שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'קרח'

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'קרח'

הרבי סופי גמור

אחרי מחלוקת קורח ועדתו נגד כהונת אהרון חיזק הקב"ה את מעמדם של הכוהנים ופירט את מתנות הכהונה שבני-ישראל חייבים לתת לכוהנים. אולם אחרי כל זאת הקב"ה אומר לאהרון: "בארצם לא תנחל, וחלק לא יהיה לך בתוכם. אני חלקך ונחלתך בתוך בני-ישראל". כל שבטי ישראל קיבלו נחלה בארץ-ישראל, חוץ משבט לוי. המקדש הוא נחלתו – "אני חלקך ונחלתך". אולם יש עוד סיבה למה לא קיבלו בני לוי נחלה. שאר השבטים נלחמו לכבוש את הארץ מידי עמי כנען, ואילו שבט לוי לא השתתף במלחמה. לכן גם לא קיבל נחלה בארץ.

רואים כאן דבר מעניין. אי-ההשתתפות של בני לוי במלחמת כיבוש הארץ לא נבעה מעצלות או מרצון להשתמט חלילה, אלא משום שלשבט לוי שמור תפקיד גדול וחשוב של עבודת המקדש. ובכל-זאת, מכיוון שבפועל לא השתתפו במלחמה – לא זכו לקבל נחלה בארץ-ישראל. יש דברים שבהם אדם יכול ליהנות גם מעמלו של אדם אחר, או של כלל הציבור. למשל, הגאולה יכולה לבוא בזכות אדם אחד ש"הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות". ודאי שזכות הרבים יכולה להביא את הגאולה. ואז גם מי שלא פעל בעצמו להבאת הגאולה ייהנה מאור הגאולה. אבל יש דברים שבהם נדרשת עשייה של כל אחד ואחד, כדי שיוכל לקבל את חלקו הראוי לו.

זו גם משמעות המאמר: "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא". החלק שכל יהודי מקבל בעולם הבא אינו נובע מהיותו חלק מכלל-ישראל, שאז היה באפשרותו ליהנות ממה שעשו ופעלו יהודים אחרים; אלא חלק זה הוא השכר והתוצאה של התורה והמצוות שהשיג יהודי זה. וזה ההבדל בין "חלק לעולם הבא" לבין "מזומן לחיי העולם הבא" וכדומה. כשאומרים "מזומן לחיי העולם הבא" הכוונה היא לשייכות הכללית של יהודי לעולם הבא, בהיותו חלק מעם-ישראל, אבל "חלק לעולם הבא" קשור ישירות למעשיו ועבודתו של היהודי הפרטי הזה.

מכאן למדים הוראה חשובה בעבודת ה': גם אם הפעולה הכללית תיעשה על-ידי אחרים, או על-ידי כלל עם-ישראל, עדיין צריך כל אחד ואחד לשאוף שיהיה לו-עצמו חלק בדברים. לפעמים הוא עסוק בדברים גדולים וחשובים, וסבור שיש דיי והותר אנשים אחרים שיעשו את המלאכה. עליו לזכור שבמקרה כזה לא יפסיד את החלק הראוי לו בפעולה זו. כך פירש הבעש"ט את הפסוק "תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו": יהודי צריך להתפלל אל ה' שלא יסטה לעניינים צדדיים, גם אם הם גדולים וחשובים, אלא יזכור תמיד את העניין העיקרי – "לפני ה' ישפוך שיחו" – להיות קשור עם מלך מלכי המלכים הקב"ה. ואז יזכה לקבל את השכר המיוחד השמור לו. (תורת מנחם)

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*