הרב גרשון בוטראשוילי

Back to homepage
הרב גרשון בוטראשוילי וארא פרשת שבוע מאת...

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

  פרשת "וארא" משה רבנו בא בטענה להקב"ה "למה הרעותה לעם הזה,למה זה שלחתני" מאז שבאתי לדבר עם פרעה לטובת עם ישראל נהיה יותר גרוע, "והצל לא הצלת את עמך",

הרב גרשון בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

למה נסמכה פרשת מרגלים לפ' מרים (רש"י) לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה על אחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. הקב"ה אומר למשה ר' "שלח לך אנשים לתור את