הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי

החזקת תורה:
ר' אלחנן ווסרמן זצ"ל (מגדולי תלמידיו של החפץ חיים, נרצח ע"י הנאצים הארורים ימ"ש) שימש בתפקיד ראש ישיבת ברנוביץ'. מתוקף תפקידו היה הרב מכתת את רגליו עבור מזונם של בני הישיבה, למען יוכלו לשבת על התורה והעבודה. באחת הפעמים, הגיע הרב לאמריקה הגדולה ונכנס לבית כנסת שהמתפללים בו היו אנשים בעלי מעמד גבוהה. נעמד הרב על בימת ארון הקודש (ברשות הרב והגבאי כמובן), ופתח בנאום מרגש וחוצב להבות. ניכר היה כי הדברים עשו רושם עצום על כל היושבים בבית הכנסת. מה שנשאר היה רק לאסוף את התרומה ההגונה לה הרב כל כך ציפה. אלא שרב הקהילה ביקש להוסיף דברים. לסרב לכך לא היה אפשרי. נעמד רב בית הכנסת ואמר "חז"ל לימדו אותנו שאחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמים. אשר על כן אפילו דולר אחד או שניים, ייחשבו לכם לזכות גדולה בהחזקתה של תורה". סיים את דבריו וירד. הסתובב הרב יחד עם ר' אלחנן והסכום שנאסף היה ממש מזערי. הרב המקומי שכנראה הבין שטעה, אמר אני מתנצל ואני מקווה שהרב לא מקפיד על הנזק שנגרם.
הבה נסכית אוזן לתשובתו הנפלאה של ר' אלחנן ווסרמן. ראה, הקב"ה ציווה את משה רבנו לקחת את בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, שידע לצרף אותיות שנבראו שמיים וארץ, והוא זה שנבחר על ידי הבורא לבנות את המשכן. נתאר לעצמנו מיד לאחר שמשה יצא מאוהל מועד, הוא פוגש אדם ברחוב ושואל אותו האם הוא בצלאל, ונענה בשלילה. משה רבנו ממשיך ללכת, ורואה בעיקול הסמטה אדם נוסף, ושואל אותו האם הוא בצלאל, ומקבל את אותה התשובה. האם לדעתך משה יכעס על אותם הנשאלים שענו לו שהם לא בצלאל – ודאי שלא. אין על מה לכעוס, להם לא קורים בצלאל. סובבה ההשגחה העליונה שבברית יינתן להם שם אחר לפי שורש נשמתם.
אף כאן אמר לו ר' אלחנן, כדי לתרום להחזקת תורה צריך זכות. לא כל אחד זוכה להיות שותף מלא ללימודם של בני תורה, שמוכנים לוותר על כל מה שהעולם הזה מציע, ומקדישים את מיטב שנותיהם להתעלות רוחנית בסביבה מתאימה. כנראה קהילתך לא זכאית לשותפות מעין זו, ואין לי כל קפידא עליך.
ניתן לומר ששרו של עשו שנלחם ביעקב ונגע בכף ירכו, הצליח ובגדול. כתוצאה מנגיעה זו יעקב צלע, ואומרים חז"ל כי פגיעה זו הייתה פגיעה בתומכי התורה לדורותיהם. הישיבה שלא פסקה מאבותינו היינו אברהם יצחק ויעקב, ממשיכה. אך תומכיה שעל פי האמת מאושרים כמו שכתוב "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר", רחוקים מלתמוך בתורה וממילא גם מהאושר.
סיפרו על יהודי פשוט שהיה מתומכי ומחזיקי ישיבת וואלוז'ין, והנה לאחר פטירתו הוא הופיע לראש הישיבה הגאון ר' חיים מוואלוז'ין זצ"ל בחלום, ושוחח עמו כאחד מבחירי וטובי הלמדנים בישיבה, וגילה ידיעות שלא ידע בחייו. התבטא ראש הישיבה – זה שהוא משיג את התורה שהבחורים בישיבה לומדים זה לא פלא בעיני. החידוש הוא שזה קרה כל כך מהר (מובא בכתר ראש אות טז', נוסח הר"א לוין).
אחים ואחיות יקרים, כיום שעדיין אין לנו את בית המקדש, הקב"ה חפץ באותם מקומות בהם עוסקים ועמלים בתורה. לכן אם זכיתם, ופנו אליכם בנוגע לתמיכה של ישיבה / כולל אברכים וכדו', מלבד השותפות שערכה לא יסולא בפז, הרי אתם מועילים בראש ובראשונה לעצמכם.
זכרו תמיכה בלומדי תורה, היא פרמיית הביטוח המועילה והאיכותית ביותר שיש. מנכ"ל חברת הביטוח שלה הדואג לזכויות הלקוחות הוא בורא עולם בכבודו ובעצמו, והוא כידוע לא כפוף למגבלות או לחסרים כלשהם. ותאמינו לי שווה להיות נמנה בין לקוחות ה .vip
שבת שלום ומבורך
הרב מיכאל מירון הי"ו מלוד
לשיעורים והרצאות – 0504150251

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*