הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'נשא'

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת נשא

״איש איש כי תשטה אשתו״
אומר החתם סופר, ישנן 2 אפשרויות להתעשר:
פעם אחת היה נוכח אדם, עם הארץ אחד, בשיעור תורה בבית הכנסת, ושם הוא שמע מהרב שדורש, כי מי שיעשר יתעשר ״עשר, בשביל שתתעשר״. אמר, אם כן, אתחיל לעשר.
ובאמת מאותו היום החל לחשב חשבונותיו החודשיים והקפיד לעשר במדוייק מידי חודש בחודשו. ומחודש לחודש ההצלחה האירה לו פנים, וביום אחד נהיה עשיר גדול והחל לקנות שדות ומפעלים וגדל והלך.
יום אחד הרגיש העשיר מיודענו לא בטוב, הלך לרופאו האישי, והרופא המליץ לו כי עליו לקחת מנוחה מהעבודה ומהעסקים, ללכת ולהירגע בצפון, ללכת לאיזה חוף ים ולנפוש שם כמה ימים וזה יועיל לבריאותו.
שמע ועשה, לקח את אשתו ואת ילדיו והלכו שבוע לבית מלון בטבריה, היה יורד כל יום לחוף הים, נח ונהנה מהאויר הצח.
יום אחד, הוא מגיע לחוף הים והנה, רואה הוא קבוצה של עשירים המפורסמים ביותר בעשירותם בארץ מתיישבים על החוף. וזיהה שם מיודענו אחד מהעשירים, שהיה חבירו לספסל הלימודים, בן להורים עניים מרודים, ושמח לראותו, והחל לפטפט על דא ועל הא, מעשנים נרגילה אל תוך הלילה, ובתוך הדברים שואל אותו מיודענו, הכיצד זכית לכזו עשירות. אמר לו ומתוך מה אתה זכית, סיפר לו שהיה אצל הרב, אמר לו, אצל איזה רב היית, א״ל רב פלוני, א״ל אני הייתי אצלו בדרשה ושמעתי ממנו סגולה אחרת!
הרים הלה גבות, מה שמעת?! א״ל, שמעתי הכול: אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו. כלומר, כבדו נשותיכם כדי שתתעשרו. ומאז, החלתי לקנות לאשתי תשכיטים כל שבוע ובגדים פה ובשמים שם והנה ב״ה הגעתי למה שאני. אמר מיודענו לעצמו, איך הצליח הרב הזה להפיל אותי בפיו?!
אני יראה לו. כשחזר לעירו, מיד פנה לבית הכנסת, ולאחר השיעור, פנה לרב, וטרוניה בפיו, מדוע הרב לא סיפר לו סגולה זו, הרי במקום להוציא מכיסו לאחרים, יכול היה להרוויח פי 2, להעשיר את אשתו, ולהעשיר את ביתו. ומדוע הרב דיבר על הסגולה האחרת!
אמר לו הרב, אל תדאג, זו הסגולה הטובה ביותר, הכיצד, כתוב בתהילים "לא תירא כי יעשיר איש כי ירבה כבוד ביתו, לא במותו יקה הכל, לא ירד אחריו כבודו". כלומר, אם אומר דוד המלך ע״ה, אל תקנא באדם שחושב להתעשר בסגולה השניה, כי ירבה כבוד ביתו, זו אשתו, כי זו הסגולה, לא לעולם היא מעשירה אלא רק בעניני עוה״ז, אך בעוה״ב לא יקה ממנה כלום.
אך מי שמעשר, הרי כל "קרשיו לא יהיו". מה שאדם מפריש לצדקה, זה יהיה כספו בעולם הבא, וכך הרגיעו הרב!
וזהו שכתוב "איש איש כי תשטה אשתו", אדם שאומר מדוע אתרום משלי לאחרים, מדוע שאתרום לכהן, אשאיר רכושי אצלי, וכמו, אעשיר את אשתי, אקנה לה תכשיטים, דהרי אין אשה אלא ליופי. ואשה אפי׳ זקנה ניחא לה בתכשיטים וכמעשה באימיה דרב אסי בקידושין, בסוף יצטרך לכהן דאשתו סוטה תהיה ויקנא בה ויזדקק להביאה לבית המקדש.
הרב אילן שמילה הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*