הרב רפאל ציקואשוילי

Back to homepage
הרב רפאל ציקואשוילי פרשת שבוע מאת... שבט

הרב רפאל ציקואשוילי בדברי תורה לחודש 'שבט

חודש שבט בואו ונצא לשדה נריח את ריח העשבים, נביט ונראה את הפרחים, נשמע את צפצוף הצפרים, כה נפלאה מנגינת הבריאה ויופי'ה כה מרנין את הנפש… בואו ונתבונן בכח העץ

בתי כנסיות בארץ ישראל הרב רפאל ציקואשוילי ירושלים

בית הכנסת בנווה יעקב ירושלים

בית הכנסת ע"ש רבי יעקב דבראשוילי זצ"ל בירושלים רב בית הכנסת הרב רפאל ציקואשוילי