שבט

Back to homepage
הרב רפאל ציקואשוילי פרשת שבוע מאת... שבט

הרב רפאל ציקואשוילי בדברי תורה לחודש 'שבט

חודש שבט בואו ונצא לשדה נריח את ריח העשבים, נביט ונראה את הפרחים, נשמע את צפצוף הצפרים, כה נפלאה מנגינת הבריאה ויופי'ה כה מרנין את הנפש… בואו ונתבונן בכח העץ