הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס

'וידבר משה אל ה' לאמר": "יפקוד ה' אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה": "אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה": "ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו":…. "ונתת מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל":
בפרק זמן זה שעם ישראל קרוב מאוד לכניסה לא"י משה רבנו מבקש מהקב"ה שימנה איש על העדה, סמוך למיתתו משה רבנו מבקש מהקב"ה למנות איש על העדה ולא יהיה כצאן אשר אין להם רועה, ביקש משה רבינו מהקב"ה "השיבנו אם אתה ממנה להם פרנס אם לאו"
ואז הקב"ה מצווה את משה "קח את יהושע ותן מהודך עליו" משה חשב למנות את בניו כי משה חשב שאם בנות צלפחד תבעו את נחלתן וקיבלו, אם כך אמר משה רבנו גם לי יש זכות לתבוע "זכויותיי" ולבקש מהקב"ה למנות את בניי אבל הקב"ה אמר לו לא כך חשבתי אלא קח את יהושע. ומדוע יהושע לא בגלל שהוא היה גדול בתורה או מנהיג גדול, אלא יהושע בן נון היה משמש את רבו, שהיה מסדר את הספסלים והספרים בבית המדרש שהתלמידים לא יתמהמהו ויתחילו ללמוד מיד תורה ולכן הקב"ה בחר ביהושע בן נון בבחינת "נוצר תאנה יאכל פריה" וכך, יהושע זכה לא מתוך לימוד תורה ועמל בתורה אלא מתוך שימוש רבו זכה, "גדול שימושה יותר מלימודה" ומתוך כך מגיע ליהושע לקחת את המנהיגות ולהנהיג את העם ולהכניסם לא"י.
וכפי שכתוב בפרקי אבות במשנה א' "משה קיבל תורה ומסרה ליהושע" מה משה רבנו מסר ליהושע אלא כל מה שזכה יהושע בן נון היה מתוך מסירה דהיינו מסירות נפש ללימוד התורה ולרבו משה ומתוך כך זכה להמשיך את מנהיגות רבו. כי משה רבנו לא חיפש מנהיג בעל אינטרסים כאלו ואחרים אלא מנהיג אשר רוח בו, דהיינו שהוא יהיה מנהיג מהסוג שיכול אם צריך גם ללכת נגד הרוח שישנם אנשים שרוצים ודוחפים את המנהיג שלהם לכל מיני כוחות כאלה ואחרים שמסתובב לו בעולם אבל משה רבנו רוצה מנהיג ,והמנהיג שמשה מחפש הוא כזה שיודע להרגיש מה הם הצרכים שעם ישראל זקוק לו הוא צריך לדעת מה כל אחד מעמ"י צריך כל אחד ולפי הדרך שלו בדרך של תורה ומצוות. וזה הוא כוונת הפסוק "איש על העדה" איש שהוא חלק מהעדה באופן שהוא יכול לחוש את רצונם ואת תחושת הלב שלהם זה מנהיג שמשה רבנו רוצה שיהיה לע"י ולכן משה רבנו מבקש מהקב"ה לבחור איש שכזה שיכול להכניסם לא"י ולהנהיג אותם ביד חזקה ולדעת להתמודד עם כל האתגרים העומדים לפני המנהיג עצמו ולפני עם ישראל.
מסופר על הצדיק רבי יחיאל מאיר לפשיץ מגוסטינין היה בנעוריו תלמיד מובהק של רבי מנחם מנדיל מקוצק, כשקבע את מושבו בגוסטינין נהרו אליו המוני יהודים מקרוב ומרחוק כדי להתברך מפיו והיה נוהג כל יום לקרוא את כל התהילים וכך הוא כונה בפי כל "בעל התהלים". פעם אחת הוא הגיע אצל הרב מנדיל בשבת פרשת פינחס התלמיד האורח שאל את רבי יחיאל למה משה רבנו מבקש מהקב"ה "יפקוד ה' איש על העדה אשר יצא לפניהם" וכי משה חשב שהקב"ה ישאיר את עמ"י ללא מנהיג? רבי יחיאל ענה לו כך, רוב הפרשיות מתחילות בפסוק "וידבר ה' אל משה" אבל בפרשה זו וזה היחיד שכתוב כך "וידבר משה אל ה' לאמר" כי משה רבנו היה מלומד והיה לו ניסיון של ארבעים שנה של מנהיגות ולכן הוא רצה מנהיג עם הרבה סבלנות לעם ישראל.
ויה"ר שנזכה בע"ה לגאולה השלמה ע"י מלך המשיח ושינהיג את עמ"י לעבודת ה' בקרוב ממש.
הרב יעקב בטוניאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*