הרב יוסף אלאשוילי בדברי תורה לשבת 'סוכות'

הרב יוסף אלאשוילי בדברי תורה לשבת 'סוכות'

שבת 'סוכות'

מסופר על רבי יהודה הנשיא, שפעם אחת הגיע אליו עגל שהיה מיועד לשחיטה והצליח לברוח, העגל הסתופף תחת מעילו של רבי הקדוש, אמר לו רבי: "זיל (לך) כי לכך נוצרת" ועל כך הענישו את רבי יהודה הנשיא בכאבי שיניים במשך 13 שנה.
ונשאלת השאלה: הרי העגל באמת נועד לשחיטה, אם כן למה נענש רבי על כך?
והתשובה היא: נכון, זהו ייעודו של העגל, אך כיוון שהוא ברח והסתופף בצלו של ר' יהודה הנשיא, היה עליו לרחם עליו, וכיוון שלא ריחם עליו נענש, לכן גם אנחנו מבקשים מה' יתברך, אולי נתחייבנו בדין ביום כיפור, אולי אנחנו צריכים לקבל עונש ל"ע אך כיוון שבאנו להסתופף בצלו של ה', ובאנו לחסות תחת כנפיו מן הראוי שיסלח וימחול לנו על גזר הדין הקשה.

פרפראות לסוכות.

הזוהר הקדוש בפרשת אמור, הרבה לשבח את מצוות הצדקה בסוכה, והמקובל ר' חיים ויטאל אכן היה מרבה בנתינת צדקה ביד רחבה בסוכה.
ר' חיים מצאנז אומר שיש רמז לכך במידות הסוכה. גודל סוכה מינימלית הוא שתי דפנות באורך 7 טפחים ועוד דופן שלישית באורך טפח, גובהה המינימלי של הסוכה הוא 10 טפחים, יוצא אם כך שטח הדפנות הוא 150 טפחים מרובעים ((7+7+1)*10=150) ואם נוסיף את שטח הסכך – 49 (7*7) הרי נקבל 199 טפחים מרובעים, וצדקה בגימטריה 199.

הרב יוסף אלאשוילי הי"ו מלוד

לע"נ רחל בת משה הנו' מן תמר אשת משה.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*