". למה דווקא

ויצא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובייץ לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא בפרשתנו מתוארות שתי פגישות בין יעקב למלאכים, בפתיחת הפרשה ובסופה. הראשונה התרחשה כאשר יעקב היה בדרכו לחרן: "וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם… וַיַּחֲלֹם וְהִנֵּה סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה… וְהִנֵּה מַלְאֲכֵי אֱלֹקִים עֹלִים

הרב מאיר מושיאשוילי חיי שרה פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'חיי שרה'

פרשת חיי שרה "וְאַבְרָהָם זָקֵן בָּא בַּיָּמִים" כתוב בזוהר הקדוש (ויחי רכד, א), שכאשר האדם נברא, נבראים עמו כל הימים שהוא עתיד לחיות (שהם ניצוצי נשמתו), וכולם עומדים וקיימים, ומסתובבים

הרב מיכאל מירון מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת מקץ מהותה של חכמת יון: בחג החנוכה אותו סיימנו ממש עכשיו הרוח נצחה את החומר. האימפריה היונית על כל גודלה ועוצמתה, הובסה על ידי חלשים ומועטים ובעיקר טהורים. במסגרת

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא בפרשתנו כתוב "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". לשם העיר באר שבע שני הסברים: א- על שם השבועה שנשבעו אברהם אבינו ואבימלך זה לזה בעת שכרתו ביניהם ברית.

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תולדות

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות בפתח פרשתנו מסופר: "וַיֶּעְתַּר יִצְחָק לה' לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ כִּי עֲקָרָה הִוא". מתעוררת כאן השאלה, מנין ליצחק שהסיבה לאי-הצלחתם להוליד ילדים היא בגלל רבקה, ולא מפני שהוא עצמו לא

חיי שרה פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרש 'חיי שרה'

פרשת חיי שרה את תפילת מנחה תיקן יצחק אבינו, כמרומז בפרשתנו: "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב", ו'שיחה' היא תפילה (ברכות כו,ב). על סגולתה של תפילת מנחה נאמר (שם ו,ב):

הרב יוסף מודזגברשווילי וירא פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'וירא'

פרשת וירא האם יצחק אבינו ע"ה ברך הגומל אחר העקידה? "אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה" (כב-יב) עיין במחזיק ברכה לרבינו החיד"א זצ"ל בסימן רי"ט שנשאל, האם

הרב יצחק אדרת וירא פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'וירא'

פרשת וירא "סור מרע ועשה טוב" תלמיד מובהק היה לו לאבי תנועת המוסר הלוא הוא רבי ישראל סלנטר זכר צדיק וקדוש לברכה ומקורב אליו היה בכל מאודו, הלה שימש במשרת

וירא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מליוביץ לפרשת 'וירא'

פרשת וירא הבטחת הקב"ה לאברהם ושרה, כי ייוולד להם בן, מתגשמת: "וה' פָּקַד אֶת שָׂרָה כַּאֲשֶׁר אָמָר, וַיַּעַשׂ ה' לְשָׂרָה כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר". חז"ל מצאו שהמונח 'פקידה' מופיע הן בהופעת גשמים